ikona wczytywania strony

Aktualności ❯ (Archiwum)

Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia Świąteczne

2023-04-05

Załączniki:

 1. Życzenia Świąteczne (plik pdf 148KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Gazeta Senior

2023-03-29

Najciekawsze treści z portalu: gazetasenior.pl

Gazeta Senior wydanie kwiecień 04/2023

Ikonka symbolizująca artykuł

Z protokołu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

2023-03-22

Walne Zebranie w dniu 22 marca 2023r.otworzyła prezes Stowarzyszenia  Agnieszka Stopa. Dokonano wyboru  przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania.

 -  przewodniczącą zebrania została Mieczysława Brychcy, a sekretarzem Urszula Świtała. Walne zebranie jednogłośnie zaakceptowało kandydatury, a wybrane osoby wyraziły zgodę na powierzone funkcje.

Następnie wybrano komisję skrutacyjną w osobach : Tadeusz Iwaszkiewicz i Wodzisław Nowak. Wybrane osoby wyraziły zgodę na powierzone funkcje, a członkowie Walnego Zebrania jednogłośnie zaakceptowali w/w kandydatury.

Komisja skrutacyjne stwierdziła ,że na ogólną liczbę  członków w roku akademickim 2022/2023 – 88 /osiemdziesiąt osiem/ w zebraniu uczestniczyło 58 osób/ pięćdziesiąt osiem/.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. Sprawozdanie z działalności GSUTW za rok 2022 przedstawiła  prezes Agnieszka Stopa.

Sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik Barbara Szczeszek.

Opinię do sprawozdania finansowego za rok 2022 przedstawiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stanisława Napierała.

Członkowie  Walnego Zebrania zatwierdzili uchwałę  ze sprawozdania z działalności GSUTW  oraz uchwałę sprawozdania  finansowego.

Następnie przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stanisława Napierała przedstawiła sprawozdanie z odbytych zebrań i przeprowadzonych kontroli. Sprawozdanie zostało przyjęte uchwałą jednogłośnie.

Zarząd GSUTW otrzymał absolutorium. Członkowie WZCZ  jednogłośnie zatwierdzili podjętą uchwałę

Prezes następnie przedstawiła projekt budżetu na rok 2023. Budżet zatwierdzono jednogłośnie i przyjęto uchwałę.

W wyniku jawnych wyborów do zarządu weszli:

- Agnieszka Konieczna – Stopa - prezes

- Ewa Wolińska - z-ca prezesa

 - Hanna Gula - sekretarz

- Danuta Grzanowska - członek zarządu

- Barbara Szczeszek - skarbnik

Do Komisji Rewizyjnej :

 - Stanisława Napierała - przewodnicząca

- Małgorzata Chojnacka - z-ca przewodniczącej

- Irena Hubiak - członek

Skład Rady Programowej:

Barbara Radomska - Witczak - przewodnicząca

Urszula Świtała - z-ca przewodniczącej

Tadeusz Iwaszkiewicz

Maria Stańczyk

Barbara Kandulska

Łucja Zych

Irena Żabicka

Ireneusz Kurpisz

Kazimierz Gronostaj

Krystyna Pilarska

Na tym zebranie zakończono

Przewodnicząca Rady Programowej Barbara Radomska – Witczak  zwróciła się z prośbą do zebranych członków o zgłaszanie wszelkich propozycji do planów zajęć i czynne włączenie się w działalność naszego UTW.

 Walne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTW

Załączniki:

 1. Sprawozdanie prezesa (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Walne zebranie członków GSUTW

2023-03-22

Każdy z członków GSUTW został powiadomiony  sms o Walnym zebraniu, które odbędzie w Centrum Ekonomii Społecznej - hol główny Dworca o godz. 16.00

Porządek spotkania i regulamin.

Załączniki:

 1. Walne zebranie członków GSUTW (plik docx 18KB)
 2. Walne zebranie członków GSUTW (plik docx 9KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie z Panią Dziekan Wydziału Biologii UAM w Poznaniu

2023-03-13

Prezes GSUTW Agnieszka Konieczna - Stopa oraz Sekretarz GSUTW Hanna Gula spotkały się w dniu 10 marca br. z Panią Dziekan  Wydziału  Biologii UAM w Poznaniu - prof. UAM dr hab. Beatą Messyasz oraz  z zaprzyjaźnioną naszą "łączniczką" dr Anetą Piechalak,  celem zaciśnięcia więzi współpracy naszego UTW z Wydziałem Biologii.

Niezwykle sympatyczne spotkanie, na którym poznałyśmy osobiście nową Panią Dziekan  omówiono wiele spraw, ustalono terminy spotkań, warsztatów i wykładów. Zdałyśmy sobie sprawę, jak bardzo napięty jest plan nie tylko p. Dziekan, ale i całej kadry uczelni, dlatego  chętnie zaakceptowałyśmy propozycję uczestniczenia w wykładach właśnie na Wydziale Biologii. O  szczegółach poinformujemy na spotkaniu organizacyjnym.

 

Spotkanie z Panią Dziekan Wydziału Biologii UAM w Poznaniu'
Ikonka symbolizująca artykuł

Kabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień Kobiet !

2023-03-11

Jesteśmy dumne z tego , że jesteśmy kobietami - bo jak mówi Anna Dymna: „Kobiety są silne  i mądre, kobiety są miłością.”

Dzień Kobiet  to święto przypadające 8 marca. Nasze koleżanki i koledzy jak co roku spotkaliśmy się tego dnia w Centrum Ekonomii Społecznej, by uczcić to święto razem .

Byliśmy zaszczycone obecnością Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Piotra Hoja, który wspomniał o kobietach dyskryminowanych.

Składając życzenia życzył każdej kobiecie zdrowia, by każdy dzień był  tak miły i sympatyczny, jak ten dzień dzisiejszy. Byśmy mogły cieszyć się kobiecością, były dla mężczyzn nie tylko natchnieniem, ale ozdobą i  upiększały ten świat , a w życiu domowym byli  partnerami.

Miłym gestem ze strony Panów było wręczenie kwiatka – tulipan kojarzony z nadchodzącą wiosną.

Atrakcją tego wieczoru był występ Teatru „Baj” z Konarzewa w przedstawieniu „Przyszła baba do lekarza”. Gromkimi  brawami nagrodziliśmy ten występ, pełen humoru.

Wspólnie spędzony czas przy kawie i słodkim, które przygotowały nasze koleżanki to najcenniejszy prezent jaki mogłyśmy otrzymać. Koleżanki dziękujemy Wam za słodkości.

Kolejną niespodziankę przygotował nasz Kabaret OJOJOJ, który przedstawił  ciekawe sentencje o Kobietach. Śmiechu było co nie miara.

Panowała radosna atmosfera , każda z nas czuła się wyjątkowo./DG/

Kabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień Kobiet!Kabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień Kobiet !Kabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień Kobiet!Kabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień Kobiet!Kabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień Kobiet!Kabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień Kobiet
Ikonka symbolizująca artykuł

Prace naszych koleżanek z sekcji artystycznej

2023-03-01

Nasze koleżanki zadziwiają nas swoimi pomysłami. Zobaczcie jakie ciekawe rzeczy robią.

Naszej koleżance Małgosi gratulujemy pomysłów.!

Prace naszych koleżanek z sekcji artystycznejPrace naszych koleżanek z sekcji artystycznejPrace naszych koleżanek z sekcji artystycznejPrace naszych koleżanek z sekcji artystycznej
Ikonka symbolizująca artykuł

Klub Seniora PROMESSA zaprosił UTW

2023-02-24

23 lutego br. Klub Seniora Promessa zaprosił na przedstawienie kabaretu SGUTW "OJOJO

Poletko literackie, które działa w klubie , a liderem jest nasza honorowa członkini Aleksandra Chwalisz napisała tekst dla kabaretu "Wieczór przy świecach".

Nasze koleżanki i kolega z kabaretu świetnie zagrali swoje role podczas tego spotkania. Śmiechu było co nie miara.Zebrani seniorzy nagrodzili występ gromkimi brawami , a liderce zaśpiewali sto lat z okazji zbliżających się Jej imienin.Lenko dziękujemy,  scenariusz zmodyfikowany trochę przez występujących artystów podobał się publiczności.Gratulacje dla kabaretu OJOJOJ.

Klub Seniora PROMESSA zaprosił UTWKlub Seniora PROMESSA zaprosił UTWKlub Seniora PROMESSA zaprosił UTWKlub Seniora PROMESSA zaprosił UTWKlub Seniora PROMESSA zaprosił UTWKlub Seniora PROMESSA zaprosił UTW
Ikonka symbolizująca artykuł

Wrażenia z pobytu naszj koleżanki w Islandii

2023-02-22

Dzisiejsze spotkanie pełne wrażeń naszej koleżanki Marii Schnaider - Maciejewskiej, z pobytu w Islandii. W prezentacji multimedialnej opowiedziała nam swoje wrażenia z tego pobytu.

Obejrzyjcie piękne zdjęcia na których uwieczniła najciekawsze obrazy tego kraju.

Czego prawdopodobnie o Islandii nie wiemy?

Islandia dosłownie znaczy kraina lodu, lodowce stanowią 11 % powierzchni kraju. Główne zasoby gospodarki to energia wodna i geotermalna wykorzystywana do ogrzewania całych miast i wytwarzania prądu.

Największą gałęzią gospodarki jest rybołówstwo i rolnictwo. Dużą grupa ludności zatrudniona jest w usługach głównie turystycznych.

Islandia jest nadal republiką konstytucyjną.

Głową państwa jest prezydent wybierany co 4 lata w głosowaniu powszechnym.

Główny podmiotem władzy ustawodawczej jest jednoizbowy parlament liczący 63 posłów, wybieranych na 4 letnią kadencję.

Władzę wykonawczą stanowi premier, wyznaczany przez prezydenta i rząd, który ponosi odpowiedzialność przed parlamentem.

Republika Islandii położona jest na wyspie  Islandii i kilku mniejszych wyspach od północy wyspy oblewa Morze  Grenlandzkie, od Grenlandii oddziela ją cieśnina Duńska, od wschodu Morze Norweskie, a od południowego zachodu Ocean Atlantycki.  Kraj ma 102 tys. km. kw. Powierzchni zamieszkuje go niecałe 300 tys. ludności głównie Islandczyków, drugą grupę pod względem liczebności stanowią Polacy.

Dziękujemy  naszej koleżance za przybliżenia nam  tego państwa nordyckiego i podzielenie się swoimi wrażeniami.

Wrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w Islandii
Ikonka symbolizująca artykuł

Wolne miejsca na wyjazd do Pobierowa

2023-02-12

Chętnych na wyjazd do Pobierowa w dniach od 27.04 - 5.05.23r. zapraszamy. /wolnych 6 miejsc/

Koszt 1200zł + 130zł dojazd

Teresa Bernard: +48 516 065 053

Załączniki:

 1. Wolne miejsca na wyjazd do Pobierowa (plik pdf 256KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapraszamy na kurs o zdrowiu na Akademii ABCsenior

2023-02-08

Załączniki:

 1. Zapraszamy na kurs o zdrowiu na Akademii ABCsenio (plik pdf 504KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Sekcja Artystyczna

2023-02-07

Nasze kol. pod kier. Małgorzaty Chojnackiej wykonały piękne kartki świąteczne. Zobaczcie sami i oceńcie. Zapraszamy chętnych na zajęcia sekcji artystycznej.

Sekcja ArtystycznaSekcja ArtystycznaSekcja ArtystycznaSekcja ArtystycznaSekcja ArtystycznaSekcja Artystyczna
Ikonka symbolizująca artykuł

Gazeta Senior

2023-02-01

Gazeta Senior wydanie luty 02/2023

Ikonka symbolizująca artykuł

I Obywatelski Parlament Seniorów w Poznaniu

2023-01-31

W dniu 26 stycznia 2023r.  nasze koleżanki Agnieszka Stopa – Prezes GSUTW

i Ewa Wolińska Z-ca Prezesa GSUTW, uczestniczyły  w  I Posiedzeniu Wielkopolskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Poznaniu. 

Koleżanki są DELEGATAMI Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, jako pierwszego  w historii Polski ogólnopolskiego przedstawicielstwa osób starszych.  

Posiedzenie  Delegatury Wielkopolskiej odbyło się w Urzędzie Miejskim na Placu Kolegiackim,w pięknej Białej Sali. Ciekawy program spotkania przedstawiał się następująco:

Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Poznania Pana Grzegorza Ganowicza.

Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu Pana prof. Antoniego Szczucińskiego.

Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu Pana prof. Antoniego Szczucińskiego.

Wystąpienie Pana Zbigniewa Tomczaka – Przewodniczącego Obywatelskiego Parlamentu Seniorów – Historia OPS,

Wystąpienie Pana prof. dr hab. Józefa Orczyka – autora wielu publikacji na temat Polityki społecznej w tym Polityki senioralnej „Usługi społeczne – emeryci, czy potencjał pracy”.

Wystąpienie Pana dr Grzegorza Grygiela - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, "Deinstytucjonalizacja w kontekście procesu starzenia się społeczeństwa - wyzwania dla polityki społecznej".

Sprawozdanie z dotychczasowych działań Wojewódzkiej Delegatury OPS przedstawiła Przewodnicząca Ewa Woźniak.

Dalej nastąpił wybór nowych władz Wielkopolskiej Delegatury OPS na kolejną kadencję, poprzez tajne głosowanie.

Na Przewodniczącą wybrano ponownie Panią Ewę Woźniak, Panie Anna Skarbak i Agnieszka Stopa zostały zastępczyniami Przewodniczącej, natomiast skład Zarządu uzupełniły Panie Grażyna Feter   i Ewa Wolińska jako Członkinie Zarządu.

 I Obywatelski Parlament Seniorów w PoznaniuI Obywatelski Parlament Seniorów w PoznaniuI Obywatelski Parlament Seniorów w PoznaniuI Obywatelski Parlament Seniorów w PoznaniuI Obywatelski Parlament Seniorów w PoznaniuI Obywatelski Parlament Seniorów w PoznaniuI Obywatelski Parlament Seniorów w PoznaniuI Obywatelski Parlament Seniorów w PoznaniuI Obywatelski Parlament Seniorów w PoznaniuI Obywatelski Parlament Seniorów w PoznaniuI Obywatelski Parlament Seniorów w PoznaniuI Obywatelski Parlament Seniorów w Poznaniu
Ikonka symbolizująca artykuł

Zajęcia z TAI CHI odwołane

2023-01-30

Uprzejmie informujemy,że zajęcia z Tai Chi zostały odwołane.

O terminie wznowienia powiadomimy.

Rada Programowa

Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie Noworoczne w Granowie

2023-01-09

9 stycznia, br. odbyło się  spotkanie noworoczne w restauracji "Florencja" w Granowie.

Uczestników spotkania powitała prezes Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, Agnieszka Stopa.

- Cieszę się, że możemy się spotkać z tak miłej okazji. Okres świąt Bożego Narodzenia jest zawsze czasem skłaniającym do refleksji i zadumy. Nowy rok niesie w darze wiele życzeń, wyjdźmy mu dumnie naprzeciw, a wszystko pokaże. Ma dla nas miłość, szczęście, szacunek i szczery uśmiech. Niech każdy jego dzień nowy i świeży, będzie bardzo radosny i powoli bieży. Cieszmy się każdą chwilą w naszym towarzystwie. Niech kwitnie przyjaźń, niech będzie pomyślnie - mówiła.

Kolejnym punktem programu był występ kabaretu OJOJOJ, który przedstawił nam spotkanie przyjaciół podczas  "Kolacji przy świecach" Aktorzy rozbawili zebranych w sali studentów i gości. Aktorskie umiejętności seniorów zostały nagrodzone gromkimi oklaskami.

Najlepsze życzenia na 2023 rok słuchaczom UTW złożyli również zaproszeni goście, wśród których znaleźli się między innymi wicestarosta Sławomir Górny, przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego Sebastian Skrzypczak oraz burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan.

Część towarzyska upłynęła w miłej i serdecznej atmosferze przy kawie i  pysznym cieście.

 

 

Spotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w Granowie
Ikonka symbolizująca artykuł

Świąteczne spotkanie w Opalenickim UTW

2022-12-17

W piątek 16.12.2022r.na zaproszenie Opalenickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku delegacja naszych studentów udała się na spotkanie świąteczne, które odbyło się w Przedszkolu na Zamkowej.

Pani dziekan Elżbieta Adamczewska powitała zebranych gości :  Burmistrza Tomasza Szulca, dyrektora Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich oraz przybyłych seniorów na świąteczne spotkanie. Program uroczystości składał się z trzech części: Pierwszą cz. poprowadził pan Konrad Piotrzkiewicz, który przybliżył zebranym postać ks. Jana Twardowskiego.

 To , co pozostawił po sobie, wiersze, kazania, utwory prozatorskie jest ofertą żywą , aktualną, która iskrzy się, prowadzi wielu czytelników w świat zamyślenia, wrażliwości i pogody ducha.

Drugim punktem uroczystości był występ Opalenickiego  Zespołu wokalnego Leszka Górki. Prowadzący Opalenicką Grupę Wokalną dr Leszek Górka, to ceniony w środowisku dyrygent i chórmistrz, wykładowca akademicki /szkolny aranżer i instrumentalista/. Doktor sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura. Absolwent Wydziału Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Poznaniu. Zespół wokalny razem ze swoim dyrygentem wykonał nasze piękne kolędy, włączając zebranych seniorów ,którzy chętnie wtórowali zespołowi. Przepięknie brzmiały kolędy w  wykonaniu Opalenickiego Zespołu Kameralnego , który wprowadził wszystkich w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Za tę ucztę duchową serdecznie Wam DZIĘKUJEMY.

Ostatnia część spotkania to część towarzyska przy kawie i słodkim upłynęła w sympatycznej atmosferze.

Serdecznie dziękujemy p.Dziekan Elżbiecie Adamczewskiej , Radzie Programowej  Opalenickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za zaproszenie i miłą atmosferę spotkania. Do spotkania u nas.

Opr. Danuta Grzanowska

Świąteczne spotkanie w Opalenickim UTWŚwiąteczne spotkanie w Opalenickim UTWŚwiąteczne spotkanie w Opalenickim UTWŚwiąteczne spotkanie w Opalenickim UTWŚwiąteczne spotkanie w Opalenickim UTWŚwiąteczne spotkanie w Opalenickim UTWŚwiąteczne spotkanie w Opalenickim UTWŚwiąteczne spotkanie w Opalenickim UTWŚwiąteczne spotkanie w Opalenickim UTWŚwiąteczne spotkanie w Opalenickim UTWŚwiąteczne spotkanie w Opalenickim UTW
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia świąteczne

2022-12-10

Drodzy Seniorzy

Zarząd i Rada Programowa GSUTW pragną złożyć wszystkim Seniorom życzenia świąteczne

Życzenia świąteczneŻyczenia świąteczneŻyczenia świąteczneŻyczenia świąteczneŻyczenia świąteczneŻyczenia świąteczneŻyczenia świąteczne 	Życzenia świąteczne 	Życzenia świąteczne
Ikonka symbolizująca artykuł

Listopadowa wycieczka do Włoch

2022-12-10

Na odwiedzenie Włoch wybrała się kilkuosobowa grupa naszych studentów. Program wycieczki był kuszący, chociaż dość intensywny. W pięciu dniach łącznie z podróżą odwiedziliśmy z przewodnikami:

Wenecję – rejs tramwajem wodnym, zwiedziliśmy Bazylikę i Plac św. Marka, Most Westchnień, Most Rialto Canal Grande, Pałac Dożów i dużo czasu wolnego, podczas którego mieliśmy możliwość podziwiać urocze uliczki,  także z perspektywy podczas przejażdżki gondolą.  Miasto bardzo nas zauroczyło.

Rzym -  pobyt w tym mieście rozpoczęliśmy od Watykanu, Plac i Bazylika św. Piotra, odwiedziny grobu Jana Pawła II i oczywiście spotkanie z Ojcem Świętym na Anioł Pański, niedziela, tłumy ludzi i nasza grupa przygotowana z flagą Polski i naszego miasta Grodziska Wielkopolskiego. Bardzo chcieliśmy być widoczni /też i w telewizji/, ale przy tych tłumach raczej to się nie udało. Spacerkiem po Rzymie Coloseum, Forum Romanum, Plac Hiszpański, słynne Schody Hiszpańskie, Fontanna            di Trevi, i takim sposobem przedzierając się przez zatłoczone uliczki Rzymu,  przeszliśmy tego dnia     15 km. Zmęczenie było nie małe, ale co zobaczyliśmy, to nasze.

Florencję – tu w pierwszej kolejności podziwialiśmy  piękną panoramę miasta z tarasu widokowego, spacerkiem dotarliśmy do Mostu Złotników, Katedra Santa Maria del Fiore i tam trafiliśmy na Jarmark Adwentowy, gdzie mieliśmy okazję zakosztować regionalnych specjałów nacieszyć oczy różnościami. Dalej Kampanila Palazzo Vecchoio, Bazylika Santa Croce, i nocny przejazd do Polski. W Grodzisku byliśmy o godz. 16,00, trochę zmęczeni, ale bardziej zadowoleni i usatysfakcjonowani.

Opr. Agnieszka Stopa

Listopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do Włoch
Ikonka symbolizująca artykuł

Serdecznie zapraszamy na wykład „ O bezpieczeństwie w sieci.....

2022-12-07

Serdecznie zapraszamy

na wykład

„ O bezpieczeństwie w sieci, w domu. Jak radzić sobie

Z niepewnością i lękiem dotyczącym zagrożeń

współczesnego świata”

W dniu 14.12.2022 (w środę)

Który odbędzie się w Promessie w Sali telewizyjnej

Prowadzonym przez psychologów i przedstawicieli

Komendy Powiatowej Policji.

Startujemy o 15.30

Po wykładzie zapraszamy na rozmowy w kameralnym

Gronie przy posiłku integracyjnym promującym produkty

BARU Dworcowego.

14 12.2022r. grupa seniorów uczestniczyła w w/w wykładzie .Wykład prowadziły panie psycholog oraz policjant  z KPP w Grodzisku Wlkp.

OPS w Grodzisku realizował program w ramach Grodziskiego Kiermaszu Rodzinnego Inspiracji i Tradycji. Podczas spotkania panie psycholog ukazały nam jak radzić sobie w sytuacji stresu i panować nad strachem.Po wykładzie była możliwość dyskusji z policjantem i paniami psycholog.

O bezpieczeństwie w sieci..... 'O bezpieczeństwie w sieci..... 'O bezpieczeństwie w sieci..... 'O bezpieczeństwie w sieci..... 'O bezpieczeństwie w sieci..... '
Ikonka symbolizująca artykuł

Andrzejkowe popołudnie

2022-11-30

Każda panna wzrok wytęża, by odnaleźć swego męża.

Na św. Andrzeja dziewczynom z wróżby nadzieja.

Noc Andrzeja świętego przyniesie nam narzeczonego.

Czary mary, wosku lanie,

co ma stać się, niech się stanie!

Której but na progu stanie - pierwsza panna na wydanie.

Dziś cień wosku ci ukaże, co ci życie niesie w darze.

Św. Andrzej od andrzejek pochodził z Galilei, był rybakiem i uczniem Jana Chrzciciela, potem poszedł za Chrystusem. Przyprowadził też do Niego swojego brata Szymona Piotra. Przedstawiał Jezusowi pogan, którzy chcieli Go poznać. Zginął ukrzyżowany na krzyżu ustawionym pochyło w kształcie litery X - zwanym krzyżem świętego Andrzeja. Wcześniej zdążył założyć w Bizancjum kościół. Podobno był obieżyświatem - nauczając, podróżował po wielu krajach.

Andrzejki zawdzięczamy Grekom.

Wróżby św. Andrzeja powstały w środowisku greckim, gdzie dostrzeżono etymologiczne podobieństwo nazwy - mąż, mężczyzna i Andreas – Andrzej.

Andrzej - Chłop mocny na ciele i umyśle. Swą inteligencję i zdobytą wiedzę wykorzystuje w praktyce; uczy się nieźle ,bo jest zdolny! . Lubi emocje, sporty, czasem gry losowe. Koleżeński, pomocny w potrzebie. Lubią go dziewczęta, ale w tej mierze jest wybredny. Elegant. Żądny sławy, niekiedy aż nazbyt.

Wróżby to dobra zabawa. Nie ma w tym nic złego ani wstydliwego, że pragniemy dowiedzieć się co nas czeka. Traktujmy jednak przepowiednie z przymrużeniem oka i nie bierzmy sobie do serca smutnych wróżb.

W popołudniowe andrzejki nasze kol. Ewa i Krysia przygotowały niespodzianki związane z tradycją andrzejek.

Przedstawiły nam jaki był Andrzej? Związane z tym wieczorem wróżby,które potraktowaliśmy z przymrużeniem oka.Przy kawie  i pączusiach wspaniale bawiliśmy się. Zobaczcie zdjęcia i sami oceńcie czy było wesoło?

 

Andrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnie
Ikonka symbolizująca artykuł

Wyjazd do Teatru Wielkiego do Poznania

2022-11-28

Wyjazd do Teatru Wielkiego do Poznaia na spektakl baletowy"Don Kichot" Mariusa Petipy 4 grudnia 22r.

Zbiórka godz. 16.30 Targowisko przy Promessie.

Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie na Dzień Otwarty Notariatu - sobota 26.11.22r.

