ikona wczytywania strony

Władze

Ikonka symbolizująca artykuł

Tak zaczynaliśmy

Z inicjatywy burmistrza Grodziska Wlkp. Henryka Szymańskiego, oraz dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Wiesława Kasprzaka w Grodzisku Wlkp. w dniu 28 listopada 2008 r. otwarty został Grodziski Uniwersytet III Wieku, działający przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych im. Jana Pawła II w Grodzisku Wlkp. Budynek G.C.P.Ś., w którym mamy siedzibę nosi nazwę PROMESSA i mieści się przy ulicy Powstańców Chocieszyńskich 23F

Patronat naukowy nad GSUTW objęła Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, w osobie J.M. rektora prof. dra hab. Michała Iwaszkiewicza. Honorowym rektorem GUTW został dr Włodzimierz Łęcki, pełniący tę funkcję do dziś. Honorowym prezesem GUTW został grodziszczanin - pan Andrzej Niczyperowicz. Obecnie patronat naukowy nad Grodziskim Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku sprawuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii, w osobach: J.M. rektora - prof. dr hab. Przemysława Wojtaszka i prodziekana - prof. dr hab. Małgorzaty Garncarskiej.

Burmistrz Grodziska Wlkp oraz Dyrektor OPS w Grodzisku Wlkp
Ikonka symbolizująca artykuł

PATRONAT NAUKOWY

Patronat honorowy - zdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Aktualny skład władz Grodziskiego Stowarzyszenia UTW

Zarząd:

Prezes - Agnieszka Stopa
v-ce prezes -Ewa Wolińska
sekretarz - Hanna Gula
Danuta Grzanowska - członek zarządu
Barbara Szczeszek - skarbnik

Członkowie Rady Programowej:

1.    Radomska – Witczak Barbara - przewodnicząca
2.    Świtała Urszula - z-ca przewodniczącej                    
3.    Ogórek Zofia - sekretarz
4.    Gronostaj Kazimierz - członek
5.    Iwaszkiewicz Tadeusz - członek
6.    Kandulska Barbara - członek
7.    Kurpisz Ireneusz - członek
8.    Pilarska Krystyna - członek
9.    Stańczyk Maria - członek
10.    Zych Łucja - członek
11.    Żabicka Irena - członek
12.    Iwaszkiewicz Bożena - członek
13.    Brychcy Mieczysława - członek
14.    Szkoda Danuta - członek

Komisja Rewizyjna:

Stanisława Napierała - przewodnicząca
Małgorzata Chojnacka - członek
Irena Hubiak - członek

Ikonka symbolizująca artykuł

HYMN UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Gdy się latka toczą, już cokolwiek z górki,
Miałbyś chęć zawrócić życie do powtórki.
Co ze sobą począć, rodzi się pytanie?
A może studentem UTW zostaniesz?

Refren: Radość życia znajdziesz tu, znajdziesz tu, znajdziesz tu
Na grodziskim UTW!
U.
T.
W.
Mieć znów lat dwadzieścia - kusi nas szalenie,
A rozum dzisiejszy, no i doświadczenie.
To wcale nie trudne, tak spojrzeć na świat,
By odrzucić całkiem brzemię swoich lat!!!

Refren: Radość życia ........

Śpiewaj, tańcz, spaceruj i szlifuj języki,
Nie stroń od pływania, ni od gimnastyki,
Słuchaj, zwiedzaj, zgłębiaj kulturę i sztukę
Bowiem w każdym wieku czas jest na naukę.

Refren: Radość życia...

autorka: Aleksandra Chwalisz

Grodziskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F
62-065 Grodzisk Wielkopolski
tel. (61)227-12-20, (61)227-12-21

Polityka prywatności