ikona wczytywania strony

Aktualności ❯ (Archiwum)

Ikonka symbolizująca artykuł

Mikołajkowe łączenie sił i pokoleń

2018-11-04
Grupa Nieformalna poprzez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Grodzisku Wielkopolskim w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizuje od 1.09.2018 do 10.12.2018 roku projekt pt. Mikołajkowe łączenie sił i pokoleń. Zadanie jest realizowane w ramach konkursu ogłoszonego przez Centrum PISOP i Caritas Poznań. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich -Wielkopolska Wiara. Zadanie objęte honorowym patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego.
Celem projektu jest wzmocnienie i zintegrowanie 5 grup wolontariatu. W projekcie uczestniczą przedstawiciele wolontariatu senioralnego oraz uczniowskiego. Uczestnicy projektu to seniorzy uczestniczący w zajęciach Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej, uczniowie 4 szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Olimpijczyków ; Szkoły Podstawowej nr 2 im.Powstańców Wielkopolskich, ; Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kpt. Józefa Reidycha; Szkoły Podstawowej w Grąblewie oraz podopieczni Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczego w Sielinku.
Projekt rozpoczęto od spotkania koordynatora projektu z osobami prowadzącymi grupy wolontariuszy, w celu omówienia zadań i zasad rekrutacji. Pierwszym większym wydarzeniem projektowym były DWUPOKOLENIOWE WARSZTATY DLA WOLONTARIUSZY SZTUKA POMAGANIA. W warsztatach wzięło udział 50 wolontariuszy reprezentujących 5 grup wolontariatu. Wolontariusze pod okiem instruktora przypomnieli sobie definicję i ideę wolontariatu, zasady etyki oraz jak powinna wyglądać postawa wolontariusza. Warsztaty pozwoliły w miłej atmosferze na wymianę doświadczeń. Zadania kierowane do wolontariuszy uwrażliwiały uczestników na umiejętne wsparcia osób niepełnosprawnych. Warsztaty poprzez swoje działania wpłynęły na zmniejszenie przestrzeni międzypokoleniowej.
Następnymi elementami projektu do których trwają przygotowania są :warsztaty teatralne,międzypokoleniowe warsztaty taneczne, międzypokoleniowe oraz senioralne warsztaty plastyczne, warsztaty informatyczne związane z przygotowaniem prezentacji multimedialnej
z całości realizowanego zadnia. Już czuje się emocje instruktorów oraz uczestników projektu,którzy poprzez udział w zadaniach mają wyznaczony wspólny cel : wsparcie w realizacji 2 spotkań z Mikołajem zorganizowanych dla dzieci. Pierwsze spotkanie odbędzie się 3.12.2018 roku w Ośrodku Szkolno Rehabilitacyjnym w Sielinku natomiast drugie będzie miało miejsce 6.12.2018 roku na zakończenie projektu w Centrum Kultury Rondo. / materiał GCPŚ/ Mikołajkowe łączenie sił i pokoleń Mikołajkowe łączenie sił i pokoleń Mikołajkowe łączenie sił i pokoleń Mikołajkowe łączenie sił i pokoleń Mikołajkowe łączenie sił i pokoleń Mikołajkowe łączenie sił i pokoleń Mikołajkowe łączenie sił i pokoleń Mikołajkowe łączenie sił i pokoleń

Grodziskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F
62-065 Grodzisk Wielkopolski
tel. (61)227-12-20, (61)227-12-21

Polityka prywatności