2022-11-24

Szanowni Państwo,
w tym roku już po raz 13. zostanie zorganizowany Dzień Otwarty Notariatu – w sobotę 26 listopada w godzinach 10-16. Zachęcam do zadawania pytań notariuszom, którzy będą na nie odpowiadać m.in. telefonicznie.
Przypominam także, że notariusz udziela informacji prawnych bezpłatnie, jeśli planujecie Państwo dokonanie czynności notarialnej.
Załączam informację prasową, w której znajdą Państwo numery telefonów, oraz grafiki – w nadziei na publikację w Państwa kanałach informacyjnych.

Z poważaniem
Anna Sado
Specjalista ds. Komunikacji

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa
tel. 22 635 78 40
kom. 690 300 549

 

Zaproszenie na Dzień Otwarty Notariatu - sobota 26.11.22r.'

Załączniki:

 1. Zaproszenie na Dzień Otwarty Notariatu - sobota 26.11.22r.' (plik docx 267KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dla seniorów

2022-11-20

Uprzejmie informujemy,że wykład " Makijaż dla cery  dojrzałej"  w dniu 23 listopada nie odbędzie się z przyczyn od nas niezależnych.

Natomiast w tym dniu p.Maciejewska - poprowadzi wspomnienia z pobytu w Norwegii.

Serdecznie zapraszamy

Ikonka symbolizująca artykuł

Droga do niepodległości

2022-11-09

Z okazji Święta Niepodległości 9 listopada wystąpił kabaret "OJOJOJ", który ukazał nam drogę do niepodległości,którego ukoronowaniem były działania polskich patriotów.

Każdego roku 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości - upamiętnia ono rocznicę odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego. Po 123 latach niewoli, jaką nam zgotowały Rosja, Austria i Prusy mogliśmy być u siebie , mówić swobodnie w naszym języku.

Jesteśmy dumni z naszej historii.Kulminacyjnym punktem naszej uroczystości było wspólne śpiewanie "Do hymnu" w której uczestnicy spotkania odśpiewali polski hymn narodowy.Pieśni niepodległej rozbrzmiewały na ustach seniorów z radością. "Naród , który traci pamięć przestaje być Narodem..." powiedział Józef Piłsudski twórca polskiej niepodległości.

Dziękujemy naszym kol.kol. którzy czytali :Agnieszce Stopa, Ewie Wolińskiej, Krystynie Pilarskiej, Irenie Żabickiej i Wodzisławowi Nowak.

Mile spędziliśmy ten wieczór przy kawie i smaczych marcińskich  rogalach. /DG./

Uroczystość z okazji Święta NiepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległości'Droga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległości
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie na Grodziskie Senioralia

2022-10-27
Zaproszenie na Grodziskie Senioralia' < Powrót do listy artykułów
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie na szkolenie pn.Senior bezpieczny i samodzielny kierowca

2022-10-25

Witam serdecznie,

z uwagi na duże zainteresowanie tematem, organizujemy dodatkowy nabór na szkolenie.

Senior samodzielny i bezpieczny kierowca - zapraszamy na kolejną edycję szkolenia upowszechniającego innowację społeczną!

Szkolenie skierowane jest dla osób w wieku 65+, aktywnych kierowców, którzy chcą odświeżyć swoją wiedzę teoretyczną jak i umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia auta.

Wraz z ekspertami z Automobilklub Wielkopolski pokażemy Państwu jak bezpieczniej poczuć się za kierownicą oraz jakie umiejętności należy doskonalić, aby jak najdłużej poruszać się autem.

Miejsce szkolenia: TOR Poznań, ul. Wyścigowa 3, 62-081 Przeźmierowo.

Szkolenie odbędzie się 4 listopada. Zajęcia odbędą się w dwóch grupach, w zależności od wyboru:

Grupa I - godzina 9.00 do 14.00

Grupa II - godzina 14.00 do 18.00

Na szkolenie należy przyjechać własnym autem.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 października. Aby zapisać się na szkolenie, należy wypełnić ankietę https://seniorkierowca.webankieta.pl/. O zakwalifikowaniu się na spotkanie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 501247967.

Załączniki:

 1. Zaproszenie na szkolenie pn.Senior bezpieczny i samodzielny kierowca (plik docx 119KB)
 2. Zaproszenie na szkolenie pn.Senior bezpieczny i samodzielny kierowca (plik docx 119KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ważne informacje dla seniora

2022-10-19

Załączniki:

 1. "Ważne informacje dla seniora' (plik pdf 2187KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Rajd rowerowy na trasie Grodzisk - Ruchocice - Grodzisk

2022-10-17

Organizatorzy sekcji turystycznej w osobach Barbara Kandulska , Barbara Radomska – Witczak  i Agnieszka  Stopa zorganizowali rajd rowerowy w dniu 12 października na trasie :

Grodzisk Wlkp.  – Ruchocice – Grodzisk Wlkp. Długość trasy ok.10km

Wyjazd uczestników rajdu spod marketu Lidl godz. 9.00

Na trasie przewidziano odpoczynek w Ruchocicach z poczęstunkiem drożdżówki. Cała trasa rowerowa przebiegała  spokojnie przy pięknej słonecznej pogodzie. Uczestnicy wrócili zadowoleni.

Rajd rowerowy na trasie Grodzisk - Ruchocice - Grodzisk'Rajd rowerowy na trasie Grodzisk - Ruchocice - Grodzisk'Rajd rowerowy na trasie Grodzisk - Ruchocice - Grodzisk'Rajd rowerowy na trasie Grodzisk - Ruchocice - Grodzisk'
Ikonka symbolizująca artykuł

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

2022-10-04

3 października br. w Centrum Kultury Rondo w Grodzisku  Wlkp. oficjalnie rozpoczęliśmy nowy rok akademicki 2022/2023

Podczas uroczystości zaproszeni  goście z-ca Burmistrza  Marcin Brudło, Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Gawron, przewodniczący Rady Powiatu Sebastian Skrzypczak, honorowy Prezes Stowarzyszenia GSUTW Andrzej Niczyperowicz, dyrektorzy szkół: SP1 Agata Paszywiat, LO Katarzyna Pierszalska, OPS Ewa Chróst, GCPŚ Beata Głowacka, Grodziskiej Orkiestry Dętej Renata Kubale, opiekun Zespołu Tanecznego Cybinka Marcelina Floraszek złożyli najlepsze życzenia studentom.

Podczas swego wystąpienia prezes GSUTW Agnieszka Stopa porównała piękną porę roku jesień do wieku dojrzałego seniorów , który może być najlepszym okresem ich życia.

Dzięki działalności naszego uniwersytetu wielu mieszkańców może skorzystać z szeregu ofert jakie oferujemy m.in. ciekawych wykładów, wykładów wyjazdowych na UAM w Poznaniu, bogatej sekcji zainteresowań , warsztatów, spotkań integracyjnych oraz uroczystości świątecznych,gdzie seniorzy mogą rozwijać swoje pasje.

Uniwersytet Trzeciego Wieku stwarza możliwości społecznej aktywizacji, jest pretekstem do wyjścia z czterech ścian domu. Staramy się iść z duchem czasu, uczymy się sprawnie korzystać z Internetu ,uprawiamy zajęcia sportowe dostostosowane do możliwości wieku, uczymy się języków obcych.

Grodziska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Renaty Kubale od wielu lat rozpoczyna naszą inaugurację roku akademickiego  hejnałem Grodziska wykonanym przez trębaczy tej orkiestry oraz studencką pieśń Gaudeamus  igitur.

Zespół Taneczny Cybinka pod kier. Marceliny Floraszek zaprezentował się w pięknej gali pielęgnując tradycje ludowe w postaci tańców, zwyczajów i obrzędów regionalnych został nagrodzony przez seniorów gromkimi brawami. Nasze zespoły Orkiestra i Cybinka wpisały się w życie naszego miasta i jesteśmy dumni z ich sukcesów. Za uświetnienie naszej uroczystości serdecznie dziękujemy. Było nam miło Was usłyszeć i zobaczyć.

Na koniec uroczystości odbył się wykład inauguracyjny dr Adama Borowicza z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pt.” Atrakcyjność osobista; darem natury a kreacją.”

Wykład bardzo ciekawy i interesujący. Wykładowca podkreślił ,abyśmy byli atrakcyjni powinniśmy:

- być ciekawi świata

- wykonywać pracę z satysfakcją

- być zadowolonym z życia osobistego

- dbać o kondycję fizyczną

- dążyć do życia towarzyskiego

- akceptować swój wygląd

Po zakończonym wykładzie mieliśmy okazję wymienić swoje poglądy przy wspólnej kawie i cieście.

Miło rozmawiało się po długiej przerwie wakacyjnej.

(D.G.)

 

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023
Ikonka symbolizująca artykuł

Plan zajęć na październik

2022-10-02

Załączniki:

 1. Plan zajęć na październik (plik pdf 205KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapraszamy chętnych osoby+50 do GSUTW

2022-09-08

SERDECZNIE ZAPRASZAMY chętnych  osoby +50

do uczestnictwa w zajęciach Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku. Przyjdź i zobacz jakie ciekawe zajęcia są, spotkasz nowe twarze, porozmawiasz, wymienisz doświadczenia.

Zapraszamy chętnych osoby+50 do GSUTW
Ikonka symbolizująca artykuł

Propozycje sekcji i zajęć w nowym roku akademickim 2022/2023

2022-09-08

Przedstawiamy Państwu propozycje sekcji i zajęć w nowym roku akademickim 2022/2023

Załączniki:

 1. Propozycje sekcji i zajęć w nowym roku akademickim 2022/2023' (plik docx 25KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Delegaci Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Kaliszu

2022-09-08

14 lipca 2022 r. w kaliskim ratuszu delegaci do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów podjęli uchwałę o powołaniu Wielkopolskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, której inicjatorem jest Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Wybrano także kandydatkę na osobę zaufania publicznego. W inauguracyjnym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele instytucji z regionu, działający na rzecz polityki senioralnej oraz przedstawiciele jednostek samorządowych. Gości przywitał Krzysztof Nosal, starosta kaliski.

Spotkanie poprowadziła Krystyna Lewkowicz, przewodnicząca prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Przewodniczącą prezydium Wielkopolskiej Delegatury OPS została Ewa Woźniak - , zastępca dyrektora w Stowarzyszeniu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.  na zastępcę przewodniczącej zebrani wybrali Józefa Kozana -  założyciela Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Członkami prezydium zostali: Andrzej Krupiński - ppłk z Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kaliszu, Agnieszka Stopa - prezes Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Stanisław Kupczyk - członek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Ostrowie Wielkopolski. Jako kandydatkę na osobę zaufania publicznego OPS wybrano Ewę Milewską, dyrektor Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Załączniki:

 1. Delegaci Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Kaliszu (plik docx 653KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Działalność biura UTW

2022-09-01

Uprzejmie informujemy Szan. kol.kol ,że biuro GSUTW rozpoczyna działalność we wrześniu : środy  od 14.00- 16.00 ,piątek od 10.00 - 12.00

a od października do końca czerwca tylko w środy od 14.00 16.00

Zapisy na zajęcia można dokonywać osobiście lub telefonicznie pod nr -791 983 323

Składka na rok akademicki 2022/2023 wynosi 100,00 wpłaty  dokonywać do końca listopada w całości.

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

3 października godz. 16.00 w CK Rondo

Zapisy z informacją o posiadaniu stopnia niepełnosprawności w związku z udziałem w projektach CPŚ "PROMESSA"

Dzałalność biura UTW
Ikonka symbolizująca artykuł

Programy wycieczek Biura Podrózy

2022-07-22

Proszę zapoznać się z programem n/w wycieczek renomowanego Biura Podróży "Odkrywca"

Chętni mogą zapisywać się bezpośrednio w biurze Podrózy Odkrywca tel jest podany przy programie wycieczki względnie pod nr 782 685 975 Danuta GRZANOWSKA

Załączniki:

 1. Programy wycieczek Biura Podrózy "Odkrywca" (plik docx 646KB)
 2. Programy wycieczek Biura Podrózy "Odkrywca" (plik docx 640KB)
 3. Programy wycieczek Biura Podrózy "Odkrywca" (plik docx 661KB)
 4. Programy wycieczek Biura Podrózy "Odkrywca" (plik docx 627KB)
 5. Programy wycieczek Biura Podrózy "Odkrywca" (plik docx 629KB)
 6. Programy wycieczek Biura Podrózy "Odkrywca" (plik docx 646KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Szkolenie dla UTW w Jarocinie

2022-06-29

Nasze Koleżanki prezes Agnieszka Stopa i z-ca  Ewa Wolińska były na  trzydniowym szkoleniu w Jarocinie dla UTW z Wielkopolski w dniach od 21 czerwca – 23.06.22r.

 Szkolenie zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Szkolenie dotyczyło samorządowej polityki senioralnej w Wielkopolsce, cyber niebezpieczeństwa osób starszych i innowacji społecznych dla osób w wieku emerytalnym. Ponadto kol. uczestniczyły w warsztatach – Jak pisać projekty. Kolejny dzień to wykład na temat: ” Targi Viva Seniorzy areną aktywizacji i integracji Seniorów” oraz  Centrum inicjatyw Senioralnych – Senior mile widziany”’

Szkolenie dla UTW w JarocinieSzkolenie dla UTW w JarocinieSzkolenie dla UTW w Jarocinie
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do Albertowska na Festiwal Mleka

2022-06-29

Szanowni Państwo,

Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Albertowsku (Szprychy z Albertowska) serdecznie zapraszają na Festiwal Mleka, który odbędzie się 8 lipca 2022 roku, na dawnym boisku szkolnym. Start Festiwalu zaplanowany jest na godzinę 17.00. Zaplanowano wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych!

Wydarzenie jest częścią większego projektu, który otrzymał w tym roku dofinansowanie z projektu Wielkopolska Wiara współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności

 – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

 – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

Zaproszenie do Albertowska na Festiwal Mleka'
Ikonka symbolizująca artykuł

Uroczystość zakończenia ROKU Akademickiego 2021/2022

2022-06-07

 W poniedziałek 6 czerwca br. zakończyliśmy uroczyście  14 rok akademicki 2021/2022.

Uroczystość odbyła się w Zdroju w Wigwamie. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: z-ca Burmistrza Pan Marcin Brudło, Przewodniczący Rady Miejskiej  Józef Gawron, sekretarz Starostwa Tomasz Dolata, Przewodniczący Rady Powiatu Sebastian Skrzypczak, Dyrektor OPS Wiesław Kasprzak, W-ce dyrektor OPS  Ewa Chróst.

Przewodnicząca GSUTW Agnieszka Stopa podsumowała rok akademicki 2021/2022 podkreślając dobrą współpracę z władzami miasta i powiatu oraz samorządowcami, którzy rozumieją potrzeby seniorów.

„Wspólnie tworzymy  i  rozwijamy nasz Grodziski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Realizujemy  marzenia, integrujemy się, przyjaźnimy, działamy dla seniorów nie tylko z naszego miasta, ale także  z ościennych gmin. Dotychczasową swoją działalnością udowodniliśmy, że można nam zaufać. Pokazujemy, że rozwiązywanie problemów środowiska senioralnego, jest równie ważne, jak kształcenie młodzieży.”

Prezes podkreśliła uczestnictwo seniorów w różnych sekcjach zainteresowań: wykłady na Wydziale Biologii  UAM w Poznaniu, lektoraty  języka angielskiego, kształcimy umiejętności  z informatyki komputerowej, uczestnicząc w zajęciach  gimnastyki  i rehabilitacji , korzystamy również z gimnastyki w basenie, zajęcia z jogi oraz różnych ćwiczeń usprawniających. Słuchacze, poza ofertą edukacyjną, chętnie uczestniczą  w wycieczkach krajowych, ostatnio udana wycieczka do Warszawy oraz  zagranicznych, ileż ich było, a w  ostatnim czasie kraje Beneluksu, w lipcu wybieramy się do Paryża   i zwiedzimy zamki nad Loarą. Bierzemy też udział  w wydarzeniach kulturalno  – oświatowych, odwiedzamy muzea, teatry i kina.

Na koniec swego wystąpienia prezes podziękowania koleżankom pełniącym funkcje  w strukturach UTW, wykładowcom, wolontariuszom i wszystkim, którzy wnieśli swój wkład dla wspólnego dobra życząc zdrowia, odpoczynku w oczekiwaniu na początek kolejnego roku akademickiego, który zwiastować będzie Jubileusz 15 lecia działalności GRODZISKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU.

Drobne upominki ręcznie zdobionego szkła, które wypełnione były  słodkościami z sekcji artystycznej pod kierunkiem kol. Małgorzaty Chojnackiej były podziękowaniem dla naszych Gości.

Podczas wspólnej piosenki integracyjnej „Wszyscy są ,witam Was”, którą intonowała  nasza prezes seniorzy poczuli się radośnie, jak promień słońca pomimo deszczu który w tym czasie padał.

Zaproszeni goście w swoim wystąpieniu dziękowali  seniorom za wspaniałe rzeczy , które robią, za podejmowane inicjatywy i twórcze  włączanie się we wszelkie zajęcia i zadania współfinansowane ze środków Wojewody, Burmistrza.

Był czas na rozmowy, których nam zawsze brakuje podczas poczęstunku (kanapki, ciasto, kawa, herbata i napoje). Było gwarnie i sympatycznie.

Po oficjalnej części uczestnicy spotkania mogli rejestrować się do Turnieju Strzeleckiego o Puchar Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego oraz przygotowanych zabaw integracyjnych na świeżym powietrzu, którym towarzyszył uśmiech, radość i zabawa. Uśmiech trwa chwilę, ale jego wspomnienie trwa czasami przez całe życie. Słońce zaświeciło nam, a my w sportowej trosce pokazaliśmy naszą radość, upór w trudnościach do zwycięstwa.

Zabaw integracyjnych było sporo. Każdy z uczestników musiał przejść przez wszystkie konkurencje. Nagrodą były słodkości.

Dla zwycięzców Turnieju Strzeleckiego były puchary wręczone  przez Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Piotra Hojana za I, II i III miejsce. Gratulacje dla zwycięzców!

To , co czyni życie radosnym, to znajdowanie przyjemności w rzeczach, które musimy wykonać.

Morrie Schwartz powiedziała:” ..żyć to znaczy spotykać się z ludźmi. To znaczy móc okazywać uczucia i odbierać wrażenia. Rozmawiać z nimi. Odczuwać razem z nimi…”

Relację przygotowała : Danuta Grzanowska

Zdjęcia: Danuta Grzanowska i Barbara Radomska Witczak

Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022Zakończenie roku akademickiego 2021/2022
Ikonka symbolizująca artykuł

Gazeta Senior

2022-06-03

Gazeta Senior wydanie czerwiec 06/2022

Najciekawsze treści z portalu gazetasenior.pl

Ikonka symbolizująca artykuł

Zakończenie roku akademickiego 2021/2022

2022-06-02

Serdecznie zapraszamy na uroczystość zakończenia roku akademickiego, która odbędzie się w WOSiR Wigwam w Zdroju w poniedziałek 6 czerwca  br. o godz. 14.00.

Autokar odjedzie z Targowiska o godz. 13.15 . Drugi przystanek w kierunku  do Zdroju przy sklepie / dawny  sklep GS/ na ulicy Głogowskiej.Do zobaczenia

Zakończenie roku akademickiego 2021/2022'

Załączniki:

 1. Zakończenie roku akademickiego 2021/2022' (plik pdf 186KB)
 2. Zakończenie roku akademickiego 2021/2022' (plik pdf 80KB)
 3. Zakończenie roku akademickiego 2021/2022' (plik pdf 107KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nasza wycieczka do Warszawy

2022-05-28

W dniach od 22.05.-24.05.22r.wybraliśmy się do Warszawy  z Biurem Podróży Wilda Travel. Wyjechaliśmy we wczesnych godzinach porannych. Sympatyczny, renomowany  pilot wycieczki powitał nas w autokarze i towarzyszył nam przez trzy dni.

Zwiedzanie stolicy rozpoczęliśmy od Pałacu Prezydenckiego. Warszawa jest stolicą Polski, położoną na terenie Mazowsza. Przekonaliśmy się jak pięknym miastem jest Warszawa. Z ciekawych atrakcji turystycznych  odwiedziliśmy : Łazienki Królewskie, Wilanów, Zamek Królewski, Stare Miasto, słynny cmentarz na Powązkach. Imponująca Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego z tarasem widokowym na dachu.

Rynek Starego Miasta, mury miejskie, najwęższą kamienicę Warszawy, najkrótszą ulicę w Warszawie: Gnojna Góra, Pomnik Małego Powstańca, Grób Nieznanego Żołnierza:

Pomniki: Fryderyka Chopina, Józefa Piłsudskiego, Henryka Sienkiewicza.

Wieczorem obejrzeliśmy w Teatrze Komedii spektakl „ W łóżku z rabusiem", gdzie małżonkowie organizują sobie tajne schadzki ze swoimi kochankami w domku na plaży przy ich posiadłości. Każde z nich pragnie pozostać właścicielem słynnego naszyjnika. Oboje planują kradzież w tę samą noc !...Śmiechu było co niemiara!

 Ciekawa obsada aktorska :Elżbieta Romanowska, Marta Wierzbicka, Olga Borys, Jan Jankowski, Piotr Zelt, Tomasz Dutkiewicz. Świetnie sprawdzili się w swoich rolach.!

Obejrzyjcie zdjęcia z naszej udanej , pełnej wrażeń wycieczki. To prawda, stolica zmienia się z miesiąca na miesiąc, ale cały czas zachwyca…

Danuta Grzanowska

zdjęcia : Danuta Grzanowska . Barbara Radomska - Witczak

Nasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do WarszawyNasza wycieczka do Warszawy
Ikonka symbolizująca artykuł

W przeddzień Dnia Matki

2022-05-27

                      W przeddzień Święta Matki

W dniu 25 maja 2022 w górnej sali Promessy licznie zgromadzili się studentki i studenci GS UTW, by po dwóch latach przerwy uczcić to piękne święto.  Obchodzone jest ono w różnych krajach, w różnych terminach, a tylko w Polsce właśnie w dniu 26 maja.  Pomysł ustanowienia takiego święta powstał w XIX w. w USA.

Gościem specjalnym dzisiejszej uroczystości był pan Kamil Sikorski – były rzecznik Policji w Grodzisku Wlkp., a obecnie Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu ds. Ochrony Praw Człowieka.  Jako absolwent Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu niejednokrotnie pojawiał się na zaproszenie tut. UTW  z ciekawymi prelekcjami o tematyce muzycznej i własnym bogatym repertuarem, dysponując pięknym, silnym głosem.

Tym razem jako tło muzyczne służył mu akordeon. Melodią „Rozszumiały się wierzby płaczące” rozkołysał  siedzące przy długich stołach towarzystwo. Potem popłynęła  znana i lubiana „La Paloma”, a następnie z repertuaru Waweli „Zostań z nami melodio”, którą chętnie podchwycono. Pomiędzy poszczególnymi utworami Pan Kamil opowiadał o swoich doświadczeniach muzycznych (bezpośrednio po studiach pracował jako organista), często mających postać anegdotyczną, czym wywoływał salwy śmiechu.

W przerwach pomiędzy utworami, koleżanki Agnieszka Stopa i  Ewa Wolińska odczytywały  starannie przygotowane sentencje na temat matki. Jedna z nich szczególnie nas poruszyła: „Bóg nie może być wszędzie, dlatego wynalazł MATKĘ”.   Po peruwiańskiej melodii „Lot kondora” zaśpiewał - z repertuaru Czerwonych Gitar - piosenkę „Anna Maria” i Seweryna Krajewskiego „Nie jesteś sama”. Ukoronowaniem  występu i całego spotkania była pieśń (kiedyś wykonywana przez Bernarda Ładysza)  „Moja matko, ja wiem”. Pojawiły się łzy wzruszenia, nie tylko ze względu na słowa, ale piękne jej wykonanie przez Pana Kamila.

Otrzymał on kwiaty i gorące brawa, a każda z pań otrzymała złotego tulipana. Sympatycznej atmosferze sprzyjał też  słodki poczęstunek przy kawie i zimnych napojach.

Powyższe  zanotowała: Aleksandra Chwalisz

ZDJĘCIA : BARBARA RADOMSKA-WITCZAK

                BOŻENA iWASZKIEWICZ

W przeddzień Dnia MatkiW przeddzień Dnia MatkiW przeddzień Dnia MatkiW przeddzień Dnia MatkiW przeddzień Dnia MatkiW przeddzień Dnia MatkiW przeddzień Dnia MatkiW przeddzień Dnia MatkiW przeddzień Dnia MatkiW przeddzień Dnia MatkiW przeddzień Dnia MatkiW przeddzień Dnia MatkiW przeddzień Dnia MatkiW przeddzień Dnia MatkiW przeddzień Dnia MatkiW przeddzień Dnia MatkiW przeddzień Dnia MatkiW przeddzień Dnia MatkiW przeddzień Dnia Matki
Ikonka symbolizująca artykuł

Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!

2022-05-19

Muzeum Ziemniaka w Poznaniu

Co wiemy o ziemniaku? Pewnie nie każdy z nas zastanawiał się skąd przybyło to warzywo do nas? Ziemniak jest cenną bulwą ze względu na zawartość wielu składników odżywczych. Zawiera bardzo dużo białka i witaminy C  oraz B i tylko 67 kcal. To źródło energii oraz błonnika. Minerały takie jak wapń, żelazo, fosfor, potas, i magnez uzupełniają naszą dietę.

