Grodziskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Grodziskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Tak zaczynaliśmy

Z inicjatywy burmistrza Grodziska Wlkp. Henryka Szymańskiego, oraz dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Wiesława Kasprzaka w Grodzisku Wlkp. w dniu 28 listopada 2008 r. otwarty został Grodziski Uniwersytet III Wieku, działający przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych im. Jana Pawła II w Grodzisku Wlkp. Budynek G.C.P.Ś., w którym mamy siedzibę nosi nazwę PROMESSA i mieści się przy ulicy Powstańców Chocieszyńskich 23F

Patronat naukowy nad GSUTW objęła Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, w osobie J.M. rektora prof. dra hab. Michała Iwaszkiewicza. Honorowym rektorem GUTW został dr Włodzimierz Łęcki, pełniący tę funkcję do dziś. Honorowym prezesem GUTW został grodziszczanin - pan Andrzej Niczyperowicz. Obecnie patronat naukowy nad Grodziskim Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku sprawuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii, w osobach: J.M. rektora - prof. dr hab. Przemysława Wojtaszka i prodziekana - prof. dr hab. Małgorzaty Garncarskiej.

logo logo

PATRONAT NAUKOWY

logo

Wydział Biologii

logo

logo logo


Aktualny skład władz Grodziskiego Stowarzyszenia UTW

Zarząd:
Prezes - Agnieszka Stopa
v-ce prezes -Ewa Wolińska
sekretarz - Hanna Gula
Danuta Grzanowska - członek zarządu
Barbara Szczeszek - skarbnik

Członkowie Rady Programowej:

1. Barbara Radomska-Witczak -przewodnicząca Rady Programowej
2. Urszula Świtała -z-ca przewodniczącej Rady Programowej -
3. Łucja Zych -z-ca przewodniczącej -
4. Barbara Kandulska
5. Ireneusz Kurpisz
6. Zofia Ogórek
7. Krystyna Pilarska
8. Maria Stańczyk
9. Irena Żabicka
10. Tadeusz Iwaszkiewicz
11. Kazimierz Gronostaj

Komisja Rewizyjna:
Stanisława Napierała - przewodnicząca
Małgorzata Chojnacka - członek
Irena Hubiak - członek


 

 

HYMN UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Gdy się latka toczą, już cokolwiek z górki,

Miałbyś chęć zawrócić życie do powtórki.

Co ze sobą począć, rodzi się pytanie?

A może studentem UTW zostaniesz?


Refren: Radość życia znajdziesz tu, znajdziesz tu, znajdziesz tu

Na grodziskim UTW!

U.
T.
W.

Mieć znów lat dwadzieścia - kusi nas szalenie,

A rozum dzisiejszy, no i doświadczenie.

To wcale nie trudne, tak spojrzeć na świat,

By odrzucić całkiem brzemię swoich lat!!!


Refren: Radość życia ........


Śpiewaj, tańcz, spaceruj i szlifuj języki,

Nie stroń od pływania, ni od gimnastyki,

Słuchaj, zwiedzaj, zgłębiaj kulturę i sztukę

Bowiem w każdym wieku czas jest na naukę.


Refren: Radość życia...


autorka: Aleksandra Chwalisz