ikona wczytywania strony

Aktualności ❯ (Archiwum)

Ikonka symbolizująca artykuł

Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2019/2020

2019-10-05
Dnia 03 października 2019 w sali C.K. Rondo studenci Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, rozpoczęli nowy rok akademicki 2019/2020. Była to, tradycyjnie już, uroczystość przygotowana z dużym rozmachem. Na początku zabrzmiał Hymn Grodziska, w wykonaniu trębaczy i werblistów Grodziskiej Orkiestry Dętej. Następnie odśpiewano Gaude Amus Igitur oraz hymn GS UTW, do których słowa widoczne były na ekranie.

Bezpośrednio po tym, uczennice z Zespołu Szkół Technicznych zaprezentowały taniec zwany Zumba.

W imieniu władz Stowarzyszenia wszystkich zgromadzonych powitała koleżanka Ewa Wolińska, wymieniając imiennie przybyłych gości. Byli to: Poseł na Sejm prof. dr hab. Kilion Munyama, wiceburmistrz Marcin Brudło, sekretarz Powiatu Tomasz Dolata, przewodniczący Rady Powiatu Sebastian Skrzypczak, dyrektor OPS Wiesław Kasprzak, z-ca Ewa Chróst, dyrektorzy: LO Jadwiga Łacheta, ZST Anna Matysiak, CK Rondo Waldemar Łyczykowski, prof. dr Leszek Teusz wykładowca UAM, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji kom. Kamil Sikorski, delegacje zaprzyjaźnionych uniwersytetów z Opalenicy i Stęszewa.
Prezes naszego stowarzyszenia - koleżanka Agnieszka Stopa zrelacjonowała pokrótce jakie założenia w minionym roku akademickim udało się przeprowadzić, komu należy się szczególne podziękowanie za współpracę i pomoc okazaną uniwersytetowi - nie zapominając o sponsorach - i przedstawiła ogólny zarys planowanych działań na bieżący rok.

Po tej relacji głos zabrali goście. Poseł na Sejm prof. dr hab. Kilion Munyama podziękował za zaproszenie. Pomimo rozlicznych obowiązków stara się brać udział w uroczystościach na terenie naszego miasta, a szczególnie ceni sobie obecność wśród naszej studenckiej braci. Wiceburmistrz Marcin Brudło , w imieniu nieobecnego burmistrza i własnym złożył na ręce A. Stopy gratulacje i życzenia dla studentów oraz wręczył kwiaty. Głos zabrali także przewodniczący Rady Miasta, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji. Kamil Sikorski (deklarując pozasłużbową, artystyczną pomoc), dyrektor OPS Wiesław Kasprzak oraz delegaci zaprzyjaźnionych UTW z Opalenicy i Stęszewa.

Zanim przystąpiono do wysłuchania wykładu, wszyscy zgromadzeni zostali poczęstowani słodyczami (paczuszkami cukierków).

Wykład pod tytułem ABC komunikacji ; czym jest język w relacji osobowej wygłosił prof. dr hab. Leszek Teusz - wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. W niezwykle przejrzysty sposób uzmysłowił zebranym, jak ważna jest komunikacja bezpośrednia (interakcja), podczas, gdy lektura stanowi tylko komunikację pośrednią. Język stwarza poczucie wspólnoty i wymaga od mówiącego użycia właściwych słów, wyrażających myśli i uczucia, a od słuchającego należytej uwagi. Mówca musi się znać na tym co wypowiada i zachować szacunek dla słuchacza. Lepszy jest komunikat krótki. Słowotok można na przykład zatrzymać pytaniem: Co pan chciał powiedzieć? Język nie powinien dzielić, ma stwarzać akceptację słuchacza, bycia razem w mówieniu. Rozmawiać - to też słuchać!

Ostatnim punktem programu był występ Grupy Teatralnej ARLEKIN - tutejszego L.O. pod kierownictwem pani Hanny Mańkowskiej. Dość liczna grupa młodych wykonawców zaprezentowała poezję i piosenki z dawnych lat, traktujące o miłości. Grupa i jej pani kierownik zostały nagrodzone gromkimi, zasłużonymi brawami.

Zbiorowe zdjęcie inauguracyjne zakończyło uroczystość.

Zanotowała: Aleksandra Chwalisz
Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2019/2020Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2019/2020Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2019/2020Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2019/2020Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2019/2020Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2019/2020Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2019/2020Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2019/2020Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2019/2020Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2019/2020Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2019/2020Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2019/2020Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2019/2020Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2019/2020Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2019/2020Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2019/2020Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2019/2020Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2019/2020Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2019/2020Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2019/2020Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2019/2020

Grodziskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F
62-065 Grodzisk Wielkopolski
tel. (61)227-12-20, (61)227-12-21

Polityka prywatności