 Grupa 30 osobowa studentów naszego GSUTW wybrała się 18 maja do Poznania by zobaczyć muzeum poświęcone kartoflom – Poznańskie Muzeum Pyry. Jedyne takie miejsce w Polsce, które jest poświęcone w całości ziemniakowi! Dlaczego akurat pyry?

W okolicach Poznania pyrami zwie się ziemniaki, które przybyły do nas z Ameryki Południowej, a ich historia jest długa, burzliwa i niezwykle interesująca.

To właśnie w Wielkopolsce, a szczególnie w Poznaniu pyry przyjęły się najszybciej na skalę przemysłową. Nie bez powodu Poznań określa się Pyrlandią.

Jakie atrakcje spotkały nas w Poznańskim Muzeum Pyry?

Na samym początku każdy uczestnik spotkania brał udział w warsztatach przyprawiania pyry, którą doprawialiśmy solą, papryką i tymiankiem, według własnego uznania. Zawinięty ziemniak w folię aluminiową  trafia do pieca!

My zaczynamy zwiedzanie z przewodnikiem. Po naszym przewodniku było ewidentnie widać, że jego praca to pasja i że posiada dużą wiedzę na temat pyry,  skąd się wzięły, jak dotarły do Europy i Polski, jakie niosły korzyści?.

Pyrowy animator interesująco i z humorem przenosi nas do egzotycznego Peru, wraz z Francisco Pizarro, a nawet rusza w przestrzeń kosmiczną gdzie przyglądamy  się układowi Pyrocentrycznemu. Zwiedzamy  dwór króla Jana III Sobieskiego, przyglądamy się ilustracji prac na polu tzw. wykopkach  ( większość z nas brała udziału i pamięta te czasy ) . Co ma z nimi wspólnego Jan III Sobieski? A co powstania? Setki pytań. Tysiące odpowiedzi . I przegląd „pyrowych” dań, pozwalający docenić uniwersalność ziemniaczka w improwizowanym barze, w którym zostały przedstawione różne dania, które można wykonać z ziemniaków. Jest  to bardzo wdzięczne warzywo, które można jeść zarówno w wersji słodkiej, jak i wytrawnej. Nic dziwnego, że to właśnie niepozorny ziemniaczek zawładnął polskimi stołami tuż po wojnie. Można z niego wyczarować dowolne danie, a dodatkowe składniki tylko podkreślały jego smak.

Pod sam koniec zwiedzania upieczony ziemniak spakowany w ładną torebeczkę, czekał na każdego uczestnika bo  taki ciepły smakuje wybornie. 

  W milionach domów w Polsce nie raz to zacne warzywo jest spożywane. Placki ziemniaczane, frytki, pieczone, smażone, gotowane, z koperkiem czy z gzikiem.

A nawet jak wiesz skąd wzięły się pyry to i tak znajdź to muzeum! Świetnie prowadzone przez człowieka z pasją i ogromną wiedza historyczną, nie tylko o samej pyrze czy Poznaniu ale także historii Polski czy tez świata. Gorąco polecamy! wynieśliśmy dużą wiedzę i radość zwiedzenia tego muzeum. Po wizycie zupełnie zmienia się NASZE postrzeganie.

  ZDJĘCIA:                                          

 Danuta Grzanowska - Barbara Radomska-Witczak

  Czas zwiedzania :

ok. 60 minut

 ul. Wroniecka 18

(wejście od ul. Mokrej)

61-763 Poznań

biuro@muzeumpyry.pl

  Muzeum Pyry

Wielkość grup

Indywidualnie: do 35 osób

Grupy: do 50 osób

Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!Jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości ziemniakowi!
Ikonka symbolizująca artykuł

Co to wielka piątka Afryki?

2022-05-19

Co to Wielka Piątka Afryki?

Przedstawiciele Wielkiej Piątki to: dumny król sawanny lew, szybki lampart, ogromne słonie i bawoły oraz groźne nosorożce, które od lat są celem podróży do Kenii i Tanzanii. Niegdyś na zwierzęta polowali myśliwi ze strzelbami, dzisiaj  żądni niezapomnianych wrażeń turyści, wyposażeni w aparaty fotograficzne.

Nasz wykładowca Prof. dr hab. Leszek Rybicki z Zakładu Zoologii Systemowej odbył  9 dniową podróż przez Afrykę. Uwiecznił swoje spotkania zwierząt żyjących w swoim naturalnym środowisku. Tymi miejscami , gdzie mógł obserwować gatunki Wielkiej Piątki to była Kenia i Tanzania.

Spotkanie z przedstawicielami Wielkiej Piątki oko w oko na safari jest niezapomnianym MEMORIES!

 Przez dziesiątki lat safari było utożsamiane z krwawymi łowami. Termin Wielka Piątka wywodzi się właśnie z czasów, gdy biali myśliwi szczycili się zabiciem najgroźniejszych i najtrudniejszych do schwytania zwierząt, czyli słonia afrykańskiego, nosorożca czarnego, lwa, lamparta oraz bawoła. Masowe polowania doprowadziły do prawie całkowitego wyginięcia gatunków Wielkiej Piątki.

Profesor przekazał ,że średniorocznie w kraju ginie 100 lwów z powodu zmian klimatycznych, niszczenia siedlisk i hodowców, którzy zabijają lwy w celu ochrony bydła. W ostatnim stuleciu liczba słoni zmalała z kilku milionów do kilkuset tysięcy w wyniku działań kłusowniczych gangów.

 Większość kłów słoni dostarczana jest do Azji. Kłusownicy wybili prawie zupełnie populację nosorożców, ponieważ sproszkowany róg zwierzęcia, uważany jest za panaceum w azjatyckiej medycynie ludowej. W związku z zatrważającymi skutkami kłusownictwa gatunki Wielkiej Piątki zostały objęte ścisłą ochroną w wielu parkach i rezerwatach, a polowania z bronią palną są zakazane.

Profesor swój wykład oparł pięknymi slajdami wykonanymi podczas swojej niezapomnianej podróży.

Prezes Agnieszka Stopa podziękowała wykładowcy wręczając wiązankę kwiatów, a studenci gromkimi brawami nagrodzili ciekawy wykład.

                                                                                   Notatkę sporządziła:

                                                                                   Danuta Grzanowska

Wielka Piątka terenów chronionych KeniiWielka Piątka terenów chronionych KeniiWielka Piątka terenów chronionych KeniiWielka Piątka terenów chronionych KeniiWielka Piątka terenów chronionych KeniiWielka Piątka terenów chronionych KeniiWielka Piątka terenów chronionych KeniiWielka Piątka terenów chronionych KeniiWielka Piątka terenów chronionych KeniiWielka Piątka terenów chronionych KeniiWielka Piątka terenów chronionych KeniiWielka Piątka terenów chronionych KeniiWielka Piątka terenów chronionych KeniiWielka Piątka terenów chronionych KeniiWielka Piątka terenów chronionych KeniiWielka Piątka terenów chronionych KeniiWielka Piątka terenów chronionych KeniiWielka Piątka terenów chronionych KeniiWielka Piątka terenów chronionych KeniiWielka Piątka terenów chronionych KeniiWielka Piątka terenów chronionych KeniiWielka Piątka terenów chronionych KeniiWielka Piątka terenów chronionych KeniiWielka Piątka terenów chronionych KeniiWielka Piątka terenów chronionych KeniiWielka Piątka terenów chronionych Kenii
Ikonka symbolizująca artykuł

Rajd rowerowy na trasie Grodzisk - Ptaszkowo - Ujazd - Grodzisk

2022-05-11

Nie ma lepszego momentu na wycieczki rowerowe niż obecny czas! Piękna pogoda sprzyja pokonywaniu kolejnych kilometrów jednośladem. Jeśli masz ochotę poznać nowe miejsca, sprawdź najciekawsze trasy rowerowe w Grodzisku, które polecamy.

Piękny słoneczny poranek 11 maja br. grupa seniorów wyruszyła na rajd rowerowy na trasie Grodzisk – Ujazd – Ptaszkowo- Grodzisk. Trasa łącznie wynosiła 15 km

Cóż to za wspaniała atmosfera: wszyscy z uśmiechem na twarzy wyruszyli w trasę po to, by we wspólnej, atmosferze cieszyć się aktywnością i piękną, słoneczną pogodą. Sportową  kondycją poprawiamy  i przygotowujemy sylwetkę na nadejście lata. Właśnie świetnym rozwiązaniem wydają się wycieczki rowerowe, dzięki którym nie tylko spalimy kalorie, ale też zwiedzimy nieznane dotąd miejsca na mapie naszej okolicy . Zobaczcie, gdzie warto wybrać się na wycieczkę jednośladem - przedstawiamy ciekawą  trasę rowerową.

 W programie rajdu mieliśmy zwiedzenie  trasy kolei drezynowej do Ujazdu,zobaczyć zwierzęta , które znajdują się przy firmie Waldi w Ptaszkowie (daniele, kucyki)  i wspólna kawa z poczęstunkiem. Opieka nad uczestnikami sprawowali : Bożena i Tadeusz Iwaszkiewiczowie.Uczestnikom rajdu za miłe spedzenie czasu dziękujemy.

Zdjęcia : J.Świtała B. Iwaszkiewicz i D. Grzanowska

Rajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowy
Ikonka symbolizująca artykuł

Wspomnienia z pobytu w Australii

2022-05-07

Pani Maria Schneider – Maciejewska odbyła swoją podróż marzeń do Australii. Na spotkaniu podzieliła się z nami swoimi wrażeniami oraz pięknymi slajdami.

 AUSTRALIA  to najmniejszy kontynent i największa  wyspa, uważana jest za najstarszy masyw lądowy naszej planety. Wyspa leży między Oceanem Spokojnym i Oceanem Indyjskim oraz kilkoma morzami, np. Morzem Tasmana, Morzem Koralowym.

Dobrowolne osadnictwo  ożyło ,kiedy odkryto złoża złota. Pierwszym miastem założonym przez wolnych osadników była Adelajda.

Wraz z napływem Europejczyków, Aborygeni byli  eliminowani  i odrzucani do najmniej korzystnych terenów. Kolonie rządziły się swoimi prawami nieraz bardzo różnymi.

Australia nadal pozostaje dominum brytyjskim, jest federacyjną monarchią Konstytucyjną. Głową państwa jest królowa  Wielkiej Brytanii reprezentowana przez gubernatora generalnego.

Pewną autonomię zachowują poszczególne stany. Polskim śladem w historii wyspy jest Góra Kościuszki, najwyższy szczyt Wyspy nazwany tak przez odkrywcę Gór Błękitnych Pawła Strzeleckiego, a było to w 1839 roku.

Na wyspie, ze względu na jej izolację od innych lądów wykształciło się wiele endemicznych gatunków zwierząt i roślin.

Do rodziny torbaczy należą popularne koale, kilka gatunków kangurów  oraz jedyny mięsożerny torbacz diabeł tasmański. Jednym z  endemicznych ssaków jest dingo.

Rodzinę stekowców reprezentuje dziobak i kolczatka australijska.

Z 12 gatunków najbardziej jadowitych węży 10 występuje na terenie Australii.

Serdecznie dziękujemy za przekazanie nam swoich wrażeń .

/tekst i zdjęcia autorki wyprawy p. Marii/

Wspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w AustraliiWspomnienia z pobytu w Australii
Ikonka symbolizująca artykuł

Plan na maj 2022r.

2022-05-04

Proszę zapoznać się z planem na maj w zakładce plany.

Ikonka symbolizująca artykuł

Nordick Walking na trasie Grodzisk - Słocin - Grodzisk

2022-04-27

26 kwietnia grupa seniorów wybrała się na marsz z kijkami do Słocina. Słoneczna pogoda towarzyszyła nam na całej trasie. Spragnieni towarzystwa po kilku miesiącach , by móc wyruszyć na marsz pozwalający zadbać o kondycję, rozwinąć partie mięśni, które nie są używane podczas zwykłego marszu. Treningowi poddawane są nogi, biodra, ręce , ramiona, obręcz barkowa,  mięśnie kręgosłupa. Taki marsz pozwala nam zrzucić zbędne kilogramy.  Chudniemy tylko wtedy , gdy organizm zażywa więcej energii niż my jej dostarczamy. Taki marsz wyszczupla talię, brzuch, zwiększa wydolność krążeniowo - oddechową, dotleniamy organizm. Polepszamy samopoczucie i zdolność myślenia. Zatem same zalety.!

Podczas naszej trasy  podziwialiśmy piękno otaczającej przyrody, zabudowań i pojawiających się saren. Organizator zapewnił dla każdego drożdżówki. Napoje zabrał  każdy we własnym zakresie. Sympatyczne powitanie  w świetlicy OSP Słocin  przez przewodniczącą KGW  Zofię Bartkowiak pozwolił nam odpocząć przy kawie. Kol. opowiedziała nam historię i działalność KGW Miłym akcentem dla nas były upominki: foldery i magnesy od KGW. Za gościnność serdecznie dziękujemy prężnie działającemu KGW Słocin.

Wróciliśmy zadowoleni i zrelaksowani. /d.g./

Nordick Walking na trasie Grodzisk - Słocin - GrodziskNordick Walking na trasie Grodzisk - Słocin - GrodziskNordick Walking na trasie Grodzisk - Słocin - GrodziskNordick Walking na trasie Grodzisk - Słocin - GrodziskNordick Walking na trasie Grodzisk - Słocin - GrodziskNordick Walking na trasie Grodzisk - Słocin - GrodziskNordick Walking na trasie Grodzisk - Słocin - GrodziskNordick Walking na trasie Grodzisk - Słocin - Grodzisk
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie z trychologiem - terapie trychologiczne skóry głowy

2022-04-27

Prywatne Centrum Wellness zaprosiło seniorów na kolejny już wykład poświęcony zdrowiu swojej skóry głowy i włosów. Spotkanie miało miejsce w siedzibie na ul. Malinowskiego. Wykład prowadziła  kosmetolog – trycholog p. Agnieszka Dróżdż.

Dla wielu seniorów pojęcie trycholog to nowa dziedzina. Czym się zajmuje trycholog?

Senior ma wiedzieć jak dbać o swoje włosy i skórę głowy jeżeli występują u niego dolegliwości takie jak: wypadanie włosów, łamliwość  włosów, łupież,  łysienie czy  atopowe zapalenie skóry. To właśnie tymi dolegliwościami zajmuje się trycholog. Badanie trychologiczne, wykonane w celach diagnostycznych służy ocenie stanu włosów, skóry głowy, rozpoznaniu przyczyn w/w objawów. Wynik takiego badania trychologicznego pozwoli ustalić plan leczenia.

Ciekawy wykład z profesjonalnymi nowoczesnymi narzędziami do diagnostyki, które posiadała wykładowczyni, pokazał słuchaczom trichoskopię włosa badanego kamerką czy wielokrotne powiększenie skóry głowy nawet 700-krotnie . Jak widać to nowoczesna rozwijająca się  dziedzina, z usług których warto skorzystać. Pomoże dobrać odpowiednie leczenie, szampon, przekaże cenne wskazówki.

Prywatne Centrum przygotowało jak zawsze upominki dla każdego seniora za które serdecznie dziękujemy. Paniom , które wylosowały badanie trychologiczne, zabieg permanentny brwi , badanie masy ciała z zastosowaniem odpowiedniej diety – Gratulujemy.

Serdecznie dziękujemy za miłe spotkanie. /D.G./

Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiem Spotkanie z trychologiemSpotkanie z trychologiemSpotkanie z trychologiem
Ikonka symbolizująca artykuł

ZUMBA dla kobiet w ciąży, mam z dziećmi w chustach

2022-04-10

Zumba Marita zaprasza na zajęcia dla pań , które miałyby ochotę na poranny rozruch?

W każdy wtorek o godz. 10.00 w Alberto /ŁYŻWIARSKA 4 / GRODZISK WLKP. jest zumba dla kobiet w ciąży i z maluchami, a seniorki też mile widziane.

TEL. 511 362 423

https://pl-pl.facebook.com

email: alberto.grodzisk@gmail.com

ZUMBA dla kobiet w ciąży, mam z dziećmi w chustach
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia Wielkanocne

2022-04-09

Załączniki:

 1. (plik pdf 110KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Plan zajęć na kwiecień 2022r.

2022-03-30

Załączniki:

 1. Plan zajęć na kwiecień 2022r. (plik docx 23KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków

2022-03-24

W dniu 23 marca br. odbyło się Walne Zebranie Członków Grodziskiego Stowarzyszenia  Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Zebranie obradowało wg uchwalonego porządku. Obradami kierowało wybrane prezydium w składzie przewodniczącego,  sekretarza i komisji skrutacyjnej. Walne  Zebranie  zwoływane jest raz w roku nie później niż do 31 marca.

Walne Zebranie otworzyła Prezes Zarządu Stowarzyszenia Agnieszka Stopa. Przewodniczą walnego zebrania została wybrana kol. Zofia Ogórek, która prowadziła zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwała nad jego zgodnością. Sekretarzem zebrania wybrano Hannę Gula. Do przeliczenia głosów wybrano  komisję skrutacyjną. Komisja wybrała ze swojego grona przewodniczącego , którym został Jan Świtała.

Oto sprawozdanie prezes z działalności:

Sprawozdanie z działalności Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku     za rok 2021

Sprawozdanie obejmuje działania Zarządu na rzecz naszego stowarzyszenia okres II półrocza roku akademickiego 2020/2021          i I półrocze roku akademickiego 2021/2022. Niestety z powodu zagrożenia epidemiologicznego, związanego z COVIT-19, do wszelkich działań podchodziliśmy z wielką ostrożnością, mając na uwadze zdrowie naszych studentów.  Mimo to, w optymistycznym nastawieniu, że musi być dobrze,  w styczniu przystąpiliśmy do konkursu ofert realizacji zadania publicznego, ogłoszonego przez Gminę Grodzisk Wielkopolski, w której to ofercie zaplanowaliśmy szereg   działań zmierzających   do poprawy aktywności, aby rozwiązać problemy  poczucia osamotnienia spowodowanego izolacją w związku z pandemią, aby na nowo nawiązać kontakty, realizować swoje pasje, utrzymać sprawność intelektualną. W kwietniu została podpisana umowa z Burmistrzem Grodziska Wielkopolskiego dotycząca  projektu, któremu dałyśmy jakże optymistyczny tytuł „Seniorze jest dobrze,   a może być jeszcze lepiej”. Na ten cel otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 6.850 zł. na dofinansowanie  takich zadania, działań jak:

 1. cykl zajęć edukacyjnych -5 wykładów niektóre z prezentacją
 2. spotkanie integracyjne inaugurujące rok akademicki 2021/2022
 3.  cykl warsztatów  / umiejętność posługiwania się e-mediami
 4.  cykliczne zajęcia 16 godzin / gimnastyki umysłu i ćwiczeń na inteligencję
 1.  zajęcia sportowe : joga, gimnastyka w wodzie, gimnastyka ogólnorozwojowa, wycieczki rowerowe, marsze Nordick – Walking
 2. zajęcia artystyczne

Cały projekt  to kwota 9.340 zł.   20% tej kwoty to działania w ramach wolontariatu. Wolontariat, to nasza darmowa praca na rzecz stowarzyszenia, jedna godz./30 zł. czyli wkład własny, osobowy do projektu. Jest on obowiązkowy, aby otrzymać dofinansowanie. Wolontariusze wypracowali 92 godziny, czyli ich wkład , to kwota 2.760zł.

Ciągłe obostrzenia, wzrost zachorowań, hamowały podejmowane decyzje o realizacji zadań, a przekazaną dotację do końca roku kalendarzowego należało w całości wykorzystać. Dzięki profesjonalnemu rozplanowaniu i trzymaniu tzw. ręki na pulsie przewodniczącej Rady programowej kol. Barbary Radomskiej-Witczak, wszystkie zaplanowane działania udało się  zrealizować.       W tym miejscu pragnę w sposób szczególny podziękować za współpracę Zarządowi, Radzie Programowej, Komisji Rewizyjnej, Paniom z Biura oraz wszystkim tym osobom, które w najdrobniejszym geście niesienia pomocy, pokazały swoje zaangażowanie dla wspólnego dobra, jakim jest Grodziski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 

                                                                            Prezes GSUTW

                                                                           Agnieszka Stopa

 

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia GSUTWSprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia GSUTWSprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia GSUTWSprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia GSUTWSprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia GSUTWSprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia GSUTWSprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia GSUTWSprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia GSUTWSprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia GSUTWSprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia GSUTWSprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia GSUTWSprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia GSUTWSprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia GSUTWSprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia GSUTWSprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia GSUTWSprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia GSUTW

Załączniki:

 1. Plan zajęć na kwiecień 2022r. (plik docx 26KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Studenci GSUTW prezentują prace artystyczne na wystawie

2022-03-23

Dlatego wszelkie formy aktywizacji pozwolą emerytom utrzymać sprawność  i wyrazić siebie.

Nasz GSUTW oferuje kształtowanie twórczych postaw u seniorów w warsztatach plastycznych, manualnych  rozwijając poczucie estetyki pod okiem kol. Małgorzaty Chojnackiej i artystki Magdaleny Ścieżyńskiej.

Piękne prace, które pokazały nasze kol. wprawiło nas w dumę i zachwyt. Jesteśmy pełni podziwu – gratulujemy Wam!

Pielęgnujcie swój wolny czas na pasje, które stanowią świetną postawę ciepłej realizacji na długie lata. Sztuka naprawdę zbliża ludzi!

Oto studenci , którzy zaprezentowali swoje prace na wystawie:

1.Małgorzata Chojnacka

2.Urszula Jabłońska

3. Elżbieta Wojciechowska

4.Urszula Świtała

5. Zofia Ogórek

6.Zofia Kopczyńska

7. Irena Żabicka

8.Aldona Fornalik

9. Agnieszka Stopa

10. Krystyna Pilarska

11. Maria Schneider – Maciejewska

12. Gabriela Konieczna

zdjęcia: Danuta Grzanowska i Barbara Radomska- Witczak

Studenci GSUTW prezentują prace artystyczne na wystawieStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczneStudenci GSUTW prezentują prace artystyczne
Ikonka symbolizująca artykuł

Jak budować odporność seniora wykład 16.03.2022

2022-03-17

      „JAK BUDOWAĆ ODPORNOŚĆ SENIORA” wykład z dnia 16.03.2022

        wygłoszony przez panią dr Joannę Rutkowską.

W sali przy ul. Malinowskiego 9 studenci GS UTW mieli okazję wysłuchać interesującego wykładu pod w/w tytułem. Oto skrótowe omówienie wykładu:

Istnieją dwa rodzaje odporności, wrodzona i nabyta. Człowiek rodzi się  z jałowym jelitem, co powoli się zmienia. W jelicie mamy 3,3 mln genów bakteryjnych. Odporność nabyta, którą budujemy w jelitach,  chroni nas przed antygenami. Do dobrych genów bakteryjnych zaliczamy: Bacteroides, Bifidobacterium i Lactobacillus. Złe geny to Firmicutes. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że do długotrwałej redukcji bakterii z rodzaju Bifidobacterium i Lactobacillus prowadzą stres, strach, czy gniew. Stres nas zabija atakując skórę, układ pokarmowy, serce, układ płciowy, czy mięśnie. Nie bez powodu używamy potocznie określeń wskazujących na ważność  naszego  układu  trawiennego, jak np. „trzeba to jakoś przełknąć”, „trzeba to przetrawić” itp.

Poczucie szczęścia także „rodzi się „ w jelitach, gdyż 90-95% serotoniny wytwarzane jest w jelitach. Mówimy nieraz „mam motyle w brzuchu”. Jest to odczucie bardzo pożądane. Trzeba karmić te motyle. Cennym pokarmem dla naszych jelit są takie produkty jak: jogurt (najlepiej własnej produkcji), kiszona kapusta, kiszone ogórki, czyli probiotyki – żywe mikroorganizmy. Probiotyki żywimy prebiotykami, czyli produktami spożywczymi.  Należą do nich por, czosnek, szparagi czy cebula.  Nie martwmy się, gdy nam zostaną z obiadu ziemniaki, czy ryż. Następnego dnia zjedzmy je na zimno. Będzie z tego korzyść.  „Jesteś tym, co twoje mikroby jelitowe robią z tym, co jesz.”

Niezwykle ważna dla  naszego organizmu jest witamina ”D”. Traktowana jako hormon, produkowana jest w organizmie. Działanie światła słonecznego, trafia poprzez skórę, wątrobę aż do nerek. Niedobór tej witaminy może powodować nawet ubytki słuchu czy niedoczynność tarczycy. Należy wtedy suplementować tę witaminę pod okiem lekarza.

Ogromnie ważną sprawą jest dotlenianie się. Możemy jakiś czas przeżyć bez jedzenia, ale nie bez tlenu. Zalecane są spacery o każdej porze roku. Chodzenie, oprócz korzystnego wpływu na układ kostny, usprawnia też pracę jelit. Po spacerze zafundujmy sobie zdrowe jedzenie jak: warzywa, chleb z ziarnami, owoce czy warzywa (przynajmniej ½ kg warzyw w ciągu dnia). Unikajmy niezdrowych, wysoko przetworzonych posiłków. Pijmy niegazowaną wodę i naturalne, nie słodzone soki.

Seniorzy często narzekają na bezsenność. Ruch i zdrowe posiłki pomogą nam w przesypianiu 7-9 godzin, a w sypialni nie instalujmy telewizji, nie kładźmy telefonu.

Na koniec  wykładu pani doktor przedstawiła do zapamiętania następującą   piramidę żywieniową, budującą naszą odporność.

