ikona wczytywania strony

Aktualności ❯ (Archiwum)

Ikonka symbolizująca artykuł

Rokosowo szkolenie

2019-09-17
"Wsparcie Wielkopolskich Rad Seniorów sposobem na wzrost partycypacji osób starszych"W dniach 17-19 września 2019 roku grupa seniorów reprezentujących różne stowarzyszenia z Grodziska Wielkopolskiego: ( Grodziskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, Grodziskie Stowarzyszenie Cyklistów, Grodziskie Stowarzyszenie Amazonki, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Polski Związek emerytów i Rencistów, Koło Gospodyń Wiejskich ) oraz Buku uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobi oraz Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie. Szkolenie odbyło się w ramach projektu "Wsparcie Wielkopolskich Rad Seniorów sposobem na wzrost partycypacji osób starszych" w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. GSUTW reprezentowała Łucja Zych i Bożena Iwaszkiewicz ( która również reprezentowała GSC ). W warsztatach brał udział Zastępca Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Marcin Brudło. Zajęcia prowadziła p. Joanna Kalińska.
Celem szkolenia było wyposażenie seniorów w wiedzę i kompetencje do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym swojego najbliższego środowiska lokalnego.
Podczas 3 - dniowych warsztatów uczestnicy poznali zagadnienia związane z:
- aktywnością społeczną seniorów, w tym tworzenia i funkcjonowania Rady Seniorów,
- metodami, technikami i narzędziami prowadzenia dialogu,
- konsultacjami, sposobami angażowania seniorów w życie społeczne,
- współpracą i partnerstwem z lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz seniorów,
- sposobami włączania seniorów w działalność społeczności lokalnej.
Ponadto uczestnicy praktycznie uczyli się pracy w grupie, skutecznej komunikacji się między sobą, planowania działań oraz metodyki projektowej.
Drugiego dnia uczestnicy szkolenia gościli Krobską Radę Seniorów. Spotkanie to było okazją do wzajemnego poznania się i integracji oraz poznania tajników powołania i funkcjonowania Gminnej Rady Seniorów.
Kontynuacją szkolenia i warsztatów w Rokosowie było spotkanie integracyjne seniorów z Grodziska Wielkopolskiego i Buku w dniu 08.10.2109r. w Promessie. Tematem przewodnim i jednocześnie "biletem wstępu" na spotkanie było przebranie się w strój nawiązujący do jesieni. Imprezę integracyjną w całości zorganizowali uczestnicy szkolenia "Wsparcie Wielkopolskich Rad Seniorów sposobem na wzrost partycypacji osób starszych" w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 w ramach pozyskanego minigrantu. Seniorzy wykazali się ciekawymi pomysłami na jesienne stroje, dystansem do siebie, a w szczególności humorem. Wspólna zabawa odbyła się przy tradycyjnych szarych kluchach z kapustą, gotowaną karkówką, którą przygotowali seniorzy z Grodziska Wlkp. oraz wypiekami przygotowanymi przez seniorów z Buku ( sernikiem, jabłecznikiem ) . w spotkaniu brali udział p.Joanna Kalińska i z-ca Burmistrza p. Marcin Brudło.
W dniach 14-16.10.2019 r. w Zamku w Rokosowie odbyła się Gala Seniorów. Galę prowadziła pani Karolina Krawiec a wyniki szkoleń podsumowała pani Joanna Kalińska. W Gali uczestniczyło 100 osób w tym grupa z Grodziska Wielkopolskiego. Seniorzy mieli zajęcia w podgrupach: ćwiczeniach jogi, udzielania pierwszej pomocy, warsztatach piękności, szkoleniu o bezpieczeństwie jak również jak posługiwać się generatorem przy pisaniu projektów. Prezes UTW w Krobi i jednocześnie członek Rady Seniorów p. Domicela Skrzypalik podzieliła się swoimi doświadczeniami z działalności w UTW jak i organizacji Rady Seniorów.
Dla uczestników gali wystąpił SlavDuo- Sławomir Olgierd Kramm i Jarosław Wiśniewski. Występ dostarczył seniorom bardzo wiele miłych wrażeń. Ostatni wieczór zakończył się uroczystą kolacją i tańcami, w których przodowali seniorzy z Buku.
Kolejnym etapem projektu "Wsparcie Wielkopolskich Rad Seniorów sposobem na wzrost partycypacji osób starszych" w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 była wizyta studyjna reprezentantów Rady Seniorów i UTW z Krobi w Grodzisku Wlkp. Przedstawiciele seniorów z różnych stowarzyszeń grodziskich zastanawiali się nad celowością powołania GRS w naszym mieście. Wszystkich seniorów ugościli w grodziskim ratuszu Burmistrzowie Piotr Hojan i Marcin Brudło. Krobscy seniorzy jeszcze raz poinformowali w jaki sposób powołali Gminną Radę Seniorów w Krobi. Następnie goście odwiedzili Muzealną Izbę Tradycji Ziemi Grodziskiej, poznali historię naszego miasta, odwiedzili Gminne Centrum Pomocy Środowiskowej Promessa., gdzie przy kawie seniorzy wymieniali doświadczeniami i odpowiadali na zadawane pytania. Z pewnością bogate doświadczenia seniorów z Krobi zostaną wykorzystane w działaniach grodziskich seniorów.
Rokosowo szkolenieRokosowo szkolenieRokosowo szkolenieRokosowo szkolenieRokosowo szkolenieRokosowo szkolenie

Grodziskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F
62-065 Grodzisk Wielkopolski
tel. (61)227-12-20, (61)227-12-21

Polityka prywatności