ikona wczytywania strony

Aktualności ❯ (Archiwum)

Ikonka symbolizująca artykuł

Walne Zebranie Członków

2020-03-11
Sprawozdanie z Walnego ZebraniaW dniu 10 marca br. w siedzibie stowarzyszenia odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku zwoływane raz w roku.
Zebranie otworzyła prezes zarządu Agnieszka Stopa. Walne Zebranie obradowało wg uchwalonego porządku obrad. Obradami Walnego Zebrania Członków kierowała wybrana jednogłośnie kol. Zofia Ogórek , a sekretarzem wybrany został jednogłośnie Tadeusz Iwaszkiewicz. W oparciu o Regulamin Obrad Walnego Zebrania powołana została komisja skrutacyjna : JAN Świtała - przewodniczący, Pilarska Krystyna członek , Pilarska Urszula członek.
Prezes zarządu przedstawiła sprawozdanie z działalności GS UTW , skarbnik Barbara Szczeszek przedstawiła sprawozdanie finansowe, a Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wyraziła opinię do sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2019. Walne zebranie w oparciu o przepis statutu podjęło stosowne uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stanisława Napierała przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2019. Na wniosek Komisji Rewizyjnej została podjęta uchwała o udzielenie absolutorium dla Zarządu. Prezes zarządu przedstawiła projekt budżetu na rok 2020 , który został stosowną uchwałą przyjęty jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady Programowej Barbara Radomska- Witczak wyraziła podziękowanie dla ustępującego zarządu za trzyletnią kadencję na rzecz Stowarzyszenia.
Następnie prezes wręczyła życzenia dla seniorów z okazji ukończenia 60, 70, 80 roku życia.
W wyborach jawnych Walne Zebranie działając na podstawie statutu wybrało na kolejną kadencję zarząd : prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka zarządu.
Stopa Agnieszka - prezes, Wolińska Ewa - z-ca prezesa, Hanna Gula - sekretarz, Szczeszek Barbara skarbnik, Grzanowska Danuta członek zarządu.
Walne Zebranie działając na podstawie statutu GS w głosowaniu jawnym wybrało komisję skrutacyjną: Stanisława Napierała - przewodnicząca, Chojnacka Małgorzata członek komisji, Hubiak Irena członek komisji.
<strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong>

Załączniki:

  1. Walne Zebranie Członków (plik docx 20KB)

Grodziskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F
62-065 Grodzisk Wielkopolski
tel. (61)227-12-20, (61)227-12-21

Polityka prywatności