Koleżanka prezes Agnieszka Stopa podziękowała przybyłej z Poznania prelegentce oraz Gospodyni udostępnionego nam lokalu.  Wylosowano też trzy nagrody dla słuchaczy. Pierwszą z nich był makijaż permanentny, oferowany przez Prywatne Centrum Wellness Kształcenie Zdrowie Uroda.

Koleżanka prezes Agnieszka Stopa podziękowała przybyłej z Poznania prelegentce oraz Gospodyni udostępnionego nam lokalu.  Wylosowano też trzy nagrody dla słuchaczy. Pierwszą z nich był makijaż permanentny, oferowany przez Prywatne Centrum Wellness Kształcenie Zdrowie Uroda.

Wykładu pilnie słuchała: Aleksandra Chwalisz

 

 

 

Jak budować odporność senioraJak budować odporność senioraJak budować odporność senioraJak budować odporność senioraJak budować odporność senioraJak budować odporność senioraJak budować odporność senioraJakbudować odporność senioraJak budować odporność senioraJak budować odporność senioraJak budować odporność senioraJak budować odporność senioraJak budować odporność senioraJak budować odporność senioraJak budować odporność seniora Jak budować odporność senioraJak budować odporność senioraJak budować odporność senioraJak budować odporność senioraJak budować odporność senioraJak budować odporność senioraJak budować odporność senioraJak budować odporność senioraJak budowaodporność seniora
Ikonka symbolizująca artykuł

Walne zebranie członków GSUTW 23.03.22r.

2022-03-16

W środę 23 marca 2022r. odbędzie się walne zebranie członków GSUTW na które  serdecznie zapraszamy godz. 16.00 Promessa

Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków

Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku

w Grodzisku Wlkp.

Przepisy ogólne

§ 1.

1.   Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.   Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 14 dni przed jego odbyciem poprzez umieszczenie właściwej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia.

3.   Porządek dzienny i termin Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd Stowarzyszenia

4.   Do zawiadomienia o walnym zebraniu członków Zarząd Stowarzyszenia załącza się planowany porządek obrad wraz z projektami uchwał przewidzianych do podjęcia.

§ 2.

 1. Walne Zebranie otwiera Prezes Zarządu Stowarzyszenia, a w jego braku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
 2. Prezes Zarządu zarządza wybory  przewodniczącego walnego zebrania spośród nieograniczonej liczby kandydatów, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 3. przewodniczący zebrania przeprowadza wybór sekretarza walnego zebrania w sposób określony w ust. 2.

§ 3

    1.     Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący przy pomocy sekretarza.

§ 4

 1. Przewodniczący prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze statutem Stowarzyszenia oraz niniejszym regulaminem obrad,             w szczególności:

a/ przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porządek obrad oraz zgłaszane wnioski w sprawie zmiany porządku obrad,

b/ zarządza wybory sekretarza,

c/ sprawdza listę obecności i stwierdza na jej podstawie prawomocność zebrania,

d/ udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,

e/ sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,

f/ wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania,

g/ podejmuje inne czynności, wynikające z regulaminu obrad.

 1. Do obowiązków sekretarza należy:

a/ sporządzenie protokołu walnego zebrania,

b/ opracowanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem walnego zebrania,

c/ rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazywanie ich przewodniczącemu, celem ostatecznego rozstrzygnięcia o celowości przyjęcia tych wniosków.

§ 5

   1.Wszyscy członkowie stowarzyszenia mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu,

     Każdy z członków posiada prawo do jednego głosu.

   2.W Walnym Zebraniu biorą udział:

      a/ z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

      b/ z głosem doradczym – osoby zaproszone, członkowie honorowi i wspierający

   3.Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu.

§ 6

Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania. Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego i sekretarza zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, nr i treść podjętych uchwał, podstawowe dane zatwierdzonych planów i załączoną listę obecności członków Stowarzyszenia.

Sprawy wyborcze

§ 7.

Wybory są jawne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§8.

 1. Kandydatami do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszystkie osoby określone  w §5, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata
 2. Zgłoszenie kandydata do władz Stowarzyszenia następuje bezpośrednio na walnym zebraniu.
 3.                                                       §9

 4. Do przeliczenia głosów wybiera się komisję skrutacyjną. Komisja składa się z trzech członków, którzy wybierają ze swojego grona przewodniczącego.
 5. Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie reki członka uprawnionego do głosowania.

Podejmowanie uchwał

  § 10

1.   Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw, dla których statut określa inne zasady. W przypadku równej ilości głosów „za” i „ przeciw”, decyduje głos przewodniczącego.

Nadzwyczajne Walne Zebranie

§ 11

 1. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w statucie
 2. Do nadzwyczajnego walnego zebrania stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu obrad.

Przepisy końcowe

§ 12

1.   Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga przewodniczący zgodnie z postanowieniami statutu

2.   Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu przez walne zebranie.

§ 13.

    1.Regulamin został uchwalony na czas nieokreślony.

    2.Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

           Przewodniczący zebrania                                 Sekretarz zebrania

 

             Porządek obrad Walnego Zebrania GSUTW

 23 marca 2022, godz. 1600  PROMESSA drugi termin godz. 16.15

Proponowany porządek obrad  Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Grodziskiego Stowarzyszenia UTW:

 1. Otwarcie  Walnego Zebrania A. Stopa
 2. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza zebrania uchwała nr 1
 3. Wybór komisji skrutacyjnej – uchwała nr 2
 4. Ustalenie prawomocności obrad – Lista obecności
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Sprawozdanie  z działalności GSUTW za rok 2021 – prezes
 7. Przedstawienie sprawozdania  finansowego –skarbnik
 8. Opinia Komisji Rewizyjnej do sprawozdania merytorycznego  i finansowego za rok 2021  -S. Napierała
 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu  i sprawozdania finansowego.- uchwała nr 3
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2021  i podjęcie uchwały Walnego Zebrania  nr 4 /S.Napierała/            
 11. Uchwała o udzielenie absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej – uchwała nr 5
 12. Przedstawienie projektu budżetu na rok 2022 GSUTW
 13. Uchwała nr 6  zatwierdzająca budżet na 2022r.
 14. Sprawy bieżące i wolne głosy
 15. Zamknięcie zebrania
Ikonka symbolizująca artykuł

"KOBIETOM DZIEŃ PO"

2022-03-10

Już następnego dnia po Dniu Kobiet, to jest dziewiątego marca 2022,  studentki Grodziskiego Stowarzyszenia U.T.W. obchodziły swoje święto,  uczestnicząc w niezwykle  urozmaiconym spotkaniu.  Tym razem miało ono miejsce w sali budynku przy ul. Malinowskiego 9.   Na licznie przybyłe panie czekały niespodzianki przygotowane przez niestrudzone koleżanki. Kabaret OJOJOJ prowadzony przez prezes UTW  Agnieszkę Stopę rozbawił swym programem specjalnie dobranym na tę okazję. Zaprezentował on małe „babskie przyjęcie”, któremu przyglądał się z boku sceniczny  małżonek gospodyni. Jedyny występujący w tym przedstawieniu  mężczyzna (znany nam  z poprzednich występów Włodzisław) nie dał się „spławić”, udając iż nie poradzi sobie z wypłatami z bankomatu i uregulowaniem rachunków, do czego sprytnie zachęcała go małżonka (świetnie spisująca się w tej roli  Agnieszka Stopa).  Ostatecznie nie opuścił rozbawionego towarzystwa i włączył się nawet do śpiewanych piosenek.  Występ kabaretu nagrodzony został gromkimi brawami. Do Włodzisława dołączył drugi obecny na sali pan - małżonek koleżanki  studentki Jasiu ,  i obaj częstowali  zgromadzone na sali panie słodyczami, w  artystycznie wykonanych woreczkach. Zarówno te podarunki, jak i smakowite wypieki umieszczone na tzw. szwedzkim stole przygotowały pracowite i niezawodne koleżanki, które należy tu wymienić z nazwiska. W Kabarecie "OJOJOJ"wystąpili : Agnieszka Stopa,Ewa Wolińska,Irena Żabicka,Zofia Kopczyńska,Krystyna Pilarska,Włodzimierz Nowak

Przygotowanie uroczystości, pieczenie ciast, przygotowanie deserów i upominków dla Pań:     Urszula Świtała,  Irena Żabicka, Hania Gula, Sławka Napierała, Ulka Jabłońska, Gosia Chojnacka,Aldona Fornalik,Łucja Zych,

Agnieszka Stopa, Ewa Wolińska,Zofia Kopczyńska,Krystyna Pilarska,Włodzimierz Nowak, Elżbieta Wojciechowska, Barbara Radomska-Witczak, Danuta Grzanowska.

Po obfitym poczęstunku  tymi wypiekami, na panie czekała jeszcze jedna atrakcja, mianowicie występ konkurencyjnego kabaretu działającego przy bibliotece w Dopiewie. Nosił on tytuł: „Second Hand Biuro Matrymonialne”.  Dowcipne dialogi były nagradzane brawami, a efektem dopasowywania  par przez to biuro było skojarzenie byłych, nieznoszących się  wzajemnie małżonków.  Oczywiście ten występ także bardzo się paniom podobał.

W tym sympatycznym spotkaniu uczestniczyły również zaproszone koleżanki z UTW ze Stęszewa.

Relację przygotowała: Aleksandra Chwalisz

kOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETO DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEN POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ POKOBIETOM DZIEŃ PO
Ikonka symbolizująca artykuł

Daj sobie szansę - zbadaj się

2022-03-09

Zbadaj się

Załączniki:

 1. plakat (plik pdf 219KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wyjazd do Parku Iluminacji

2022-01-27

Sekcja Kulturalna pod op. Ewy Wolińskiej zorganizowała w dniu 26.01.br . wyjazd do Parku Iluminacji w Poznaniu.

Leśny świat malowany świetlnymi iluminacjami w Ogrodzie Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznianiu.

Multimedialny spacer wśród przepięknych drzew i krzewów Ogrodu.Uczestnicy wyjazdu oglądali piękne krainy wyczarowane światłem, dźwiękiem i efektami multimedialnymi.

"Magiczny Las" to naprawdę wspaniała przygoda wieczornym spacerkiem nie tylko dla seniorów,ale i dla dzieci z rodzicami. Zobaczcie przepiękne zdjęcia, które wykonały kol.

Barbara Radomska - Witczak, Agnieszka Stopa, Bożena Iwaszkiewicz.

Gratuluję wspaniałych ujęć!

 

Park IluminacjiPark IluminacjiPark IluminacjiPark IluminacjiPark IluminacjiPark IluminacjiPark IluminacjiPark IluminacjiPark IluminacjiPark IluminacjiPark IluminacjiPark IluminacjiPark IluminacjiPark IluminacjiPark IluminacjiPark IluminacjiPark IluminacjiPark IluminacjiPark IluminacjiPark IluminacjiPark IluminacjiPark IluminacjiPark IluminacjiPark IluminacjiPark IluminacjiPark IluminacjiPark IluminacjiPark Iluminacji
Ikonka symbolizująca artykuł

Wyjazd do Opalenickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Olga Tokarczuk noblistka 2018

2022-01-27

Członkowie GSUTW otrzymali zaproszenie na wykład "Olga Tokarczuk noblistka 2018"

do Opalenickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 17 stycznia grupa 14 seniorów przyjęła zaproszenie i spotkaliśmy się w sali wykładowej Centrum Kultury i Biblioteki. Zebranych studentów serdecznie powitała dziekan Elżbieta Adamczewska.

Z wykładu, który prowadził  Pan Karol Piotrzkiewicz – obecnie nauczyciel języka polskiego i były kierownik biblioteki w Opalenicy, dowiedzieliśmy się niezwykle ciekawych informacji, lepiej poznaliśmy Jej postać, czym  i kim inspirowała się w swojej twórczości, jak należy czytać jej książki. Jej twórczość jest niezwykła i trudna, a nagrodę otrzymała za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją reprezentuje przekraczanie granic jako formę życia.

Cieszymy się z kontynuacji przyjaźni naszych uniwersytetów, padła też propozycja o wzajemnym zapraszaniu się na ciekawe wykłady, co obie strony  przyjęły  z wielkim entuzjazmem.

Notatkę sporządziła - Agnieszka Stopa

Olga TokarczukOlga TokarczukOlga TokarczukOlga TokarczukOlga TokarczukOlga TokarczukOlga Tokarczuk
Ikonka symbolizująca artykuł

Propozycje Biura Podróży "Odkrywca" Wiosna 2022

2022-01-19

Dzień dobry :-)

Z Nowym Rokiem, nowa nadzieja na wycieczki :-)

W załączniku propozycje na wiosnę.

W przypadku Słowenii, zbieram deklaracje chęci udziału w wycieczce do końca stycznia, by wiedzieć, czy wyjazd się uda, czy w ogóle są chętni.... Wpłata może być później. 

Z pozdrowieniami,

Ania

Anna Kunysz - Rybińska

Biuro Podróży "Odkrywca"

os. St. Batorego 13/15 60-687 Poznań

tel. 604 588 240

www.biuropodrozyodkrywca.pl

Załączniki:

 1. Biuro Podrózy"Odkrywca proponuje wiosna 2022 (plik docx 641KB)
 2. Biuro Podrózy"Odkrywca proponuje wiosna 2022 (plik docx 637KB)
 3. Biuro Podrózy"Odkrywca proponuje wiosna 2022 (plik docx 626KB)
 4. Biuro Podrózy"Odkrywca proponuje wiosna 2022 (plik docx 645KB)
 5. Biuro Podrózy"Odkrywca proponuje wiosna 2022 (plik docx 637KB)
 6. Biuro Podrózy"Odkrywca proponuje wiosna 2022 (plik docx 639KB)
 7. Biuro Podrózy"Odkrywca proponuje wiosna 2022 (plik docx 647KB)
 8. Biuro Podrózy"Odkrywca proponuje wiosna 2022 (plik docx 645KB)
 9. Biuro Podrózy"Odkrywca proponuje wiosna 2022 (plik docx 637KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie Noworoczne

2022-01-12

12 stycznia 2022r. grupa seniorów spotkała się na Noworocznym spotkaniu w restauracji

Florencja w Granowie. Zaszczyli nas swoją obecnością Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan, zastępca Burmistrza Marcin Brudło, w zastępstwie Starosty Powiatu  przybył sekretarz Tomasz Dolata. Podczas składania życzeń zaproszeni goście  życzyli wszystkim seniorom zdrowia,pomyślnych dni,wzajemnego zrozumienia i szacunku, byśmy mogłi cieszyć się swoją obecnością mimo trudnej sytuacji pandemicznej. Nie ma nic szczęśliwszego, niż ludzie, którzy łączą się przy stole, abyśmy zaznali radości z tego ,że jesteśmy razem.

Sekcja artystyczna Kabaret "Ojojoj"przedstawiła świąteczną scenkę.W miłej i serdecznej atmosferze kolędowej upłynął nam czas spotkania noworocznego.

Spotkanie Noworoczne Spotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie NoworoczneSpotkanie Noworoczne
Ikonka symbolizująca artykuł

Podziękowanie od naszej koleżanki

2021-12-30

Drogie Koleżanki  reprezentujące władze GSUTW.

Składam Wam bardzo serdeczne podziękowanie za piękne wspomnienie o moim zmarłym mężu Stanisławie, zamieszczone na stronie GSUTW, za udział w  jego pogrzebie i za złożone osobiście przez Koleżankę Prezes życzenia świąteczne, wraz z upominkiem. Jest to dla mnie niezwykle cenne i krzepiące.  Jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Aleksandra Chwalisz

Ikonka symbolizująca artykuł

Plan na styczeń 2022r.

2021-12-18

Plan na styczeń 2022r. jest w zakładce plany - wejdź i zapoznaj się.

Załączniki:

 1. Plan na styczeń 2022r. (plik docx 23KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Sekcja artystyczna i jej prace

2021-12-05

Nasza kol. Małgosia Chojnacka opiekunka sekcji artystycznej tworzy z paniami piękne prace, które pokazujemy Wam i zachęcamy na spotkania.Poprzednie prace to były deski do krojenia techniką decoupage.

Piękne kartki świąteczne i ozdoby choinkowe to prace naszych koleżanek.Gratulujemy Wam inwencji twórczej. 

Secja artystyczna i jej praceSekcja artystyczna
Ikonka symbolizująca artykuł

Grudniowy numer Gazety Senior

2021-11-25

Link do numeru grudzień (12/2021) Gazety Senior

Ikonka symbolizująca artykuł

Żegnamy naszego kolegę Stanisława Chwalisza

2021-11-20

        „Niech nigdy w naszych sercach nie ginie pamięć o bliskich”

 Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi Stanisława Chwalisza , który odszedł od nas 19 listopada 2021r.

Ci, którzy odeszli pozostają w naszych sercach i wspomnieniach. Nasz kolega Staszek był od samego początku w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Spotykaliśmy się tam wiele lat , był człowiekiem  pogodnym , pełnym humoru. Był też lokalnym patriotą, zaangażowanym w sprawy naszej społeczności. Chętnie uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez uniwersytet,licznych wycieczkach. Rada Programowa postanowiła wyróżnić śp. Stanisława i Jego Małżonkę Aleksandrę tytułami Honorowych Członków Uniwersytetu.  Z pewnością dobrze wspominać Staszka będą współpracownicy, jako lekarza o wielkim sercu. Nigdy nikomu nie odmówił pomocy, nigdy nie zabrakło mu czasu dla drugiej osoby. Praca była jego pasją.

Na emeryturze miał swoje ulubione zajęcia. Pozostaje po Nim słowo, specyficzny dla niego gest, klimat, który wokół siebie roztaczał… Będzie nam Go bardzo brakowało…

 Wszystko na Świecie przemija powoli

Pamięć o szczęściu i o tym co boli

Wszystko przemija

Tak chce przeznaczenie

I tylko pozostaje wspomnienie.

 

Wyrazy szczerego współczucia dla Żony Aleksandry, Rodziny, słowa wsparcia i otuchy w tych trudnych chwilach po stracie Męża, Taty i Dziadka

                                                                                               Składają

                                                                             Zarząd, Rada Programowa ,Seniorzy

                                                          Grodziskiego Uniwersytetu  Trzeciego Wieku

 

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 23 listopada 2021r. o godz. 11.00 na cmentarzu parafialnym w Granowie

 

                                                                                      

Żegnamy naszego kolegę Stanisława ChwaliszaŻegnamy naszego kolegę Stanisława ChwaliszaŻegnamy naszego kolegę Stanisława ChwaliszaŻegnamy naszego kolegę Stanisława ChwaliszaŻegnamy naszego kolegę Stanisława ChwaliszaŻegnamy naszego kolegę Stanisława Chwalisza
Ikonka symbolizująca artykuł

17 listopada br. zmiana miejsca wykładu

2021-11-11

Szanowne koleżanki i koledzy

Rada Programowa informuje,że wykład w dniu 17 listopada br." Jak zadbać o dobrą kondycję nóg", który poprowadzi pani Marta Skorupska kosmetolog o specjalności podolog odbędzie się na ulicy Malinowskiego 9 /dawna Sala Królestwa Świadków/

godzina pozostaje bez zmian tj. 16.00 Serdecznie zapraszamy.

Ikonka symbolizująca artykuł

Wieczornica z okazji Święta Niepodległości

2021-11-11

10 listopada seniorzy uczestniczyli w Wieczornicy z okazji Święta Niepodległości. Podczas  tej uroczystości kabaret "OjOjOj” przygotował program artystyczny o Narodowym Święcie Niepodległości obchodzonym corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku , po 123 latach zaborów (1795- 1918)

Po uroczystym odśpiewaniu hymnu, obejrzeniu programu  tej uroczystości , mogliśmy wspólnie pośpiewać pieśni patriotyczne. Bo – jak ujął Norwid- „jesteśmy wielkim sztandarem narodowym”.

11 listopada to ważny dzień dla wszystkich Polaków.

Dziękujemy kolkol. Za przygotowanie programu artystycznego na tę uroczystość. Mile spędziliśmy czas przy kawie i rogalach upieczonych przez nasze kolkol.

Wieczornica z okazji Święta NiepodległościWieczornica z okazji Święta NiepodległościWieczornica z okazji Święta NiepodległościWieczornica z okazji Święta NiepodległościWieczornica z okazji Święta NiepodległościWieczornica z okazji Święta NiepodległościWieczornica z okazji Święta NiepodległościWieczornica z okazji Święta NiepodległościWieczornica z okazji Święta NiepodległościWieczornica z okazji Święta NiepodległościWieczornica z okazji Święta NiepodległościWieczornica z okazji Święta NiepodległościWieczornica z okazji Święta NiepodległościWieczornica z okazji Święta NiepodległościWieczornica z okazji Święta NiepodległościWieczornica z okazji Święta Niepodległości
Ikonka symbolizująca artykuł

16 numer newslettera

2021-11-05

Jak zwykle znajdą w nim Państwo garść ciekawostek na temat zdrowia oraz kilka porad dotyczących życia.

Zapraszamy do lektury, a także do dzielenia się tym materiałem z pozostałymi słuchaczami UTW.

Załączniki:

 1. Newsletter (plik pdf 4353KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wpływ jedzenia i nawyków żywieniowych na zdrowie człowieka

2021-11-05

3 listopada br. gościliśmy p. mgr Sławomirę Kluczyńską – Kuleczkę dietetyka , logopedę, która prowadzi prywatne Centrum Wellness. Gabinet prowadzi dieto terapie z zakresu odchudzania, cukrzycy, celiakii, żywienia dzieci i młodzieży. Nasza wykładowczyni przybyła na wykład wspomagania nawyków żywieniowych na zdrowie człowieka, jaki jest wpływ jedzenia na nasze zdrowie. Ciekawie i interesująco wykładowczyni przedstawiała  nam zasady zdrowego żywienia.

Oto informacja którą  zamieściła  na Fb

„Prywatne Centrum Wellness"

„Witajcie Kochani, mieliśmy dzisiaj ogromną przyjemność zagościć we wspaniałym Grodziskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku z wykładem dotyczącym zasad zdrowego żywienia.

Dziękujemy serdecznie za możliwość przekazania odrobiny, mamy nadzieje przydatnej wiedzy i zachęcenia Państwa do zadbania o swoje zdrowie i samopoczucie

Dziękujemy za przemiłe przyjęcie oraz do zobaczenia ponownie 17.11.2021 na wykładzie który poprowadzi Marta Skorupska kosmetolog o specjalności podolog.

"Jak zadbać o dobrą kondycję nóg"

Centrum Wellness prowadzi terapię logopedyczną dzieci i młodzieży z problemami w uczeniu się, emisja głosu dla n-li. Terapia mowy pacjentów po: udarze, wylewie, zawale mięśnia sercowego.

Usługi świadczone są prywatnie oraz w ramach NFZ.

Wpływ jedzenia i nawyków żywieniowych na zdrowie człowiekaWpływ jedzenia i nawyków żywieniowych na zdrowie człowiekaWpływ jedzenia i nawyków żywieniowych na zdrowie człowiekaWpływ jedzenia i nawyków żywieniowych na zdrowie człowiekaWpływ jedzenia i nawyków żywieniowych na zdrowie człowiekaWpływ jedzenia i nawyków żywieniowych na zdrowie człowiekaWpływ jedzenia i nawyków żywieniowych na zdrowie człowiekaWpływ jedzenia i nawyków żywieniowych na zdrowie człowiekaWpływ jedzenia i nawyków żywieniowych na zdrowie człowiekaWpływ jedzenia i nawyków żywieniowych na zdrowie człowiekaWpływ jedzenia i nawyków żywieniowych na zdrowie człowiekaWpływ jedzenia i nawyków żywieniowych na zdrowie człowieka
Ikonka symbolizująca artykuł

Pamiętajmy o tych, co odeszli

2021-10-31

Zdecydowana większość z nas boi się śmierci, choć na dobrą sprawę nikt nie wie, czy jest to strach uzasadniony. Kiedy myślimy o śmierci, czujemy strach i przerażenie. Niewielu spośród nas potrafi zaakceptować śmierć i tym samym pozbyć się strachu. Nie umiemy o niej rozmawiać. Staramy się więc o śmierci nie myśleć. Jednak nie jest to łatwe, bowiem każdego dnia dotyka ona setek tysięcy ludzi na świeci. Jedni umierają śmiercią z głodu, inni z pragnienia lub śmiercią  naturalną, a drudzy tracą życie już w dzieciństwie. Jeszcze inni stają się ofiarami wypadków lub szokujących morderstw. Te informacje docierają do nas każdego dnia.

Każdy kto towarzyszył bliskiej osobie w godzinie jej śmierci, nigdy nie zapomni tych chwil. Sentencje , które zaczerpnęłam od ks. Jana Twardowskiego, sprawią, że zmniejszy się skala naszego strachu przed śmiercią i przerażenia nią.? Nie wiem. Może łatwiej będzie się nam oswoić z myślą o śmierci, przez co zaczniemy bardziej cenić życie. Mam nadzieję ,że tak.

