ikona wczytywania strony

Aktualności ❯ (Archiwum)

Ikonka symbolizująca artykuł

10 marca Walne Zebranie GSUTW

2020-01-23
Porządek Walnego Zebraniawtorek, 10.03.2020r. godz. 16.00 PROMESSA
drugi termin godz. 16.15
obecność obowiązkowa
Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego
Członków Grodziskiego Stowarzyszenia UTW:
1. Otwarcie Walnego Zebrania A. Stopa
2. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza zebrania uchwała nr 1
3. Wybór komisji skrutacyjnej - uchwała nr 2
4. Ustalenie prawomocności obrad - Lista obecności
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Sprawozdanie z działalności GSUTW - prezes
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego - skarbnik
8. Opinia Komisji Rewizyjnej do sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2019 -S. Napierała
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia merytorycznego i finansowego - uchwała nr 3
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2019 i podjęcie uchwały Walnego Zebrania nr4 w sprawie zatwierdzenia /S. Napierała/
11. Uchwała o udzielenie absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej -
uchwała nr 5
12. Przedstawienie projektu budżetu na rok 2020 GS UTW
13. Uchwała nr 6 zatwierdzająca budżet na 2020 GS UTW
14. NOWE WYBORY
- Kandydatury do Zarządu GSUTW
- propozycja jawnego/tajnego głosowania & 19 Statutu Stowarzyszenia
- liczenie głosów , protokół , wyniki głosowania
- Kandydaci wybierają z pośród siebie:
Prezesa, Z-cę prezesa, skarbnika, sekretarza i członka zarządu
- Przedstawienie składu NOWEGO ZARZĄDU
Uchwała nr 7 o wyborze Zarządu na trzecią kadencję
2020-2023
Kandydatury do KOMISJI REWIZYJNEJ
Tok działania Jak wyżej
- Podjęcie uchwały nr 8 o wyborze przewodniczącego
i członków Komisji Rewizyjnej na trzecią kadencję 2020-2023
15. Sprawy bieżące i wolne głosy
16. Zamknięcie zebrania
Załączniki:

  1. 10 marca Walne Zebranie GSUTW (plik docx 18KB)
  2. 10 marca Walne Zebranie GSUTW (plik docx 14KB)
  3. 10 marca Walne Zebranie GSUTW (plik docx 13KB)
  4. 10 marca Walne Zebranie GSUTW (plik docx 13KB)
  5. 10 marca Walne Zebranie GSUTW (plik docx 14KB)
  6. 10 marca Walne Zebranie GSUTW (plik docx 13KB)
  7. 10 marca Walne Zebranie GSUTW (plik docx 13KB)
  8. 10 marca Walne Zebranie GSUTW (plik docx 13KB)
  9. 10 marca Walne Zebranie GSUTW (plik docx 12KB)

Grodziskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F
62-065 Grodzisk Wielkopolski
tel. (61)227-12-20, (61)227-12-21

Polityka prywatności