 • Przychodzimy na ten świat po to, by odejść.
 • Śmierć jest tajemnicą Boga, nie naszą
 • Wydaje nam się, że za życia więcej wiemy o człowieku, ale po jego śmierci okazuje się,że nic nie wiemy. Jeden Pan Bóg zna jego tajemnice.
 • Śmierć jest punktualna, że zawsze nie w porę.
 • Tylko śmierć umie  ludzi przybliżyć do  ludzi.
 • Można odejść na zawsze, by stale być blisko .
 • Zmarli zawsze przychodzą do ludzi.
Pamiętajmy o tych , co odeszliPamiętajmy o tych , co odeszliPamiętajmy o tych , co odeszliPamiętajmy o tych , co odeszliPamiętajmy o tych , co odeszliPamiętajmy o tych , co odeszliPamiętajmy o tych ,co odeszli
Ikonka symbolizująca artykuł

Wizyta w Teatrze Muzycznym w Poznaniu

2021-10-30

Grono kol. 30.10.br. było w Teatrze Muzycznym w Poznaniu na spektaklu  Krakowskie

Salony Poezji  z udziałem Hanny Śleszyńskiej, która czytała poezję Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

Krakowskie Salony Poezji w Teatrze Muzycznym w Poznaniu organizowane są we współpracy z poznańskim Oddziałem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Opiekę merytoryczną nad Salonem obejmuje prezes Oddziału, prof. UAM dr hab. Wiesław Ratajczak z UAM w Poznaniu.

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza zostało założone w 1886 roku we Lwowie. Jego zadaniem było gromadzenie, dokumentowanie i upowszechnianie materiałów dotyczących życia i twórczości Adama Mickiewicza. Dziś jest jednym z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce. Skupia badaczy literatury, nauczycieli-polonistów, bibliotekarzy, literatów i miłośników literatury.

Hanna Śleszyńska jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie.

 Znana jest również z licznych seriali, takich jak m.in.: Boża podszewka, Graczykowie, Rodzina zastępcza, Magda M., Blondynka, O mnie się nie martw, M jak miłość.

Wizyta w Teatrze Muzycznym w PoznaniuWizyta w Teatrze Muzycznym w PoznaniuWizyta w Teatrze Muzycznym w Poznaniu
Ikonka symbolizująca artykuł

Plan zajęć na listopad w zakładce plan zajęć

2021-10-27

 

Zapoznaj się z planem zajęć na listopad - zakładka plan zajęć.

Załączniki:

 1. Plan zajęć - listopad (plik docx 23KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia od Członka Województwa Wielkopolskiego

2021-10-26

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego p. Jacek Bogusławski przesyła życzenia na kolejny rok akademicki dla Seniorów.

Rola UTW w obecnych czasach jest bardzo istotna ze względu na rosnącą liczbę Seniorów w społeczeństwie, to chęć i potrzeba aktywności  przebywania z drugim człowiekiem pokreśla.

Życzenia od członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia Starosty Grodziskiego

2021-10-26

Starosta Grodziski p.Mariusz Zgaiński składa życzenia z okazji inauguracji roku akademickiego 2021/2022

Życzenia od Starosty Grodziskiego
Ikonka symbolizująca artykuł

Uwaga - zajęcia z gimnastyki umysłu odwołane

2021-10-26

Zajęcia z gimnastyki umysłu w dniu 27 października zostają odwołane ze wzgledu na organizowany koncert z okazji Dnia Seniora przez Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Centrum Kultury Rondo w tym dniu o godz. 17.00

Zapraszamy na w/w koncert zespołu Dixie Company.

Ikonka symbolizująca artykuł

CK Rondo zaprasza na Miłosną Pułapkę

2021-10-25
CK Rondo zaprasza chętnych na widowisko  Miłosna Pułapka  29.10.2021r. godz.18.00
tel. 61 22 71 280

Zapraszamy po bilety ;szczegóły na plakacie

       ZMIANA TERMINU 15.01.2022r.

CK Rondo zaprasza
Ikonka symbolizująca artykuł

Wycieczka rowerowa na trasie Grodzisk - Gnin

2021-10-18

18 października br. wybraliśmy się na zaplanowaną wycieczkę rowerową na trasie Grodzisk - Gnin, Gnin- Grodzisk

Zbiórkę uczestników wycieczki zaplanowano przy Lidlu o godz. 10.00

 Pogoda  z przewagą chmur, drobnym deszczykiem na początek trasy nie przestraszyła nas. Ruszyliśmy w dobrych humorach do przodu. Jedyny mężczyzna Jasiu zamykał nasz peleton. Agnieszka zabezpieczyła drożdżówki, a każdy we własnym zakresie picie. Szczęśliwie dotarliśmy do „Ostoi Przylatka” Chwila odpoczynku na drożdżówkę i pogawędkę.

Las przybrał barwy jesieni ,idzie pani jesień, jarzębinę w koszu niesie, daj korali nam troszeczkę nawleczemy na niteczkę…

Trasa wyniosła ok.12 km tam i spowrotem. Słoneczko zza chmur wyglądało dając radość z możliwości wspólnego bytowania.Szczęśliwie wróciliśmy do domu dziękując wszystkim odważnym uczestnikom wycieczki: Basi K.za prowadzenie trasy wycieczki,  Jasiowi Ś.za zamknięcie peletonu.

zdjęcia: Basia Radomska - Witczak, Jan Świtała, Danuta Grzanowska

 

 

 

Wycieczka rowerowa na trasie Grodzisk - GninWycieczka rowerowa na trasie Grodzisk - GninWycieczka rowerowa na trasie Grodzisk - GninWycieczka rowerowa na trasie Grodzisk - GninWycieczka rowerowa na trasie Grodzisk - GninWycieczka rowerowa na trasie Grodzisk - GninWycieczka rowerowa na trasie Grodzisk - GninWycieczka rowerowa na trasie Grodzisk - GninWycieczka rowerowa na trasie Grodzisk - GninWycieczka rowerowa na trasie Grodzisk - GninWycieczka rowerowa na trasie Grodzisk - GninWycieczka rowerowa na trasie Grodzisk - GninWycieczka rowerowa na trasie Grodzisk - GninWycieczka rowerowa na trasie Grodzisk - GninWycieczka rowerowa na trasie Grodzisk - GninWycieczka rowerowa na trasie Grodzisk - GninWycieczka rowerowa na trasie Grodzisk - GninWycieczka rowerowa na trasie Grodzisk - GninWycieczka rowerowa na trasie Grodzisk - GninWycieczka rowerowa na trasie Grodzisk - Gnin
Ikonka symbolizująca artykuł

Wyjazd do kina na film :Kardynał Wyszyński

2021-10-14

Informujemy ,że wyjazd do kina na film pt. Kardynał Wyszyńki jest 19.10.21r./wtorek/ o godz. 17.15 z targowiska. Cena biletu 10zł+autobus

Ikonka symbolizująca artykuł

Działania Gminy na rzecz ochrony środowiska.

2021-10-12

Na spotkaniu z seniorami uczestniczył przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy p. Marcin Polaczek ,który przedstawił możliwości pozyskania dotacji na inwestycje proekologiczne dla indywidualnych gospodarstw domowych. Było wiele pytań na które udzielał odpowiedzi p. Marcin

Wnioski o dofinansowanie na paliwa ekologiczne (gaz, prąd ) można składać do Urzędu Gminy. Dofinansowanie z budżetu gminy wynosi 50% kosztów, lecz nie więcej niż 4000,oozł.

tel. do Urzędu Miasta i GMINY 61 44 53 000

Działania Gminy na rzecz ochrony środowiskaDziałania Gminy na rzecz ochrony środowiskaDziałania Gminy na rzecz ochrony środowiskaDziałania Gminy na rzecz ochrony środowiskaDziałania Gminy na rzecz ochrony środowiskaDziałania Gminy na rzecz ochrony środowiskaDziałania Gminy na rzecz ochrony środowiskaDziałania Gminy na rzecz ochrony środowiskaDziałania Gminy na rzecz ochrony środowiskaDziałania Gminy na rzecz ochrony środowiskaDziałania Gminy na rzecz ochrony środowiskaDziałania Gminy na rzecz ochrony środowiskaDziałania Gminy na rzecz ochrony środowiskaDziałania Gminy na rzecz ochrony środowiska
Ikonka symbolizująca artykuł

Sekcja Artystyczna

2021-10-12

Sekcją artystyczną opiekuje się od wielu lat nasza kol. Małgorzata Chojnacka. Technika decoupage cieszy się niesłabnącą popularnością. Każdy może stworzyć estetyczne przedmioty przy twórczej inwencji. Niezbednym materiałem są serwetki do decoupage. Nasza Małgosia z kol. ozdabiały drewniane deski do krojenia technik decoupage zabezpieczając specjalnym wodoodpornym klejem by móc z nich w kuchni korzystać.

Sekcja artystycznaSekcja artystycznaSekcja artystycznaSekcja artystycznaSekcja artystycznaSekcja artystycznaSekcja artystyczna
Ikonka symbolizująca artykuł

Nordic Walking do Zdroju

2021-10-12

Sekcja sportowa 11.10.br. udała się na kolejny marsz nordic walking do Zdroju.Po krótkiej rozgrzewce w dobrych humorach udałyśmy się do Wiejskiego  Centrum Kultury w Zdroju. Po drodze zapaliliśmy znicz pod pomnikiem Michała Drzymałynaszego polskiego bohatera narodowego, który pochodził ze Zdroju. Rozwoził w Grodzisku Wielkoplskim piwo, piasek, żwir i cegłę.Nie był typowym chłopem przywiązanym do ziemi; wraz z żoną najmował się do pracy na zasadzie kontraktu.Dzrymałowie kilkakrotnie zmieniali miejsce zamieszkania.Michał Drzymała kupił od miejscowego Niemca dwuhektarową parcelę ze stodołą. Zgody od władz administracyjnych i Komisji Kolonizacyjnej na budowę domu nie otrzymal. Zamieszkał z rodziną w wozie.Był szykanowany przez władze niemieckie jako niepokorny,ale sławny już rolnik.

Nordic walking do ZdrojuNordic walking do ZdrojuNordic walking do ZdrojuNordic walking do ZdrojuNordic walking do ZdrojuNordic walking do ZdrojuNordic walking do ZdrojuNordic walking do ZdrojuNordic walking do ZdrojuNordic walking do ZdrojuNordic walking do ZdrojuNordic walking do ZdrojuNordic walking do ZdrojuNordic walking do ZdrojuNordic walking do ZdrojuNordic walking do ZdrojuNordic walking do ZdrojuNordic walking do ZdrojuNordic walking do ZdrojuNordic walking do ZdrojuNordic walking do Zdroju
Ikonka symbolizująca artykuł

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

2021-10-06

W dniu 5 października 2021 miała miejsce inauguracja nowego roku akademickiego  Grodziskiego Stowarzyszenia UTW. Tym razem nie w siedzibie CK Rondo, gdzie trwa obecnie remont, lecz dzięki gościnności pani dyrektor tutejszego Liceum Ogólnokształcącego Jadwidze Łachecie , w auli tegoż liceum.  Po wakacyjnej przerwie, a dla niektórych  po okresie ostrożnej izolacji związanej z pandemią Coronavirusa Covid- 19,   było to gorąco wyczekiwane spotkanie w szerszym gronie, studentów i zaproszonych gości. Na wstępie hejnaliści Grodziskiej Orkiestry Dętej odegrali Hejnał Grodziska Wlkp. , a następnie równie pięknie wykonali utwór „Gaudeamus igitur”, tradycyjnie grany i śpiewany na wyższych uczelniach, podczas ważnych uroczystości studenckich.  Spotkanie to poprowadziła koleżanka Ewa Wolińska witając serdecznie studentów, nowo przyjmowanych  studentów oraz gości. Obecnością swoją zaszczycili nas: radny  Sejmiku Wielkopolskiego Henryk Szymański, burmistrz Grodziska Piotr Hojan, przewodniczący Rady Miejskiej Józef Gawron, sekretarz  Starostwa  Powiatu Tomasz Dolata, honorowy prezes  GS UTW red. Andrzej Niczyperowicz, dyrektor OPS Wiesław Kasprzak, jego z-ca Ewa Chróst,  kierownik Gminnego CPŚ Beata Głowacka, dyrektor liceum Jadwiga Łacheta, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Anna Matysiak, dyrektor Grodziskiej Orkiestry Dętej Renata Kubale.

W imieniu naszej patronackiej uczelni UAM – Wydziału Przyrodniczego w Poznaniu odczytany został list z życzeniami dla tut. UTW podpisany przez panią dziekan prof. dr hab. Beatę Messyasz

Prezes GS UTW Agnieszka Stopa zdała pokrótce sprawozdanie z działalności UTW, uświadamiając zebranym, że działa on już 14 lat, a ona sama sprawuję tę funkcję już trzecią kadencję. Pomimo pandemii UTW nie tylko działał, ale pomyślnie się rozwijał. Swą działalnością przyciąga nowych członków. Dowodem na to niech będzie dzisiejsze, uroczyste  przyjęcie nowych studentów. Zebrani podziękowali jej gromkimi brawami, po czym  kandydaci na studentów w liczbie 9 osób, zostali poproszeni o podejście do mównicy. Po odebraniu przysięgi, rotę której powtarzali za koleżanką Agnieszką Stopą, otrzymali legitymacje studenckie i tym samym powiększyli szeregi studentów UTW.

Prowadząca spotkanie poprosiła o zabranie głosu panów burmistrzów, to jest obecnego i poprzedniego (inicjatora powołania UTW). Obaj panowie zgodnie wyrazili uznanie dla działalności naszej uczelni i ogłosili ROK AKADEMICKI 2021/2022 za otwarty! Głos jeszcze zabrał   Tomasz  Dolata, który niezależnie od zadeklarowania życzliwej pomocy dla UTW zaproponował poprowadzenie dla chętnych studentów ćwiczeń Tai-Chi.

Z zainteresowaniem i podziwem  zebrani obejrzeli występ zespołu tanecznego „Cybinka”, prowadzonego przez Marcelinę Floraszek. Pomimo małej przestrzeni do tańca, jaką dysponuje aula, wykonali tańce ludowe z temperamentem i  dużym wyczuciem. Otrzymali zasłużone brawa.

Wykład inauguracyjny pod tytułem „Cenzura w naszych dziejach” wygłosił redaktor Andrzej Niczyperowicz. Z właściwą sobie swadą i płynnością  przedstawił dzieje cenzury w piśmiennictwie począwszy od baroku do czasów obecnych.  Pierwszą osobą, która oficjalnie wprowadziła cenzurę był papież Aleksander. Arcybiskup Florian Stablewski był założycielem „Księgarni Św. Wojciecha „ a także „Przewodnika Katolickiego”. Sprawę odpowiedzialności za uchybienie cenzurze rozwiązywano w sposób przedziwny, powołując tzw. „Redaktora odpowiedzialnego od kozy”. Był nim na początku redaktor Biniewicz, który odsiadywał  kary wymierzone dziennikarzom.  Od połowy XIX wieku, aż do wybuchu II Wojny Świat. redaktorem naczelnym Dziennika Poznańskiego  był Franciszek Dobrowolski. Począwszy od roku 1895 dniem wydawniczym była środa. Z powodu zamieszczenia w Tygodniku Ogólnopolskim artykułu pt. „Byka za rogi” cały nakład - 180 egzemplarzy został zniszczony. Był to ewenement, bo zwykle usuwa się niewygodny cenzurze artykuł, a nie cały nakład. Nasz wykładowca był początkowo dziennikarzem tygodnika „Politechnik”, pisząc felietony i humoreski. Jego felieton  z 1972 roku pt  „Minuta ciszy” traktujący o wojskowości, cenzura też wstrzymała. Pan Andrzej ma już 40 lat pracy w zawodzie. Znane i bardzo lubiane przez czytelników są  jego „Michałki” – Dodatek Nadzwyczajny zamieszczany w Głosie Wielkopolskim.

W uznaniu zasług dla GS UTW, redaktor Niczyperowicz wręczył koleżankom Danucie Grzanowskiej i Agnieszce Stopie pamiątkowe, unikatowe roczniki:.Akademickie smaki czyli kulinarna podróż od uniwersytetu do uniwersytetów.

Nasyceni wiedzą po tym wykładzie, zebrani zostali zaproszeni przez koleżankę prezes  na poczęstunek (celem nasycenia się innym  pokarmem) do niedawno otwartego Baru Dworcowego.

Przed gmachem „Słowaka”  zrobione zostało pamiątkowe zdjęcie.

                                                               Relację napisała : Aleksandra Chwalisz

 

Ogród pełen szczęśliwości…….

Nie obiecujemy wam wiele, bo tyle,  co prawie  nic.

Najwyżej wiosenną zieleń i pogodne dni, uśmiech na twarzy

   i pomocną dłoń w potrzebie.

Nie obiecujemy wam wiele , bo tylko po prostu Siebie.

 Uśmiechajmy się do życia każdego dnia, bo radość jest naszym pięknem,     bogactwem, siłą i najważniejszą wartością życia.

Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na kolejnej Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022. Wakacje dobiegły końca, dla naszych słuchaczy również, dlatego w myśl słów  Platona: chcąc usilnie każdej zakosztować nauki,  z radością idziemy  się uczyć i nigdy nie mamy  dość – pełni sił, wigoru i zapału do zdobywania wiedzy, wracamy  by rozpocząć kolejny rok nauki. Mamy głęboką nadzieję, że obecny rok akademicki będzie szczęśliwszy, że żadna pandemia nie zakłuci nam naszych planów.

Rok za rokiem mija, a nasz Uniwersytet rozpoczyna czternasty rok swojej działalności. Zyskał już pewną rangę w naszym środowisku, o czym świadczy spora liczba nowych członków naszego stowarzyszenia,  a dzięki swojej działalności wielu naszych mieszkańców Grodziska  oraz okolic przekonało się, że podobnie jak jesień może być najpiękniejszą porą roku, tak i dojrzały wiek może być najlepszym okresem życia.

Na naszym uniwersytecie nigdy nie było egzaminów wstępnych, ani sesji egzaminacyjnych. Była i jest jedynie radość życia, studiowania              i wiecznej  młodości. Mimo, że zdajemy sobie sprawę z upływu czasu, jednak duchem  chcemy być młodzi, a przynajmniej takie poczucie młodości, czy wewnętrznej werwy zatrzymać jak najdłużej.

Grodziski UTW, to stowarzyszenie, którego zadaniem jest między innymi aktywizacja seniorów. W ciągu 13 lat działania (założony   w 2008 r. z inicjatywy Burmistrza Henryka Szymańskiego i dyr. OPS Wiesława Kasprzaka), działał przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych, a jego koordynatorem była p. Beata Głowacka, z którą współpracowała Rada Programowa I kadencji z przewodniczącą Danutą Grzanowską na czele.     W II kadencji zmienił się nieco skład Rady Programowej, a przewodniczącą zostałam ja – Agnieszka Stopa – to taka informacja dla tych osób, które mnie może dotąd nie znają. Z początkiem  2014 roku, trochę z mojej inicjatywy, trochę pod namową, powołaliśmy komitet założycielski Grodziskiego Stowarzyszenia  UTW, a po zarejestrowaniu w KRS Stowarzyszeniem staliśmy się od dnia 14 lutego 2014 roku, którego jestem prezesem już, a może aż III kadencję. Wszelkie działania organizacyjne podejmowane są przez Zarząd, w skład, którego wchodzą: prezes, z-ca prezesa kol. Ewa Wolińska, skarbnik – kol. Barbara Szczeszek, sekretarz – w II kadencji kol. Danuta Grzanowska a obecnie kol. Hanna Gula i członek zarządu – w II kadencji Bożena Klonowska Iwaszkiewicz, a obecnie kol. Danuta Grzanowska.

Zarząd współpracuje z Radą Programową, w skład której wchodzą osoby:

Przewodnicząca  Barbara Radomska – Witczak , oraz członkowie:  Irena Żabicka, Barbara Kandulska, Łucja Zych, Zofia Ogórek, Maria Stańczyk, Ireneusz Kurpisz, Krystyna Pilarska, Ewa Bannach, Kazimierz Gronostaj, Tadeusz Iwaszkiewicz

oraz Komisją Rewizyjną, która dba o nasze finanse: przewodnicząca  kol. Stanisława Napierała i członkinie  - kol. Małgorzata Chojnacka i kol. Irena Hubiak.

Znakomicie działa też nasze biuro, a w nim dyżurujące Panie: Maria Stańczyk, Zofia Ogórek, Barbara Szczeszek , do niedawna też Ewa Bannach.

Grodziski UTW cieszy się wsparciem Poznańskiego UAM – Wydziałem Biologii z p. Dziekan prof. dr hab. Beatą Messyasz na czele, p. prodziekan dr hab. Małgorzatą Garnczarską oraz nieocenioną dr Anetą Piechalak, która organizuje nam spotkania z wykładowcami na uczelni.

Jesteśmy chłonni wiedzy, interesują nas komputery, telefonia komórkowa nie jest nam obca, chcemy uczyć się języków obcych, pragniemy być sprawni i zwinni, oczywiście wszystko na miarę indywidualnych możliwości. Żeby przyjść na zajęcia, czy wykład, trochę trzeba się wystroić, co sprzyja lepszemu samopoczuciu, trochę zmusza do wyjścia z domu, co ma wpływ na lepszą kondycję fizyczną. Wnuki widzą babcię, czy dziadka przed komputerem, ćwiczących jogę, uprawiających sport, czy też marsze Nordick Walking, spieszących na wykłady, spotkania, zajęcia kulinarne, czy inne. Świat się zmienił, obecnie SENIOR postrzegany jest  zupełnie inaczej,     a to wszystko za sprawą Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Cieszy nas fakt, że i w naszym mieście mamy takie możliwości.

Obecnie Zarząd, Rada Programowa dbają o jak najlepsze treści            i oferty skierowane do Seniorów. Pozyskiwanie funduszy z projektów sprzyja większym możliwościom  programowym. Integrujemy się ze Stęszewskim i Opalenickim UTW, wspólne marsze Nordick  Walking             i zabawy towarzyszące jeszcze bardziej zbliżają nas do siebie. Takie spotkania sprzyjają także bardzo ważnej wymianie doświadczeń, udzielaniu wzajemnych porad itp.

Na nowy rok akademicki życzę wszystkim Studentom, zarówno tym, którzy dzisiaj wstępują w nasze progi, jak i tym, którzy nieprzerwanie są   w naszych szeregach, aby ten kolejny ROK AKADEMICKI przyniósł wiele zadowolenia, satysfakcji osobistej i zaangażowania we wspólne sprawy dla dobra własnego, jak i dla nas wszystkich. 

Naszym Władzom , instytucjom oraz zaprzyjaźnionym placówkom oświatowym,  dziękując za dotychczasową pomoc i  wspieranie naszej działalności wręczamy ten słonecznik, który niech będzie takim symbolem wdzięczności z naszej strony dla Państwa.

                                         /Przemówienie prezesa GSUTW Agnieszki  STOPY/

                                            zdjęcia: Danuta Grzanowska

 

 

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022Inauguracja roku akademickiego 2021/2022
Ikonka symbolizująca artykuł

15 numer Newslettera

2021-10-04

Znajdą w nim Państwo garść porad zdrowotnych oraz informacje na temat Internetowego Konta Pacjenta.

Serdecznie zapraszamy do lektury!!!

Załączniki:

 1. Newsletter (plik pdf 3135KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nordic walking do Młyniewa

2021-10-04

4 października br.  20 osobowa grupa seniorów postanowiła wyruszyć spacerkiem do Młyniewa  oddalonego 4 km od budynku Promessy.  Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła całej idącej grupie. Celem naszego spaceru było odwiedzenie miejsca pamięci upamiętniającego obóz jeniecki dla polskich i żydowskich robotników w Młyniewie.

Władze miasta  oraz Związek Bojowników o Wolność i Demokrację 9 maja 1967r. postawili pomnik upamiętniający obóz i jego ofiary. Złożyliśmy wiązankę kwiatów i zapaliliśmy znicz.

Nordic walking poprawił krążenie, wzmocnił wszystkie grupy mięśniowe, odciążył stawy kolanowe i kręgosłup podczas ruchu poprzez zastosowanie kijów.

Nordic walking to najbardziej uniwersalna i bezpieczna, zaraz po pływaniu, forma aktywizacji niemal wszystkich grup mięśniowych. Innymi słowy: nordic walking dla każdego.Zrobiliśmy 8,5km

W drodze powrotnej wstąpiliśmy do MC Donalda na lody. Było miło i sympatycznie.

Nordick walking do MłyniewaNordick walking do MłyniewaNordick walking do MłyniewaNordick walking do MłyniewaNordick walking do MłyniewaNordick walking do MłyniewaNordick walking do MłyniewaNordick walking do MłyniewaNordick walking do MłyniewaNordick walking do MłyniewaNordick walking do MłyniewaNordick walking do MłyniewaNordick walking do MłyniewaNordick walking do MłyniewaNordick walking do MłyniewaNordick walking do MłyniewaNordick walking do MłyniewaNordick walking do MłyniewaNordick walking do MłyniewaNordick walking do MłyniewaNordick walking do MłyniewaNordick walking do MłyniewaNordick walking do MłyniewaNordick walking do Młyniewa
Ikonka symbolizująca artykuł

Zespół Pieśni i Tańca MAZOWSZE

2021-10-04

Zapraszamy na występ Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze

zgłoszenia: kol. Danuta Grzanowska 782 685 975

Poznań Sali Ziemi MTP - wtorek  30.11.2021  godz. 17:00

Zdjęcie zespołu MazowszeZdjęcie

Załączniki:

 1. Mazowsze Poznań 30.11.2021 (plik pdf 905KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zobacz co ciekawego w gazecie Senior

2021-10-02

WYCHODŹ NA SPACER CODZIENNIE!
Ta forma ruchu to bardzo efektywny
sposób na cieszenie się witalnością.
Niech spacer będzie pierwszym krokiem
do zmiany nawyków i wprowadzenia
tej aktywności do codziennego rozkładu
dnia.


 

 

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Plan zajęć na październik oraz terminy zajęć z jogi, gimnastyki ogólnorozwojowej oraz warsztatów posługiwania się e-mediami

2021-09-29

Zapoznaj się z planem na październik 2021r.

Załączniki:

 1. Plan zajęć na październik 2021r. (plik docx 24KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

2021-09-17

Szanowni Studenci

Zarząd i Rada Programowa GS UTW serdecznie zaprasza na  inaugurację roku akademickiego 2021/22, która  odbędzie się, dnia  05.10.2021r./wtorek/ o godz.16:00, w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim.

Plakat inauguracji
Ikonka symbolizująca artykuł

Ważne informacje dla studentów

2021-09-17

SZANOWNI STUDENCI

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2021/2022

 • biuro GS UTW będzie czynne w każdą środę od godz.13:00 do 15:00.

               kontakt telefoniczny: 791 983 323

 • roczna składka członkowska wynosi 80,00 zł , płatna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2021r.

Działalność poszczególnych sekcji oraz plan zajęć na październik 2021r. zostaną przedstawione i szczegółowo omówione w dniu 29.09.2021r.po Walnym zebraniu członków GS UTW.

Wyjątkowo, ze względu na warunki atmosferyczne, zajęcia w terenie, ujęte w ramach projektu „Seniorze jest dobrze a może być jeszcze lepiej” , zaplanowano w następujący sposób:

04.10.2021r./poniedziałek/godz.10:00- Nordick Walking na trasie Grodzisk Wlkp. - Młyniewo-Grodzisk Wlkp.-3 godzinny marsz. Uczestnicy poznają historię obozu niemieckiego w Młyniewie i złożą hołd poległym.

Zbiórka w Promessie, zapewniamy drożdżówki, napoje we własnym zakresie. Opiekunowie: Kol. D. Grzanowska i B.Kandulska. Prosimy o zaopatrzenie się w kijki, /można wypożyczyć w Promessie/.

11.10.2021r./poniedziałek/godz. 10:00- Nordick Walking na trasie Grodzisk Wlkp.- Zdrój- Grodzisk Wlkp.-  3 godzinny marsz, odpoczynek w WCSiR „Wigwam”. Zbiórka przy Muzeum Ziemi Grodziskiej w Parku Miejskim. Zapewniamy drożdżówki, napoje we własnym zakresie. Opiekunowie: Kol. D. Grzanowska i B.Kandulska.

18.10.2021r./poniedziałek/godz.10:00 Wycieczka rowerowa na trasie Grodzisk Wlkp.- Gnin- Grodzisk Wlkp.- 4 godziny. Zbiórka przy markecie „Lidl” ul. Rakoniewicka. Zapewniamy drożdżówki, napoje we własnym zakresie. Opiekunowie: Kol. D. Grzanowska i B.Kandulska.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w w/w przedsięwzięciach  najpóźniej do dnia 29.09.2021r.Zgłoszenia, również telefoniczne,  przyjmować będą Panie pełniące dyżur w biurze GS UTW.

 

                                                                                                  Serdecznie pozdrawiamy  i zapraszamy.

                                                                                                       Zarząd i Rada Programowa GS UTW

                                                      

Ikonka symbolizująca artykuł

Walne zebranie Członków GSUTW

2021-09-15

Uprzejmie informujemy,że 29 września 2021r. odbędzie się Zwyczajne  Walne Zebranie Członków o godz. 16.00 w  Promessie.Obecność obowiązkowa. Serdecznie zapraszamy.

ZARZĄD GSUTW

Ikonka symbolizująca artykuł

Co interesuje seniorów we wrześniu? Praca, wysokość emerytur, zdrowie i kultura.

2021-09-15

Przesyłamy cztery artykuły, które cieszą się największą popularnością na GazetaSenior.pl i propozycję sentymentalnej wycieczki.

Coraz więcej seniorów pracuje! Jedni chcą, a inni muszą. O tym jak zmienił się rynek pracy, gdzie seniorzy są mile widziani, ile można dorobić, jaką formę zatrudnienia wybrać? KOMPENDIUM "PRACA DLA SENIORA", czyli wszystko, co chcesz wiedzieć, w jednym miejscu, na jednej stronie i bez reklam. Prześlij link do znajomych, to może być przydatna wiedza!
gazetasenior.pl/praca-dla-seniora

Czytaj całość artykułu "Co interesuje seniorów we wrześniu? Praca, wysokość emerytur, zdrowie i kultura."

Ikonka symbolizująca artykuł

Wrześniowy numer Gazety Senior

2021-09-07

Link do numeru wrzesień (09/2021) Gazety Senior

Ikonka symbolizująca artykuł

Grodziskie Koło Diabetyków

2021-08-13

Spotkanie informacyjne dotyczące tworzenia zapisów do koła odbywają się w każdy piątek od 14.00- 15.00 ( w okresie letniim- /ipiec sierpień/, pozostałe  mioesiące od 15.00- 16.00 w budynku Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowejw Grodzisku Wlkp.ul. Powstańców Chocieszyńskich 23f tel. 602 590 745

Ikonka symbolizująca artykuł

Spisz się jak najszybciej w Narodowym Spisie Powszechnym

2021-08-13

Czas na samodzielnie spisanie się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 masz do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz – nie czekaj do 30 września! Pamiętaj, że udział w spisie to twój obowiązek.

Masz wiele możliwości zrealizowania obowiązku spisowego:

 • Najszybciej i najwygodniej zrobisz to przez Internet. Wypełnij formularz online na https://spis.gov.pl/, to zajmie tylko kilka minut.
 • zadzwoń na numer 22 279 99 99 i spisz się telefonicznie – rachmistrz wprowadzi do formularza Twoje dane,
 • spisz się przez Internet na specjalnie utworzonym przez Gminę stanowisku - w Grodzisku Wielkopolskim mieści się ono w Gminnym Centrum Informacji, ul. Przemysłowa 7/1.

Pamiętaj masz na to czas tylko do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz. Rachmistrzowie spisowi przeprowadzają wywiady bezpośrednie oraz wywiady telefoniczne. Kontaktu ze strony rachmistrza mogą spodziewać się osoby, które dotychczas nie spisały się samodzielnie przez Internet lub telefon na infolinii spisowej.

W przypadku wywiadów telefonicznych, niezależnie od województwa, rachmistrzowie dzwonią z numerów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Rachmistrz może również zapukać do drzwi naszego mieszkania w celu przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego.

Jak zweryfikować tożsamość rachmistrza?

Można to zrobić w prosty sposób:

 • poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://spis.gov.pl/,
 • dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99, (po uzyskaniu połączenia wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza).

Każdy rachmistrz posiada identyfikator, którym legitymuje się na prośbę respondenta. Po pozytywnej weryfikacji tożsamości rachmistrz przeprowadzi spis.

Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Oznacza to, że czas na samospis mamy do momentu, gdy skontaktuje się z nami rachmistrz.

Spisz się jak najszybciej w Narodowym Spisie PowszechnymSpisz się jak najszybciej w Narodowym Spisie Powszechnym
Ikonka symbolizująca artykuł

Gimnastyka w wodzie

2021-08-07

Grupa seniorów korzysta z zajęć ogólnorozwojowych, który  wykonywany jest w wodzie.

Podczas wysiłku w wodzie na ciało człowieka działa tzw. wypór hydrostatyczny, który powoduje pozorną utratę ciężaru ciała, co oznacza, że ćwiczenia w wodzie są prowadzone przy pełnym odciążeniu.

Pływanie – gimnastyka w wodzie to coraz popularniejsza forma aktywności fizycznej. Aqua aerobic jest treningiem bardzo bezpiecznym, a przy tym nie mniej efektywnym niż tradycyjna gimnastyka.

Ćwiczenia wykonywane w wodzie nie obciążają stawów i są w 100% bezpieczne, a przy tym bardzo skuteczne. Kolana, biodra czy kręgosłup reagują na nie doskonale, gdyż nie są narażone na przetrenowanie i urazy różnego rodzaju.

Ponadto woda stawia ruchom spory opór, a więc trening w wodzie również zwiększa siłę i wytrzymałość mięśni.

Mięśnie pracują w wodzie bardzo intensywnie, ale zmęczenie nie jest tak mocno odczuwane, a wypór wody jednocześnie zmniejsza ryzyko wystąpienia kontuzji.

 

Gimnastyka w wodzieGimnastyka w wodzieGimnastyka w wodzieGimnastyka w wodzieGimnastyka w wodzie
Ikonka symbolizująca artykuł

Grodziscy biegacze z seniorami na Litwie

2021-08-07

Wspólny wyjazd Grodziskiego Klubu Biegacza i Seniorów UTW został zrealizowany dzięki dotacji z budżetu gminy Grodzisk Wielkopolski w ramach działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami pod nazwą Zabiegane miasta partnerskie 2021.

Pojawiliśmy  się na północnym krańcu Litwy w przepięknym, historycznym miasteczku Biržai. To miasto, z którym Grodziski Wielkopolski w 2007 roku podpisał umowę o współpracy międzynarodowej. Biržai to niespełna 15 tys. Miasto na Litwie położone nad  rzekami Aposzcza i Egłona, leżące nad jeziorem Szyrwena.

Wyruszyliśmy w drogę w nocy z 28 na 29 lipca. Pierwszy dzień pochłonął przede wszystkim przyjazd, a także zakwaterowanie i odpoczynek po kilkunastogodzinnej jeździe busem (to w sumie prawie 1000 km w jedną stronę.) Zostaliśmy zakwaterowani w hotelu , a dwie osoby w prywatnej kwaterze.

Wciąż śledziliśmy informacje dotyczące sytuacji pandemicznej u naszych sąsiadów. Przekroczenie granicy pociągało za sobą między innymi potrzebę wypełnienia specjalnej litewskiej ankiety. Po jej wypełnieniu każdy podróżny otrzymywał mailem QR kod, który w przypadku ewentualnej kontroli musiałby zostać okazany służbom kontrolującym. Oprócz sytuacji pandemicznej nasz stres został dodatkowo spotęgowany przez niestabilną sytuację na granicy litewsko-białoruskiej, spowodowaną między innymi napływem imigrantów, głównie arabskiego pochodzenia.

Po zakwaterowaniu  wyruszyliśmy na spacer wzdłuż jeziora Szyrwena podziwiając piękną otaczającą przyrodę.

Piątek 30 lipca. Dzień zaczęliśmy  się od wizyty w ratuszu i krótkim spotkaniu u Mera, pana Vytasa Jareckasa, następnie zwiedzaliśmy „znane miejsca  okolicy Birżai. Idąc pieszo mostem najstarszego sztucznego jeziora Szyrwena o długości 525m podziwialiśmy wspaniałe krajobrazy, dochodząc do pałacu Tyszkiewiczów.

Odwiedziliśmy Birżański Park Regionalny, gdzie nad jeziorami Kirkilai zbudowana jest wieża obserwacyjna w kształcie pionowo ustawionego indiańskiego canoe lub zanurzonej łodzi o wysokości prawie 32 metrów. Z wieży rozpościera się niesamowity widok na najbliższą okolicę. Wieża ta  przeznaczona jest na spotkania, niewielkie imprezy lub po prostu na odpoczynek. Kolejnym etapem była oglądanie lejów krasowych, których wokół Biržai jest kilka tysięcy. Zresztą każdego roku pojawią się nowe o różnej głębokości i średnicy. Niektóre mają nawet kilkanaście metrów.

Na obiad zostaliśmy zaproszeni przez byłego Mera Birżai wspominając  pobyt w naszym mieście.  Obok restauracji  w której gościliśmy znajduje się miejscowy browar Rinkuškiai, założonym w 1991 roku przez dwie rodziny.

W godzinach popołudniowych spotkaliśmy się z przedstawicielami miejscowego uniwersytetu trzeciego wieku. Dziekan  Audrone Januseviciute opowiedziała nam o działalności uniwersytetu, który działa od 2006r. Birżu Tau taryba: Valerija Vaitaitiene – administrator ,Jolanta Sleziene  - finansowy.

 

Sobota 31 lipca to już czas głównego punktu wyjazdu, czyli udziału w kolejnej edycji „BIRŽAI KILOMETERS” Maraton „Kilometry Birżajskiego chleba” Do wyboru były trzy dystanse: 3,5 km; 10,5 km i półmaraton. O godzinie 10:30 znak do startu dla uczestników na wszystkich dystansach dał Mer Biržai. Kolorowy tłum popędził ulicami miasta oraz brzegami jeziora Szyrwena. W mieście widać było kibiców, choć nie w takich ilościach jak w Grodzisku. Ale za to grodziscy seniorzy dali czadu! 10-osobowa grupa była zdecydowanie najgłośniejszą ekipą dopingującą biegaczy na trasie. Ewidentnie trening podczas grodziskiego półmaratonu nie poszedł na marne!

Uczestniczyliśmy w jarmarku który był usytuowany w parku wokół Pałacu rezydencjonalnego. Wśród różnych rodzajów i smaków chleba, piwa , kwasu chlebowego były stragany podobne jak na naszym półmaratonie z odzieżą , zabawkami itp.    Wzięliśmy udział w koncertach na zamkowym dziedzińcu i degustowaliśmy litewskie smakołyki.

  W drodze powrotnej zboczyliśmy trochę z trasy, aby móc zobaczyć jeden z symboli Litwy - Górę Krzyży (lit. Kryžių kalnas) – wzgórze położone kilkanaście kilometrów na północ od Szawli, w pobliżu miasteczka Meszkucie. Na tym niewielkim wzgórzu stoi las krzyży. Jedne źródła mówią o 150 tysiącach, a inne nawet o 200 tysiącach różnej wielkości krzyży – od kilku metrowych do zupełnie małych. Z tym miejscem związanych jest wiele historii, ale z naszego punktu widzenia ważne było również to, że można było tam spotkać ogromne ilości krzyży ustawionych przez polskich pielgrzymów.

Wycieczka ta pozostanie na długo w pamięci. Pełni wrażeń, spotkań  i życzliwości  birżajskich  mieszkańców.

Grodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na LitwieGrodziscy biegacze z seniorami na Litwie
Ikonka symbolizująca artykuł

„Windą do lasu…….”, kolejne spotkanie w Nadleśnictwie Babki

2021-07-03

Dnia 24 czerwca 2021 r., o godz. 10.00 studenci Grodziskiego Stowarzyszenia UTW zebrali się przy siedzibie PROMESSA, aby autokarem udać się na spotkanie z przyrodą.  To nasze kolejne uczestnictwo w projekcie „Windą do lasu – kampania edukacyjno – informacyjna o zrównoważonym użytkowaniu zasobów naturalnych…..”, do którego to projektu z propozycją współpracy i udziału w nieodpłatnych zajęciach edukacyjnych, zwrócił się do nas  Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Poznaniu.

Pierwszy przystanek był w Rogalinie, gdzie czekali na nas Nadleśniczy Robert Okińczyc, reprezentujący Lasy Państwowe oraz Wiceprezes Zarządu SI i TLiD Pani mgr Maria Szeląg.

Po wzajemnych powitaniach, w pięknej scenerii Pałacu w Rogalinie wysłuchaliśmy wiele ciekawostek z ust p. Nadleśniczego Roberta Okińczyc, który w bardzo barwny sposób przytoczył wiele spraw związanych                     z zarządzaniem i gospodarką lasami państwowymi, poszerzając tym naszą wiedzę w dziedzinie ekologii. Dowiedzieliśmy się również, iż zespół pałacowo-parkowy w Rogalinie od roku 2018 posiada status pomnika historii. Następnie oprowadził nas po przepięknym parku, który jest miejscem spacerów dla licznie przyjeżdżających tu turystów oraz dla dzieci i młodzieży wycieczek szkolnych. Zwrócił naszą uwagę na słynne dęby rogalińskie, z których najstarszy dąb o nazwie RUS liczy 800 lat. Ten urokliwy spacer dróżkami parkowymi, był dla nas bardzo przyjemną ścieżką edukacyjną.

Następnie autokarem pojechaliśmy do Leśnictwa Łękno, które wchodzi w obręb Nadleśnictwa Babki Lasy Państwowe. Wysiedliśmy przy pięknym Wigwamie,      a uwagę wszystkich przykuł napis: DLA LASU, DLA LUDZI.   W wigwamie leśnicy przygotowali dla nas poczęstunek , chętnie pokrzepiliśmy się kawą i pysznym plackiem. Kolejnym punktem programu był wykład prof. Andrzeja Czerniaka, który wysłuchaliśmy z wielką uwagą i zainteresowaniem.

Tym jakże udanym wyjazdowym spotkaniem z przyrodą, Zarząd GSUTW zaplanował podsumować rok akademicki 2020/2021.

Prezes Stowarzyszenia UTW p. Agnieszka Stopa powitała  gości, którzy zaszczycili swoją obecnością zaplanowane przez nas zakończenie roku akademickiego: Sekretarza Starostwa Powiatu Grodziskiego – Pana Tomasza Dolatę oraz Dyrektora OPS w Grodzisku Wielkopolskim, Pana Wiesława Kasprzaka oraz licznie uczestniczących w spotkaniu studentów Grodziskiego UTW. W kilku słowach przedstawiła działania Zarządu i Rady Programowej w tak trudnym okresie pandemii. Przedstawiła realizację zadań zawartych  w projektach, podkreśliła zabiegi Zarządu i Rady Programowej, aby studenci  w tym ciężkim okresie nie czuli się osamotnieni, realizując wykłady, ćwiczenia online. Podziękowała za zaangażowanie i starania Zarządowi  , Przewodniczącej i członkom Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej oraz Paniom pracującym w biurze. Na koniec życzyła dobrego i udanego letniego wypoczynku, abyśmy wypoczęci  i pełni energii spotkali się we wrześniu.

Prezes  Agnieszka Stopa oraz Wiceprezes Ewa Wolińska podziękowały Zarządowi Stowarzyszenia IiTLiD w Poznaniu za zaproszenie nas do współpracy w tak wspaniałym projekcie „Windą do lasu…..” oraz  przedstawicielom Lasów Państwowych za organizację przyjęcia i poczęstunku, za wszystkie działania, abyśmy ten dzień wspominali z wielką sympatią i radością. Wręczyły okolicznościowe podziękowania oraz upominki promujące nasze miasto.

Dyrektor OPS p. Wiesław Kasprzak w kilku słowach odniósł się do jakże owocnej działalności naszego UTW dla grodziskich  seniorów, życzył wszystkim dobrego wypoczynku i lepszego czasu bez pandemii. Sekretarz Powiatu p. Tomasz Dolata zaskoczył nas wielkim prezentem, który przekazał nam z najlepszymi życzeniami od Starostwa i Starosty Powiatu Pana Mariusza Zgaińskiego. Prezentem okazał się duży głośnik z mikrofonem z funkcją bluetoouh, który ma służyć nam  w organizacji różnych spotkań. W tym miejscu serdecznie dziękujemy Panie Starosto.

W Wigwamie leśnicy rozpalili  ognisko, a na dużym grillu smażono kiełbasę. Nasz student Włodek Kroma rozstawił sprzęt grający, przygotował stosowną muzykę i rozpoczęła się biesiada, tańce i śpiewy. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z formy jaką wybrali organizatorzy na zakończenie roku akademickiego. Oklaskami podziękowaliśmy za wysiłek włożony w przygotowanie tego spotkania, przede wszystkim Zarządowi i Radzie Programowej i wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że wracaliśmy rozbawieni, zadowoleni i uśmiechnięci.

Opracowała : Jadwiga Cicha

Zdjęcia : Bożena Iwaszkiewicz

 

Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie Kolejne spotkanie
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie autorskie Zachariasza Wojciechowskiego w grodziskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

2021-06-25

W środę, 23 czerwca, w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku Wielkopolskim, seniorzy wzięli udział w spotkaniu z Zachariaszem Wojciechowskim, autorem książki, która przybliża historię i tajemnice rodziny słynnych piwowarów.

Inspiracją do powstania książki był odnaleziony pamiętnik córki Antoniego Thuma, Ireny.

    - We wspomnieniach i anegdotach historie i tajemnice żyły w pamięci rodziny już wcześniej, same prosiły się o opublikowanie. Na początku miały być krótkie opowiadania, potem pojawiła się koncepcja sagi rodzinnej i ta forma została utrzymana- zapowiadał na naszych łamach autor publikacji, Zachariasz Wojciechowski.

Książka trafiła do sprzedaży pod koniec maja. Dostępna jest w kilku punktach w Grodzisku Wielkopolskim, między innymi w sklepie z dewocjonaliami. O publikacji, inspiracjach do jej stworzenia i tajemnicach rodziny Thumów autor odpowiadał podczas spotkania w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, które odbyło się w środę, 23 czerwca.

Opowieść autora o książce dopełniały zdjęcia z rodzinnych albumów państwa Thumów, które zostały zrekonstruowane i pokolorowane przez Remigiusza Stopę.

Książka jest połączeniem wspomnień rodzinnych i fotografii zrekonstruowanych przez Remigiusza Stopę.

    Pan Remigiusz przywrócił im dawny blask, stworzył doskonalszą jakość materii fotograficznej. Jako autor portalu historycznego „Grodzisk – Moje Miasto” zaproponował mi wcześniej bezinteresowną pomoc i dotrzymał słowa. Barwna postać Antoniego Thuma mogłaby posłużyć do stworzenia fabuły filmowej, a tekst książki byłby gotowym scenariuszem. Chciałbym serdecznie podziękować Remigiuszowi Stopie, gdyż jego opracowania graficzne, często czarodziejskie umiejętności, podniosły atrakcyjność całego wydania.

Lightmoon Pracownia Kreatywna Remigiusz Stopa

Autor tekstu : Anna Borowiak

do stworzenia fabuły filmowej, a tekst książki byłby gotowym scenariuszem. Chciałbym serdecznie podziękować Remigiuszowi Stopie, gdyż jego opracowania graficzne, często czarodziejskie umiejętności, podniosły atrakcyjność całego wydania.

Lightmoon Pracownia Kreatywna Remigiusz Stopa

Autor tekstu : Anna Borowiak

Spotkanie autorskie Wojciecha ZachariaszaSpotkanie autorskie Wojciecha ZachariaszaSpotkanie autorskie Wojciecha ZachariaszaSpotkanie autorskie Wojciecha ZachariaszaSpotkanie autorskie Wojciecha ZachariaszaSpotkanie autorskie Wojciecha ZachariaszaSpotkanie autorskie Wojciecha Zachariasza
Ikonka symbolizująca artykuł

Wyjazd do Porażyna - Windą do lasu

2021-06-12

                Na leśnej polanie w Porażynie

Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (ZO SITLiD)            w Poznaniu zaproponował nam współpracę  w zakresie przeprowadzenia wśród seniorów  Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu  Trzeciego Wieku nieodpłatnych zajęć edukacyjnych w ramach projektu "Windą do lasu - kampania edukacyjno-informacyjna  o zrównoważonym użytkowaniu zasobów naturalnych wraz z modernizacją infrastruktury Nadleśnictwa Oborniki …”. Koordynatorzy ze strony Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa to - mgr inż.  Maria Szeląg – bliska znajoma naszej Wiceprezes Ewy Wolińskiej / stąd ta propozycja dla naszego UTW/,  mgr inż. Tadeusz Konieczny ,   z którymi to osobami byliśmy w kontakcie,  w związku z organizacją spotkań   oraz Prof. Dr hab. inż. Andrzej Czerniak

Działania mają na celu: Podniesienie świadomości o zrównoważonym użytkowaniu zasobów naturalnych wśród odbiorców kampanii oraz zwiększenie dostępności informacji dla osób niepełnosprawnych.

 Zawartość merytoryczna projektu składa się z tzw. 4 filarów :

1.Leśnictwo na rzecz Agendy 2030

2.Zmiana klimatu zagrożeniem dla życia i ładu społecznego na Ziemi

3.Uwarunkowania produkcji drewna w dobie antropocenu.

4.Las miejscem budowania kapitału społecznego.

Zaproponowano nam dwa spotkania:

Zajęcia na terenie Nadleśnictwa  Grodzisk   -  10.06.2021r.

   Początek zajęć godz. 13:00. Zakończenie według uznania uczestników. Miejsce: wiata na polanie edukacyjnej. Edukator 13:00 – 13:40: informacja o OSW Porażyn – historia  i aktualności, zajęcia  edukacyjne – wykład c.d.

 Bufet w wiacie: kawa, herbata, zimne napoje, drożdżówki.    Ognisko na polanie edukacyjnej wraz z zapasem drewna i szpikulcami do kiełbas. Rozpalenie ogniska – godz. 14 ta. ( godzina do ustalenia)

Zajęcia na terenie Nadleśnictwa Babki – 24.06.2021r.

godz. 12:00 miejsce przyjazdu: parking przy parku w Rogalinie (przejście z prelekcją
przez Rogaliński Park Krajobrazowy),

przejazd do leśnictwa Łękno (WIGWAM)  na godz. 14:00 – zajęcia edukacyjne, poczęstunek przy ognisku.

Do Porażyna zajechaliśmy grupą ok. 40 osób. Przed pałacem przywitali nas organizatorzy:

Pani mgr inż. Maria Szeląg,  prof. dr hab. Andrzej Czerniak. Przedstawiono nam Starszego specjalistę Służby Leśnej Nadleśnictwa w Grodzisku Wielkopolskim – Tomasza Kałka, który zapoznał nas z historią OSW Porażyn, oprowadził po pałacu oraz zapoznał nas z pięknym drzewostanem w parku wokół pałacu.

Na polanie edukacyjnej, w okazałej wiacie, wysłuchaliśmy wykładu młodej doktorantki mgr inż. Natalii Kartwik, asystentki Prof. Andrzeja Czerniaka – Czym jest las, o jego funkcji, gospodarce leśnej, ubocznym użytkowaniu lasu, czyli gospodarce łowieckiej, owocach runa leśnego, pies           w lesie, a także jak nie zginąć w lesie – dowiedzieliśmy się, co to jest słupek oddziałowy  i jakie spełnia on zadanie. Z naszej strony padło też wiele pytań, dowodem czego było wielkie zainteresowanie zagadnieniami.

W przerwie wykładowej była kawa, placek – poczęstunek od Grodziskiego Nadleśnictwa,       a po wykładzie ognisko, pieczenie kiełbasek i mile spędzony czas na długich rozmowach. Uczestnicy bardzo zadowoleni z pierwszego po pandemii covidowej spotkania, szczęśliwi wrócili do Grodziska.

Organizatorom składamy serdeczne podziękowanie za umożliwienie nam tak wspaniałego relaksu, połączonego z edukacją. Do zobaczenia w Babkach.

Relacja ze spotkania – Agnieszka Stopa

zdjęcia: Agnieszka Stopa i Barbara Radomska - Witczak

                

 

 Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.Windą do lasu - Porażyn 10.06.21r.
Ikonka symbolizująca artykuł

Wyjazd do Porażyna 10 czerwca br.

2021-06-09

Wyjazd do Nadleśnictwa Porażyn w ramach projektu ”Windą do lasu” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

W programie:

•13:00-13:40 zajęciae dukacyjne–zapoznanie z OSW Porażyn.

•od 14:00 ognisko na polanie edukacyjnej, zakończenie

 • Zbiórka 11:45 Targowisko przy „Promessie” Wyjazd o godz. 12:00
Zapewniamy bufet w wiacie: kawa,herbata, zimne napoje, drożdżówki kiełbaski + bułki
Ikonka symbolizująca artykuł

Rajd rowerowy do Woźnik

2021-06-04

W człowieku jest więcej tego, co możemy podziwiać niż tego, czym możemy gardzić”

/ A. Camus/

2 czerwca br. grupa naszych studentek wybrała się na wycieczkę rowerową do Woźnik do klasztoru Franciszkanów.

Celem naszej wycieczki było poznanie ciekawych miejsc pod względem przyrodniczym i krajobrazowym naszej gminy. Wiosenny sezon rowerowy rozpoczął się, więc pragniemy wśród seniorów rozwijać to zainteresowanie turystyczne, propagować aktywne i zdrowe spędzenie czasu wolnego, rozbudzać zainteresowania fotografią okazów przyrody. A przede wszystkim zachęcić do większej aktywności fizycznej po długim okresie pandemii.

Zabierając ze sobą dobre humory i chęć wspólnego spędzenia czasu wyruszyliśmy w trasę , która wynosiła ok. 18 km.

Piękny słoneczny dzień prowadził nas przez Snowidowo do Woźnik.  Ten odcinek drogi był wspaniały, ale po pewnym czasie pojawiły się głębokie wy koleiny z błota . Rower trzeba było prowadzić.! Ale co to, dla seniorów.! Pokonaliśmy te trzy trudne  odcinki drogi wśród malowniczych pól. Dalej już tylko przed nami widoczny klasztor na wzgórzu Wyrwał.

Po półtora godzinnej jeździe dotarliśmy na miejsce podziwiając piękno budzącej się przyrody ,śpiew ptaków i czmychających zajęcy.

Dotarliśmy do celu. Wchodzimy do klasztoru ,a tutaj spotykamy naszych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1 z opiekunami. Co za miłe spotkanie ! Wysłuchaliśmy razem  historii powstania tego klasztoru przez franciszkanina O. Waltera. Następne oprowadził nas po podziemiach ,a w nich trzy krypty z kilkudziesięcioma trumnami. Zawieszono tu też tablicę z nazwiskami wszystkich woźnickich reformatów, których w latach 1660-1836 było 91, w tym 16 zmarłych w opinii świętości.

Nasze koleżanki zabrały drożdżówki, kawę, aby na łonie natury razem z franciszkaninem  w miłej atmosferze skonsumować.

Otaczająca przyroda przyklasztorna, piękny słoneczny dzień, napawał nas ciszą i radością ze wspólnie spędzonego czasu po tak długim okresie   pandemii i domowej izolacji. Mimo oddalenia od innych miejscowości klasztor w Woźnikach jest coraz częściej odwiedzany przez pielgrzymów, turystów i wycieczkowiczów.

Ten wyjazd wspominam bardzo miło! Pogoda była idealna, zrobiliśmy dużo zdjęć, jedliśmy pyszne drożdżówki z owocem i odpoczęliśmy. Na pewno jeszcze kiedyś wrócimy w to miejsce!

Dziękujemy  Bożence naszej kierowniczce rajdu. Nasz rajd zaliczamy do udanych. Obejrzyjcie zdjęcia, które robiły: Basia, Bożenka Danka.

Rajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowyRajd rowerowy
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferta wycieczki do Gruzji 22.09.-29.09.21r.

2021-06-01

Biuro Podróży Wilda Travel zaprasza na wycieczk do Gruzji w dniach od 22.09.-29.09-21r.

Zapoznaj się ze szczegółami tej wycieczki.

Załączniki:

 1. Oferta wycieczki do Gruzji (plik pdf 277KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapraszamy na niezwykłe spotkanie z autorem książki

2021-05-28

Jedną z najbardziej znanych postaci związanych z Browarem w Grodzisku Wielkopolskim, ale również z samym miastem, był Antoni Thum, wieloletni właściciel i dyrektor przedsiębiorstwa.

Rodzice Thuma pochodzili z terenów Austrii, on natomiast urodził się w Polsce, w Grodzisku Wielkopolskim. Od najmłodszych lat związany był z browarnictwem – kontynuował zresztą rodzinne tradycje. W 1922 roku, w wieku 36 lat, wykupił większość akcji grodziskich browarów, powołując przedsiębiorstwo pod nazwą Browary Grodziskie SA . Znany był z bardzo dobrych relacji z pracownikami; określano go mianem „kapitalisty z duszą socjalisty” . Kierowany przez niego zakład osiągał nadspodziewanie dobre wyniki. Produkty browarów eksportowano do 37 krajów (w tym do Stanów Zjednoczonych i Chin) . Sukcesy stały się podstawą podjęcia decyzji o rozbudowie przedsiębiorstwa, jednakże wybuch II wojny światowej zniwelował te plany. Głównym odbiorcą piwa podczas wojny była armia niemiecka, w tym oddziały Afrika Korps:

Piwo cieszyło się ogromnym powodzeniem wśród żołnierzy gen. Erwina Rommela z Afryka Korpus. W latach pięćdziesiątych XX wieku w okolicach Tobruku odnaleziono zakopane w piasku skrzynki grodziskiego piwa, które podobno nadawały się do spożycia .

24 czerwca 2016 roku w na rogu ulicy Poznańskiej i Garbary w Grodzisku Wielkopolskim wzniesiono pomnik Antoniego Thuma projektu Jarosława Boguckiego. Pomnik jest pokłosiem inicjatywy radnego Dariusza Matuszewskiego, reprezentującego Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodziskiej, który 25 czerwca 2015 roku podczas sesji rady miejskiej , zaapelował do władz Grodziska o upamiętnienie przedsiębiorcy pamiątkową tablicą. Wniosek został przyjęty, chociaż zamiast tablicy zdecydowano się na pomnik.

"Tajemnice - z pamiętnika Irki Thum, córki piwowara", to dzieło pióra Zachariasza Wojciechowskiego, prywatnie syna tytułowej Irki i wnuka piwowara. Autor przedstawia historię trzech pokoleń piwowarskiej rodziny Thumów, opisanych z pomocą pamiętnika mamy, Ireny Thum - Wojciechowskiej.

Pomnik Antoniego ThumaPlakat - zaproszenie na spotkanie
Ikonka symbolizująca artykuł

Opłata składki członkowkiej za II semestr

2021-05-12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do członków naszego stowarzyszenia, którzy jeszcze nie uregulowali zapłaty 

za II semestr,aby wywiązali się z zadeklarowanego świadczenia wpłacajc w biurze lub przelewając na k-to stowarzyszenia. /nr k-ta podany na stronie /

Biuro czynne w środy od 13.00-15.00

Ikonka symbolizująca artykuł

Potrzeby i zdrowie seniorów podczas COVID-19

2021-05-06

Niepokojące wyniki raportu: trudny dostęp do lekarza, brak badań i coraz gorszy stan psychiczny seniorów.

Badania „Potrzeby i zdrowie seniorów podczas COVID-19” przeprowadzone przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej we współpracy z koordynatorami programu społecznego „Adamed dla Seniora” pokazują znaczne pogorszenie samopoczucia i kondycji zdrowotnej osób starszych z powodu pandemii.

W badaniach przeprowadzonych na przełomie roku 2020/21 wzięło udział 1 147 osób po 60. roku życia. Z raportu wynika, że osoby starsze mają problem z dostępem do stacjonarnej opieki medycznej, szczególnie do lekarzy specjalistów. Co trzeci senior przez ostatnie pół roku nie wykonał nawet podstawowych badań diagnostycznych, chociaż odczuwał taką potrzebę.

Obecna forma opieki zdrowotnej nie satysfakcjonuje badanych. Blisko połowa seniorów ma problem w umówieniu się na tradycyjną wizytę w gabinecie, niezależnie od specjalizacji danego lekarza. Osoby starsze jednoznacznie stwierdziły, że mają większe zaufanie do bezpośredniego kontaktu z lekarzem, a e-wizyty czy teleporady nie są w stanie ich zastąpić ze względu na możliwość przeoczenia istotnych dolegliwości.
 

Czytaj całość artykułu "Potrzeby i zdrowie seniorów podczas COVID-19"

Załączniki:

 1. Raport - Potrzeby i zdrowie Seniorów podczas pandemii COVID-19 (plik pdf 1230KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogólnopolski Biuletyn Uniwersytetu Trzeciego Wieku

2021-05-04

Tematem numeru są "Dobre praktyki w okresie pandemii koronawirusa".

Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi artykułami!

Załączniki:

 1. Ogólnopolski Biuletyn Uniwersytetu Trzeciego Wieku nr 1/2021 (plik pdf 1950KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Bar Dworcowy tuż, tuż

2021-04-14

Bar Dworcowy tuż, tuż

W lipcu startuje Bar Dworcowy  w dawnej swojej lokalizacji. Mamy szansę przypomnieć sobie jak to dawniej było.

Nowe otwarcie to nowe możliwości.

Zainteresowani mogą skorzystać z wykupu dobrej jakości i po przystępnej cenie abonamentu obiadowego. W abonamencie taniej. Gotowy ciepły posiłek to oszczędność. Nie trzeba używać na ten cel mediów, środków czystości, nie ma odpadów surowców, nie ma niszczenia skóry dłoni.

Jest za to okazja do spotkania się o jednym czasie w Sali konsumpcyjnej i  wspólnego spożycia posiłku jak na wczasowej stołówce.  Jest też możliwość zabrania  posiłku do domu. Każdy dzień to nowy smak.  Nie trzeba zaprzątać swojej głowy co zrobić na obiad.

Wszelkich informacji na ten temat udzielają pracownicy Promessy pod numerem 695 810 440.

Ikonka symbolizująca artykuł

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

2021-04-11

Grodzisk Wielkopolski, 31 marca 2021

S p r a w o z d a n i e

Z działalności Komisji Rewizyjnej Grodziskiego Stowarzyszenia     Uniwersytetu Trzeciego Wieku za rok 2020.

 

     Komisja Rewizyjna w składzie: Stanisława Napierała, Małgorzata Chojnacka, Irena Hubiak ,pełni swoje obowiązki na podstawie wyboru  przez ubiegłoroczne Walne Zebranie Członków na 3 letnią kadencję 2020-2023.Zadaniem Komisji jest kontrola wewnętrzna nad działalnością Stowarzyszenia oraz przedstawiania opinii do sprawozdana finansowego i merytorycznego na potrzeby Walnego Zebrania Członków w celu ich zatwierdzenia. Komisja spotkała się  po zakończeniu roku sprawozdawczego 2020 w dniach 18 lutego i  2marca 2021r.

      Stwierdza się ,że z uwagi na panującą pandemię COVID-19 działalność Uniwersytetu w roku 2020 była bardzo ograniczona. Część  działań odbywała się  online z uwagi na ograniczenia epidemiczne. Ograniczono spotkania grupowe. Niektóre zajęcia odwołano. Celem posiedzenia Komisji Rewizyjnej była kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia. Bieżąco monitorowano zgodność działalności zarządu ze statutem, uchwałami Walnego Zebrania i przepisami powszechnie obowiązującymi. Kontrolowano terminowość i prawidłowość opłacania składek .

     Zauważone drobne uchybienia  zostały uzupełnione. Przeprowadzono analizę sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2020. Sprawdzono dane zawarte w sprawozdaniu z dokumentacją księgową. Błędów w zakresie sprawozdawczości finansowej nie stwierdzono. Księgi prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości przez Biuro Rachunkowe GROMAX w Grodzisku.  

     Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne zarządu .Opinia zostanie przedstawiona Ogólnemu Zebraniu Członków w celu zatwierdzenia omawianych sprawozdań. Możliwość zwołania Zebrania będzie możliwa po zniesieniu ograniczeń epidemicznych  w terminie do 30 września br. Komisja jednocześnie przedstawi sporządzone  sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2020 , które po rozpatrzeniu  winno być zatwierdzone przez najbliższe posiedzenie Walnego Zebrania Członków.

     Podjęte uchwały znajdują się w dokumentacji komisji rewizyjnej.

                                                                             Sporządziła:
                                                                             Stanisława Napierała – przewodnicząca KR;

Załączniki:

 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (plik pdf 114KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Sprawozdanie z działalności Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku za rok 2020

2021-04-08

Sprawozdanie z działalności Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku za rok 2020

Sprawozdanie obejmuje działania Zarządu na rzecz naszego stowarzyszenia okres II półrocza roku akademickiego 2019/2020          i I półrocze roku akademickiego 2020/2021. Z początkiem roku 2020      w styczniu uczestniczyliśmy w „Nocy Biologów” na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu, odbyliśmy też spotkanie z muzyką – „Sławni TENORZY”, które przygotował Kamil Sikorski, a także mieliśmy możliwość uczestniczenia w spotkaniu wspomnień po wycieczce studentów do Gruzji, które przygotowała kol. Barbara Radomska–Witczak. W miesiącu lutym uczestniczyliśmy w wykładzie na temat „Ludność żydowska w Grodzisku Wielkopolskim”, prelegent Piotr Bartkowiak. W marcu odbyliśmy spotkanie z Posłem na Sejm RP        dr hab. Killionem Munyamą, który w ciekawy sposób przybliżył swoją postać, opowiedział o swojej karierze, życiu,  rodzinie, nawiązał do faktu,  że czuje się Polakiem.  Ostatnim naszym spotkaniem było Walne Zebranie Członków GSUTW, na którym w końcowym etapie ogłosiliśmy, iż zawieszamy zajęcia, z powodu zagrożenia epidemiologicznego, związanego z COVIT-19.              

  W związku z tym nie odbyliśmy planowanych spotkań, wykładów, wyjazdu do Warszawy czy Świnoujścia  i wiele innych zaplanowanych działań.  Nastała cisza, pustka, brak kontaktów i ogólny strach przed zarażeniem się.

W kwietniu została podpisana umowa z Urzędem Miejskim dotycząca  projektu, pt. „Senior młody duchem, czyli zdrowy, sprawny i ciekawy świata”,  który to projekt  uczestniczył   w  konkursie  wsparcia zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, organizowanym przez Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego. Na ten cel otrzymaliśmy wsparcie      w wysokości 7.500 zł. i obejmował takie zadania jak:

1- cykl zajęć edukacyjnych -4 wykłady i 1 warsztat

2-  cykliczne zajęcia /20 zajęć/ gimnastyki umysłu i ćwiczeń na inteligencję

3- zajęcia sportowe na strzelnicy / 10 zajęć/ oraz VII TURNIEJ STRZELECKI dla UTW w Wielkopolsce o Puchar Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, zorganizowane będą w Wiejskim Centrum Sportu i Rekreacji "Wigwam"          w Zdroju.

Sytuacja stała się niekomfortowa, gdyż  przekazane pieniądze należało wykorzystać. Wykłady zrealizowano online, publikowano je na naszej stronie internetowej, na facebooku, przekazywano też nagrania drogą sms. W ramach zajęć sportowych na strzelnicy              i planowanego TURNIEJU zorganizowano w miesiącu czerwcu ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO, połączone  z wykładem „Śmiech to zdrowie” oraz poczęstunkiem. Spotkanie odbyło się           w WCSiR „Wigwam” w Zdroju przy sporej liczbie uczestników.

Czas pandemii trwał, Zarząd miał świadomość, iż nasi studenci tęsknią za spotkaniami, dlatego we wrześniu ponowiono spotkanie w Zdroju, organizując Inaugurację Roku Akademickiego 2020/2021. Zorganizowano ponownie zajęcia na strzelnicy i szereg zajęć ruchowych na świeżym powietrzu.

Uruchomiono we wrześniu nasze biuro, przyjmowano składkę członkowską /Uchwała Zarządu o wpłacie połowy czesnego/, zakładano, że pandemia ustąpi, że wrócimy do naszych spotkań. Niestety coraz więcej ograniczeń uniemożliwiło nam planowanych działań. Zarząd w listopadzie podejmuje uchwałę                                    o usatysfakcjonowaniu członków GSUTW, szykując paczki na MIKOŁAJA. W większej ilości paczki rozdano w PROMESSIE, osobom, które nie dotarły rozwieziono do domów.

Smutny rok 2020, głęboko zapisał się w naszej pamięci. Pożegnaliśmy też naszych Studentów – Kol. Marię Bartkowiak, Kol. Bronisława Kaczmarka.   Kochani ! nie traćmy nadziei, wierzmy, że jeszcze będzie dobrze, że wszystko wróci do normalności, mamy bowiem kolejne plany do zrealizowania. Życzę wszystkim Studentom  wytrwania           i w zdrowiu przetrwania tego ciężkiego czasu.

                                                                            Prezes GSUTW

                                                                           Agnieszka Stopa

 

Załączniki:

 1. Bilans (plik pdf 3559KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia

2021-03-29

Drogim Studentom w tak trudnym dla wszystkich czasie 

   Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia
wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie
najbliższych osób

W imieniu Zarządu, Rady Programowej Grodziskiego Stowarzyszenia UTW

Z-ca Prezesa GSUTW    Przewodn. Rady Programowej     Prezes GSUTW

/-/Ewa Wolińska         /-/ Barbara Radomska-Witczak        /-/Agnieszka Stopa

Załączniki:

 1. życzenia (plik pdf 188KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Otrzymane życzenia

2021-03-29

Z okazji zbliżających Świąt Wielkanocnych

w imieniu grona dziekańskiego oraz całej społeczności Wydziału Biologii

składam Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności a także spokoju

w gronie najbliższych. Niech ten szczególny czasbędzie okresem zadumy, wyciszenia

i prawdziwej radości przynosząc siły do dalszego  realizowania planów osobistych i zawodowych.

               Prof.UAM dr hab.Beata Messyasz

                            Dziekan

                        

życzenia od ....życzenia od ....życzenia od ....życzenia od ....życzenia od ....życzenia od ....
Ikonka symbolizująca artykuł

Kierownik Inspektoratu ZUS w Grodzisku zaprasza

2021-03-19

Przesyłam plakat informacyjny do elektronicznej formy kontaktu w ZUS w dobie pandemii.

Bardzo prosimy o rozpropagowanie  wśród członków stowarzyszenia.

 Łączę wyrazy szacunku

 Teresa Pawliczak

kierownik inspektoratu

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych

I Oddział w Poznaniu

Inspektorat w Grodzisku Wlkp.

Ul. Żwirowa 6, 62-065 Grodzisk Wlkp.

tel. 61 444-97-87

 

Załączniki:

 1. Plakat e-wizyta rezerwacja (plik pdf 42KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Kierownik Inspektoratu ZUS w Grodzisku zaprasza

2021-03-08

Kierownik Inspektoratu ZUS w Grodzisku Wlkp.

                     zaprasza

Studentów UTW na dyżur telefoniczny w sprawach emerytalno-rentowych

w dniu 17 marca 2021r. w godzinach od 1000 - 1300

                   telefon 61 444 97 87

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Konkurs Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego

2021-02-23

Drodzy Studenci!

Przystępujemy  do konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego,  „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” i pracujemy nad projektem.

Zgodnie z założeniami konkursu, działania ujęte w projekcie mają przyczynić się do:

- podniesienia sprawności fizycznej i psychicznej seniorów,

- uaktywnienia seniorów,

- rozwinięcia  ich pasji i zainteresowań,

- zintegrowania seniorów   i zwiększenia ich udziału w życiu środowiska lokalnego

- ograniczenia  izolacji i samotności seniorów

- podniesienia wiary seniorów we własne możliwości.

W związku z tym proponujemy następujące działania

ZAJĘCIA SPORTOWE

- zajęcia z JOGI

- gimnastyka w wodzie – Basen Reśliński

- gimnastyka ogólnorozwojowa dla seniorów

- Nordic Walking

- Turniej sportowy dla grodziskich seniorów –„ CSiR Wigwam w Zdroju”

- wycieczki rowerowe trasami turystycznymi Grodziska Wielkopolskiego

WYKŁADY

- działania Gminy Grodzisk Wielkopolski na rzecz ochrony środowiska. Warunki pozyskania dotacji na inwestycje proekologiczne dla indywidualnych gospodarstw domowych.

- warsztaty dydaktyczne, dotyczące ochrony przyrody w Centrum Edukacji Ekologicznej – Ośrodek Muzealno – Dydaktyczny Wielkopolskiego Parku Narodowego    w Jeziorach  UAM w Poznaniu, połączone ze zwiedzaniem Wielkopolskiego Parku Narodowego.

- Wykład „Jedzenie to leczenie” , czyli wpływ nawyków żywieniowych na zdrowie człowieka.

- Wykład psychologa – „Jak wyjść z traumy izolacji covidowej”

- Wykład „ Jak nie dać się depresji”

- Warsztat z zakresu podologii i kosmetologii – „Jak zadbać o dobrą kondycję naszego ciała”

- Cykl Warsztatów – „Umiejętność posługiwania się e-mediami”

 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

- Cykl zajęć z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych oraz materiałów pochodzących z segregacji odpadów.

- Cykl zajęć z zakresu gimnastyki umysłu, kontynuacja działań z poprzedniego projektu.

SPOTKANIA INTEGRACYJNE

- Zakończenie Roku Akademickiego 2020/2021 i Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022, połączone z wykładami okolicznościowymi.

- Ścieżka dydaktyczna w Porażynie, połączona z ogniskiem.

 

 W związku z brakiem możliwości spotkania się z Państwem z powodu Covid – 19, zmuszeni jesteśmy do takiej drogi konsultacji.

Ewentualne propozycje  innych działań, względnie uwagi do zaproponowanych powyżej zajęć , a także deklarację udziału w proponowanych zajęciach( ważne do utworzenia grup)  prosimy kierować do dnia 28 lutego br, pod nr telefonów

693 738 780 ,  534 038 715 ,   782 685 975

lub drogą e-mailową: jaga_grodzisk@o2.pl

b.radomska-witczak@wp.pl

dgrzanowska@op.pl

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Propozycje wycieczek z Biura Podrózy"ODKRYWCA"

2021-02-17

Dzień dobry :-)

W załączniku krajoznawcze propozycje na maj i czerwiec. Póki co, zagranica musi poczekać. Na sierpień ( raczej 2 połowa) planuję wyjazd na 8 dni poza granicę, szczegóły wkrótce. Czekam na odpowiedzi z hoteli. Ciężko cokolwiek teraz ustalić.

Na te wycieczki (tutaj) można się zapisywać (bez wpłaty na ten moment). Nie zbieram opłat, tylko deklaracje czy jeśli sytuacja pozwoli będą w ogóle chętni. Teraz musi to wystarczyć. Jakie będą zasady pewnie więcej dowiemy się w kwietniu. Nie sądzę by szybciej ustalono reguły podróżowania. I mam nadzieję, że się to wszystko uspokoi tak byśmy mogli wystartować :-)

 

Uściski i  serdeczne pozdrowienia

Anna Kunysz - Rybińska

Załączniki:

 1. Łowicz Mazowsze (plik pdf 302KB)
 2. Majówka na Mierzei i Żuławach (plik pdf 317KB)
 3. Ślesin - Gosławice (plik pdf 406KB)
 4. Tum i Łęczyca (plik pdf 257KB)
 5. Żerkowsko - Czeszewski PK z p. Łęckim (plik pdf 352KB)
 6. Żyrardów (plik pdf 242KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Biuro GSUTW czynne w środy

2021-02-08

Witam serdecznie!

 • Uprzejmie informujemy, iż od środy 10 lutego , w każdą środę wznawiamy funkcjonowanie biura GSUTW od 1300 - 1500
 • przyjmowane też będą wpłaty na II półrocze obecnego roku akademickiego.
 • Pozdrawiamy
 • Zarząd GSUTW
 • NOWY NUMER DO BIURA GSUTW  791 983 323
Ikonka symbolizująca artykuł

Lutowe wydanie Gazety Senior

2021-01-30

Link do numeru luty (02/2021) Gazety Senior

Ikonka symbolizująca artykuł

Nigdy nie jesteśmy gotowi na odejście Naszych rodziców, a oni odchodzą -Wspomnienie o śp. Marianie Wojciechowskim

2021-01-15

Z wielkim bólem zawiadamiamy studentów Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, oraz członków Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wlkp., że w dniu 15 stycznia 2021 zmarł nasz kolega Marian Wojciechowski. Skromny, uczynny i bardzo lubiany przez otoczenie, pozostawił po sobie trwałe ślady zapisane w naszych kronikach i w naszych sercach. Był współtwórcą Jubileuszowych Informatorów GUTW z okazji 5-lecia oraz 10-lecia istnienia uniwersytetu a także założycielem i prowadzącym tutejsze Koło Esperantystów. Brał także czynny udział w zajęciach organizowanych przez tutejszy O.P.S. , służąc często radą i pomocą.

zdjęcie<b>Nigdy nie jesteśmy gotowi na odejście Naszych rodziców, a oni odchodzą -Wspomnienie o śp. Marianie Wojciechowskim </b><b>Nigdy nie jesteśmy gotowi na odejście Naszych rodziców, a oni odchodzą -Wspomnienie o śp. Marianie Wojciechowskim </b><b>Nigdy nie jesteśmy gotowi na odejście Naszych rodziców, a oni odchodzą -Wspomnienie o śp. Marianie Wojciechowskim </b>

Załączniki:

 1. Wspomnienie (plik pdf 145KB)
 2. Nigdy nie jesteśmy gotowi na odejście Naszych rodziców, a oni odchodzą -Wspomnienie o śp. Marianie Wojciechowskim (plik pdf 193KB)
 3. Nigdy nie jesteśmy gotowi na odejście Naszych rodziców, a oni odchodzą -Wspomnienie o śp. Marianie Wojciechowskim (plik pdf 193KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wyrazy współczucia dla naszej Koleżanki

2021-01-09

"Wobec śmierci nigdy nie jesteśmy sami...
/Św. Jan Paweł II/

Czytaj całość artykułu "Wyrazy współczucia dla naszej Koleżanki"

Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia od zaprzyjaźnionych UTW

2021-01-07

Zaprzyjaźnione UTW

Życzenia od zaprzyjaźnionych UTWŻyczenia od zaprzyjaźnionych UTWŻyczenia od zaprzyjaźnionych UTWŻyczenia od zaprzyjaźnionych UTWŻyczenia od zaprzyjaźnionych UTWŻyczenia od zaprzyjaźnionych UTWŻyczenia od zaprzyjaźnionych UTW
Ikonka symbolizująca artykuł

Wykład

2020-12-22
Ikonka symbolizująca artykuł

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

2020-12-21

Wszystkim słuchaczom GS UTW

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE
Ikonka symbolizująca artykuł

Podziękowanie

2020-12-12
za upominek Mikołajkowy

Czytaj całość artykułu "Podziękowanie"

Załączniki:

 1. Podziękowanie (plik docx 17KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapraszamy do gimnastyki

2020-12-06
Wykład
Ikonka symbolizująca artykuł

Wykład Prywatne Cetrum Wellness

2020-12-06
Cukrzyca i sex - wykład
Ikonka symbolizująca artykuł

Porada dla Ciebie

2020-12-01
Mikołaj czeka na Was

Czytaj całość artykułu "Porada dla Ciebie"

Porada dla Ciebie
Ikonka symbolizująca artykuł

Promocja drobiu wśród słuchaczy UTW

2020-11-30
Konkurs kulinarny dla seniorów

Czytaj całość artykułu " Promocja drobiu wśród słuchaczy UTW"

Promocja drobiu wśród słuchaczy UTW Promocja drobiu wśród słuchaczy UTWPromocja drobiu wśród słuchaczy UTW

Załączniki:

 1. Promocja drobiu wśród słuchaczy UTW (plik pdf 16264KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Gimnastyka dla Seniora 60+

2020-11-18
Zachęcamy do ćwiczeń z Olą Żelazo

Czytaj całość artykułu " Gimnastyka dla Seniora 60+"

Ikonka symbolizująca artykuł

Muzyczny telegram dla Seniorów

2020-11-16
Dzieci z Przedszkola w Słocinie Seniorom
Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora przypadającego 14 listopada, wszystkim wciąż Młodym Seniorom

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, optymizmu życiowego, szczęścia w gronie najbliższych oraz wielu lat życia wypełnionych radością, szacunkiem i życzliwością.


Dyrektor, pracownicy oraz dzieci z Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim.

Muzyczny Telegram dla Seniorów -Link do życzeń
Ikonka symbolizująca artykuł

Ostatnie pożegnanie śp. Bronisława Kaczmarka

2020-11-14

Dobrzy ludzie mają moc- mogą żyć jeszcze po śmierci w niejednym wspomnieniu.

Z przykrością dowiedzieliśmy się o śmierci naszego kolegi
Śp. Bronisława Kaczmarka
Jego śmierć spowodowała pustkę w sercach seniorów, którzy Go znali.
Bronek był lubianym kolegą, zawsze uśmiechnięty, pogodny i chętny do współpracy.
Nie tak dawno we wrześniu byliśmy na inauguracji roku akademickiego.
Niełatwo znaleźć słowa otuchy. Można jedynie życzyć sił do zniesienia bólu, który tylko czas może złagodzić.
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia i żalu.
Daj Panie, Jego duszy wieczny odpoczynek.

Pogrzeb odbędzie się 18 listopada br. o godz. 12.00 na miejscowym cmentarzu.
Zarząd , Rada Programowa
Koleżanki i koledzy GSUTW

Ostatnie pożegnanie śp. Bronisława KaczmarkaOstatnie pożegnanie śp. Bronisław KaczmarekOstatnie pożegnanie śp. Bronisław KaczmarekOstatnie pożegnanie śp. Bronisław Kaczmarek
Ikonka symbolizująca artykuł

Kreatywne warsztaty oraz szkolenia rozwojowe

2020-11-12
Szanowni Państwo,

Nasza firma zajmuje się realizacją kreatywnych warsztatów oraz szkoleń rozwojowych dla różnych odbiorców. Regularnie prowadzimy zajęcia w Klubach Senior + oraz na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Chcielibyśmy Państwa zainteresować naszymi propozycjami dotyczącymi działań online, które są skierowane do Seniorów.

Po pierwsze, serdecznie zapraszamy na regularne otwarte zajęcia - warsztaty on-line "Umysł na siłowni - Twój mózg a Twoje sukcesy - Jak poprawić swoją pamięć i koncentrację".

Warsztaty on-line odbywają się raz w tygodniu, na platformie zoom.

Szczegóły dotyczące zapisów znajdują się pod tym linkiem: AKTUALNE OTWARTE WARSZTATY ONLINE

Czytaj całość artykułu "Kreatywne warsztaty oraz szkolenia rozwojowe"

Kreatywne warsztaty oraz szkolenia rozwojowe

Załączniki:

 1. Warsztaty online dla seniorów - Rozwój Twórczość Wyzwania (plik pdf 228KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wykład Krystyna Buzarewicz

2020-11-11
Rezyliencja
Ikonka symbolizująca artykuł

Ostatnie pożegnanie

2020-11-02

...śmierć tak punktualna, że zawsze nie w porę"
ks. J. Twardowski

Wyrazy najszczerszego współczucia ,otuchy i wsparcia dla naszego Fizjoterapeuty
Sebastiana Bereszyńskiego
z powodu śmierci Mamy
Teresy Hanny Bereszyńskiej
Pogrzeb we wtorek 3 listopada o godz. 13.00
Wiary i siły w ten trudny czas.
Seniorzy Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku

Ostatnie pożegnanie
Ikonka symbolizująca artykuł

GazetaSenior.pl wydanie listopad 11/2020

2020-10-29
Link do listopadowego wydania: https://www.gazetasenior.pl/gazeta-senior-wydanie-listopad-11-2020

Ikonka symbolizująca artykuł

Obostrzenia wprowadzone przez RP

2020-10-25

INFORMACJA Z DNIA 24.10.2020r.

Uprzejmie informujemy, że w związku z obostrzeniami wprowadzonymi przez Rząd RP związanymi z bardzo trudną sytuacją epidemiologiczną spowodowaną dużym wzrostem zakażeń Covid 19, a także szczególną ochroną zdrowia i życia seniorów zawieszamy do odwołania:
- działalność biura GS UTW
- zajęcia dla studentów
O ponownym uruchomieniu zajęć poinformujemy po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej i zmniejszeniu ryzyka zachorowania na Covid-19. Informacja ukaże się na stronie internetowej i poprzez sms.
Życzymy Państwu dużo, dużo zdrowia oraz spokoju w gronie najbliższych. Wyrażamy nadzieję, że przerwa w działalności GS UTW nie potrwa zbyt długo.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku, kiedy będziecie Państwo potrzebowali wsparcia w załatwieniu pilnych spraw osobistych lub życiowych służymy naszą pomocą i prosimy o kontakt telefoniczny:
Agnieszka Stopa - 693 738 780
Barbara Radomska-Witczak - 534 038 715

Zarząd i Rada Programowa GS UTW

Ikonka symbolizująca artykuł

Żegnamy naszą koleżankę - odeszła od nas była studentka śp. Maria Bartkowiak

2020-10-12

Wszystko tak szybko przemija
I nim się spostrzeżemy dobiliśmy do kresu życia... / R. Mayer/

Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności,
która nas obezwładnia i zabiera w nieznane.
A kiedy pojawia się kradnąc ukochaną osobę,
przeszywa serce bólem i odznacza w nim swoje piętno, które przypomina nam stale jacy jesteśmy wobec niej bezsilni.

Byłaś dla nas koleżanką skromną i bezkonfliktową. Emanowało od Ciebie ciepło i spokój.
Zostaniesz w naszej pamięci i wspomnieniach.
Żegnamy Cię łącząc się w żałobie z Twoimi synami i całą Twoją RODZINĄ.
 

Czytaj całość artykułu "Żegnamy naszą koleżankę - odeszła od nas była studentka śp. Maria Bartkowiak"

Żegnamy naszą koleżankęŻegnamy naszą koleżankę
Ikonka symbolizująca artykuł

Jak uchronić się prze udarem

2020-10-11

Wykład

Ikonka symbolizująca artykuł

Trudna sytuacja epidemiologiczna

2020-10-08
Troska o siebie i zdrowie innych

Czytaj całość artykułu "Trudna sytuacja epidemiologiczna"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ważna wiadomość dla seniorów

2020-10-03
z dnia 2.10.20r.

Czytaj całość artykułu "Ważna wiadomość dla seniorów"

Ikonka symbolizująca artykuł

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

2020-10-01
Wykład inauguracyjny pt:" Śmiech i humor w życiu codziennym"

Czytaj całość artykułu "Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021"

<strong>Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021</strong><strong>Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021</strong><strong>Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021</strong><strong>Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021</strong><strong>Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021</strong><strong>Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021</strong>
Ikonka symbolizująca artykuł

GazetaSenior.pl

2020-09-30
Drodzy Czytelnicy, dni seniorów w tym roku przebiegają w nowej formule i reżimie sanitarnym, na szczęście bez większych trudności. Dziś zapraszamy do Poznania na 10. edycję Senioralni. Poznań. Najstarsi mieszkańcy stolicy Wielkopolski będą świętować od 5 do 15 października zarówno tradycyjnie, jak i online, a nowa rzeczywistość sprowokowała Poznań do nietypowej inauguracji święta seniorów, o czym przeczytacie w materiale Aleksandry Gracjasz pt. "Lawina bieg od tego zmienia". Ciekawe nie tylko dla poznaniaków.

Link do e-wydania październikowego Gazety Senior <>

Czytaj całość artykułu "GazetaSenior.pl "

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja z zebrania wspólnego Zarządu i Rady Programowej

2020-09-26
Zapoznaj się z w/w informacją

Czytaj całość artykułu "Informacja z zebrania wspólnego Zarządu i Rady Programowej"

Ikonka symbolizująca artykuł

Wykład

2020-09-20
Dieta i depresja
Ikonka symbolizująca artykuł

Uwaga Studenci

2020-09-10
Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

Czytaj całość artykułu "Uwaga Studenci"

Ikonka symbolizująca artykuł

Wyjazd do Świnoujścia odwołany

2020-08-27
Termin wyjazdu przełożono na rok następny tj.2021

Czytaj całość artykułu "Wyjazd do Świnoujścia odwołany"

<strong>Wyjazd do Świnoujścia odwołany</strong><strong>Wyjazd do Świnoujścia odwołany</strong>
Ikonka symbolizująca artykuł

Dieta a zdrowe stopy

2020-08-18
Masz problemy ze stopami posłuchaj wykładu.
Ikonka symbolizująca artykuł

Brawo Senior

2020-08-18
Nowoczesny portal internetowy dla wielkopolskich seniorów.

Czytaj całość artykułu "Brawo Senior"

Ikonka symbolizująca artykuł

Aktywny Senior w domu - zestaw ćwiczeń

2020-08-18
Sprawdźcie jakie ćwiczenia możecie wykonać w domu

Czytaj całość artykułu "Aktywny Senior w domu - zestaw ćwiczeń"

Ikonka symbolizująca artykuł

Wykład

2020-08-05
Gluten i laktoza. Prywatne Centrum Wellness.
Ikonka symbolizująca artykuł

Wykład

2020-07-30
zdrowe stawy
Ikonka symbolizująca artykuł

Wolsztyn : Zmarła Małgorzata Wojciechowska prezes UTW

2020-07-13
Delegacja naszego GSUTW POŻEGNAŁA KOLEŻANKĘ

Czytaj całość artykułu " Wolsztyn : Zmarła Małgorzata Wojciechowska prezes UTW "

123 Wolsztyn : Zmarła Małgorzata Wojciechowska prezes UTW Wolsztyn : Zmarła Małgorzata Wojciechowska prezes UTW
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020

2020-06-21
Nadeszła ta chwila i zatrzymał się świat na jedną chwilę , której zawsze brak.
Na jeden uśmiech, jeden czuły gest. Zatrzymał się świat, bo za szybko biegł.
Już nie widział traw, nie szanował drzew, w pośpiechu bez gestu, bez uczuć. Teraz przyszła chwila i czas zatrzymał, by ludzka istota pomyślała".

Czytaj całość artykułu "ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020 "

<STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG> <STRONG>ZAKOŃCZENIE ROKU AKDEMICKIEGO 2019/2020</STRONG>
Ikonka symbolizująca artykuł

Msza św. w intencji Grodziska Wielkoplskiego

2020-06-17
Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego
zaprasza
na mszę św. w intencji Grodziska Wielkopolskiego
i Mieszkańców GminyCzytaj całość artykułu "Msza św. w intencji Grodziska Wielkoplskiego"

<strong>Msza św. w intencji Grodziska Wielkoplskiego</strong><strong>Msza św. w intencji Grodziska Wielkoplskiego</strong>
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapraszamy na Wakacyjny Rajd Nordic Walking

2020-06-17
Po długiej przerwie zapraszamy do udziału w letniej odsłonie rajdu nordic walking.

Czytaj całość artykułu "Zapraszamy na Wakacyjny Rajd Nordic Walking"

Zapraszamy na Wakacyjny Rajd Nordic Walking
Ikonka symbolizująca artykuł

Grodziska Rada Seniorów

2020-06-17
Rozpoczynamy działania związane z powołaniem Grodziskiej Rady Seniorów.

Czytaj całość artykułu "Grodziska Rada Seniorów"

<strong>Grodziska Rada Seniorów</strong>
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dla Seniorów

2020-06-02
Spotkanie we Wigwamie podsumowujące rok akademicki

Czytaj całość artykułu "Informacja dla Seniorów"

Ikonka symbolizująca artykuł

Gimnastyka umysłu

2020-05-25
JAK MOŻNA OSZUKAĆ NASZ MÓZG - ZŁUDZENIA OPTYCZNE -
PROPOZYCJE STRON DO ODWIEDZENIA ON-LINE

Czytaj całość artykułu "Gimnastyka umysłu"

Załączniki:

 1. Złudzenia optyczne - prezentacja (plik pdf 1707KB)
 2. Poradnik dla seniorów - Jak dbać o pamięć (plik pdf 16810KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wolontariuszom dziękujemy

2020-05-22
Koronawirus nam nie straszny

Czytaj całość artykułu "Wolontariuszom dziękujemy"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ostatni raz wydajemy maseczki

2020-05-19
Kto nie odebrał zapraszamy

Czytaj całość artykułu "Ostatni raz wydajemy maseczki"

Ikonka symbolizująca artykuł

Zachęcamy do ćwiczeń

2020-05-11
Nasz fizjoterapeuta Sebastian proponuje ćwiczenia.

Zachęcamy do ćwiczeń w domu. Oto kilka propozycji przygotowanych przez fizjoterapeutę.

Naciśnij na podany link.
https://www.facebook.com/PromessaGCPS/
Ikonka symbolizująca artykuł

Odbierz maseczkę

2020-05-11
Ponawiamy prośbę do seniorów

Czytaj całość artykułu "Odbierz maseczkę"

Ikonka symbolizująca artykuł

Podziękowanie

2020-05-10
Za wspaniały pomysł

Czytaj całość artykułu "Podziękowanie"

Ikonka symbolizująca artykuł

Odbierz maseczkę

2020-05-06
Zachęcamy naszych seniorów po odbiór maseczek

Czytaj całość artykułu "Odbierz maseczkę"

<strong>Odbierz maseczkę</strong>
Ikonka symbolizująca artykuł

Nie żyje Krystyna Łybacka

2020-04-30
Zmarła była minister edukacji europosłanka

Czytaj całość artykułu "Nie żyje Krystyna Łybacka"

<strong>Nie żyje Krystyna Łybacka</strong><strong>Nie żyje Krystyna Łybacka</strong><strong>Nie żyje Krystyna Łybacka</strong><strong>Nie żyje Krystyna Łybacka</strong><strong>Nie żyje Krystyna Łybacka</strong><strong>Nie żyje Krystyna Łybacka</strong><strong>Nie żyje Krystyna Łybacka</strong><strong>Nie żyje Krystyna Łybacka</strong>
Ikonka symbolizująca artykuł

Teatr Wielki w Poznaniu

2020-04-30
Zachęcamy do obejrzenia za darmo spektakli w Internecie

Czytaj całość artykułu "Teatr Wielki w Poznaniu"

<strong>Teatr Wielki w Poznaniu</strong>
Ikonka symbolizująca artykuł

Święto Flagi

2020-04-30
Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej w czasie koronawirusa

Czytaj całość artykułu "Święto Flagi"

<strong>Święto Flagi</strong>
Ikonka symbolizująca artykuł

Wyjazd do Warszawy przełożony

2020-04-29
Odroczono planowany wyjazd do Warszawy

Czytaj całość artykułu "Wyjazd do Warszawy przełożony"

Ikonka symbolizująca artykuł

Stacje do dezynfekcji rąk

2020-04-29
Zewnętrzne stacje do dezynfekcji rąk dla mieszkańców

Czytaj całość artykułu "Stacje do dezynfekcji rąk"

<strong>Stacje do dezynfekcji rąk</strong><strong>Stacje do dezynfekcji rąk</strong><strong>Stacje do dezynfekcji rąk</strong>
Ikonka symbolizująca artykuł

Triduum Paschalne

2020-04-09
Gdzie oglądać? Transmisje w TV i online

Czytaj całość artykułu "Triduum Paschalne "

<strong>Triduum Paschalne</strong> <strong>Triduum Paschalne</strong> <strong>Triduum Paschalne</strong> <strong>Triduum Paschalne</strong> <strong>Triduum Paschalne</strong>
Ikonka symbolizująca artykuł

Msza święta online w TV i radiu na żywo?

2020-04-05
Skorzystajmy dyspensy od obowiązku niedzielnego udziału we Mszy św.

Czytaj całość artykułu "Msza święta online w TV i radiu na żywo?"

<strong>Msza święta online w TV i radiu. Gdzie oglądać/słuchać na żywo?</strong>
Ikonka symbolizująca artykuł

KORONAWIRUS

2020-04-04
Obostrzenia w związku z epidemią
Apel Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego<strong>KORONAWIRUS</strong><strong>KORONAWIRUS</strong>
Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc psychologiczna

2020-04-04
Koronawirus

Czytaj całość artykułu "Pomoc psychologiczna"

<strong>Pomoc psychologiczna</strong>
Ikonka symbolizująca artykuł

Skorzystaj z usług podanych sklepow

2020-03-26
Koronawirus groźny dla zdrowia i życia! Zostań w domu.

Czytaj całość artykułu "Skorzystaj z usług podanych sklepow"

<strong>Skorzystaj z usług podanych sklepow</strong>
Ikonka symbolizująca artykuł

Senior w czasach epidemii

2020-03-19
Jak sobie radzić w świecie koronawirusa?

Czytaj całość artykułu "Senior w czasach epidemii"

<strong>Senior w czasach epidemii</strong>

Załączniki:

 1. Senior w czasach epidemii (plik pdf 2098KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Swoje usługi zaopatrzenia w żywność świadczą

2020-03-19
Zaopatrzenie w żywność i posiłki w czasie kwarantanny i ograniczeń związanych z koronawirusem

Czytaj całość artykułu "Swoje usługi zaopatrzenia w żywność świadczą"

Ikonka symbolizująca artykuł

Wszystkie zaplanowane zajęcia odwołane

2020-03-11
Zagrożenie koronawirusem

Czytaj całość artykułu "Wszystkie zaplanowane zajęcia odwołane"

Ikonka symbolizująca artykuł

Walne Zebranie Członków

2020-03-11
Sprawozdanie z Walnego Zebrania

Czytaj całość artykułu " Walne Zebranie Członków"

<strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong><strong> Walne Zebranie Członków</strong>

Załączniki:

 1. Walne Zebranie Członków (plik docx 20KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do Biblioteki

2020-02-25
Psim zaprzęgiem przez życie - spotkanie z KRZYSZTOFEM NOWAKOWSKIM

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do Biblioteki"

<stong>Zaproszenie do Biblioteki</strong>
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do Opalenickiego UTW

2020-02-22
10 lecie Opalenickiego Uniwersytetu

Czytaj całość artykułu "Zaproszenie do Opalenickiego UTW"

<strong>Zaproszenie do Opalenickiego UTW</strong><strong>Zaproszenie do Opalenickiego UTW</strong><strong>Zaproszenie do Opalenickiego UTW</strong><strong>Zaproszenie do Opalenickiego UTW</strong><strong>Zaproszenie do Opalenickiego UTW</strong><strong>Zaproszenie do Opalenickiego UTW</strong><strong>Zaproszenie do Opalenickiego UTW</strong><strong>Zaproszenie do Opalenickiego UTW</strong><strong>Zaproszenie do Opalenickiego UTW</strong><strong>Zaproszenie do Opalenickiego UTW</strong><strong>Zaproszenie do Opalenickiego UTW</strong><strong>Zaproszenie do Opalenickiego UTW</strong><strong>Zaproszenie do Opalenickiego UTW</strong><strong>Zaproszenie do Opalenickiego UTW</strong>
Ikonka symbolizująca artykuł

Zebranie organizacyjne

2020-02-06
Gimnastyka umysłu i ćwiczenia na inteligencję

Czytaj całość artykułu "Zebranie organizacyjne"

<strong>Zebranie organizacyjne</strong><strong>Zebranie organizacyjne</strong><strong>Zebranie organizacyjne</strong><strong>Zebranie organizacyjne</strong><strong>Zebranie organizacyjne</strong><strong>Zebranie organizacyjne</strong><strong>Zebranie organizacyjne</strong><strong>Zebranie organizacyjne</strong><strong>Zebranie organizacyjne</strong><strong>Zebranie organizacyjne</strong><strong>Zebranie organizacyjne</strong><strong>Zebranie organizacyjne</strong><strong>Zebranie organizacyjne</strong><strong>Zebranie organizacyjne</strong>
Ikonka symbolizująca artykuł

Zabawa karnawałowa

2020-02-01
Karnawał to eksplozja radości.

Czytaj całość artykułu "Zabawa karnawałowa"

<Zabawa karnawałowa>/strong><Zabawa karnawałowa>/strong><Zabawa karnawałowa>/strong><Zabawa karnawałowa>/strong><Zabawa karnawałowa>/strong><Zabawa karnawałowa>/strong><Zabawa karnawałowa>/strong>
Ikonka symbolizująca artykuł

Karnawał w piosence

2020-01-23
Maestro Kamil Sikorski z seniorami

Czytaj całość artykułu "Karnawał w piosence"

Karnawał w piosenceKarnawał w piosenceKarnawał w piosenceKarnawał w piosenceKarnawał w piosenceKarnawał w piosenceKarnawał w piosenceKarnawał w piosenceKarnawał w piosenceKarnawał w piosenceKarnawał w piosenceKarnawał w piosenceKarnawał w piosenceKarnawał w piosenceKarnawał w piosenceKarnawał w piosenceKarnawał w piosenceKarnawał w piosenceKarnawał w piosenceKarnawał w piosenceKarnawał w piosenceKarnawał w piosenceKarnawał w piosenceKarnawał w piosenceKarnawał w piosenceKarnawał w piosenceKarnawał w piosenceKarnawał w piosenceKarnawał w piosenceKarnawał w piosenceKarnawał w piosenceKarnawał w piosenceKarnawał w piosence
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia Świąteczne

2019-12-17
Radosnych Świąt...

Czytaj całość artykułu "Życzenia Świąteczne"

Życzenia ŚwiąteczneŻyczenia Świąteczne
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie Przedświąteczne