Grodziskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Grodziskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Walne zebranie członków GSUTW

Data publikacji: 2023-03-22

Każdy z członków GSUTW został powiadomiony  sms o Walnym zebraniu, które odbędzie w Centrum Ekonomii Społecznej - hol główny Dworca o godz. 16.00

Porządek spotkania i regulamin.

Załączniki:

 1. Walne zebranie członków GSUTW (plik docx 18KB)
 2. Walne zebranie członków GSUTW (plik docx 9KB)

Z protokołu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Data publikacji: 2023-03-22

Walne Zebranie w dniu 22 marca 2023r.otworzyła prezes Stowarzyszenia  Agnieszka Stopa. Dokonano wyboru  przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania.

 -  przewodniczącą zebrania została Mieczysława Brychcy, a sekretarzem Urszula Świtała. Walne zebranie jednogłośnie zaakceptowało kandydatury, a wybrane osoby wyraziły zgodę na powierzone funkcje.

Następnie wybrano komisję skrutacyjną w osobach : Tadeusz Iwaszkiewicz i Wodzisław Nowak. Wybrane osoby wyraziły zgodę na powierzone funkcje, a członkowie Walnego Zebrania jednogłośnie zaakceptowali w/w kandydatury.

Komisja skrutacyjne stwierdziła ,że na ogólną liczbę  członków w roku akademickim 2022/2023 – 88 /osiemdziesiąt osiem/ w zebraniu uczestniczyło 58 osób/ pięćdziesiąt osiem/.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. Sprawozdanie z działalności GSUTW za rok 2022 przedstawiła  prezes Agnieszka Stopa.

Sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik Barbara Szczeszek.

Opinię do sprawozdania finansowego za rok 2022 przedstawiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stanisława Napierała.

Członkowie  Walnego Zebrania zatwierdzili uchwałę  ze sprawozdania z działalności GSUTW  oraz uchwałę sprawozdania  finansowego.

Następnie przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stanisława Napierała przedstawiła sprawozdanie z odbytych zebrań i przeprowadzonych kontroli. Sprawozdanie zostało przyjęte uchwałą jednogłośnie.

Zarząd GSUTW otrzymał absolutorium. Członkowie WZCZ  jednogłośnie zatwierdzili podjętą uchwałę

Prezes następnie przedstawiła projekt budżetu na rok 2023. Budżet zatwierdzono jednogłośnie i przyjęto uchwałę.

W wyniku jawnych wyborów do zarządu weszli:

- Agnieszka Konieczna – Stopa - prezes

- Ewa Wolińska - z-ca prezesa

 - Hanna Gula - sekretarz

- Danuta Grzanowska - członek zarządu

- Barbara Szczeszek - skarbnik

Do Komisji Rewizyjnej :

 - Stanisława Napierała - przewodnicząca

- Małgorzata Chojnacka - z-ca przewodniczącej

- Irena Hubiak - członek

Skład Rady Programowej:

Barbara Radomska - Witczak - przewodnicząca

Urszula Świtała - z-ca przewodniczącej

Tadeusz Iwaszkiewicz

Maria Stańczyk

Barbara Kandulska

Łucja Zych

Irena Żabicka

Ireneusz Kurpisz

Kazimierz Gronostaj

Krystyna Pilarska

Na tym zebranie zakończono

Przewodnicząca Rady Programowej Barbara Radomska – Witczak  zwróciła się z prośbą do zebranych członków o zgłaszanie wszelkich propozycji do planów zajęć i czynne włączenie się w działalność naszego UTW.

 

 

 

 

 Walne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTWWalne Zebranie Członków GSUTW

Załączniki:

 1. Sprawozdanie prezesa (plik docx 15KB)

Gazeta Senior

Data publikacji: 2023-03-18

Najciekawsze treści z portalu gazetasenior.pl

Jak sprawdzić, gdzie dostępny jest lek? Kto ma lek? Brakujące leki 2023 [PRZEWODNIK nie tylko dla seniora]

Aparat słuchowy kontra wzmacniacz słuchu. Nie lecz słuchu na bazarze [nierzetelne reklamy, fake newsy i fałszywi profesorowie]

Ile białka dziennie? Plan żywieniowy dla seniora – DIETY od NFZ [felieton]

Spotkanie z Panią Dziekan Wydziału Biologii UAM w Poznaniu

Data publikacji: 2023-03-13

Prezes GSUTW Agnieszka Konieczna - Stopa oraz Sekretarz GSUTW Hanna Gula spotkały się w dniu 10 marca br. z Panią Dziekan  Wydziału  Biologii UAM w Poznaniu - prof. UAM dr hab. Beatą Messyasz oraz  z zaprzyjaźnioną naszą "łączniczką" dr Anetą Piechalak,  celem zaciśnięcia więzi współpracy naszego UTW z Wydziałem Biologii.

Niezwykle sympatyczne spotkanie, na którym poznałyśmy osobiście nową Panią Dziekan  omówiono wiele spraw, ustalono terminy spotkań, warsztatów i wykładów. Zdałyśmy sobie sprawę, jak bardzo napięty jest plan nie tylko p. Dziekan, ale i całej kadry uczelni, dlatego  chętnie zaakceptowałyśmy propozycję uczestniczenia w wykładach właśnie na Wydziale Biologii. O  szczegółach poinformujemy na spotkaniu organizacyjnym.

 

Spotkanie z Panią Dziekan Wydziału Biologii UAM w Poznaniu'

Gazeta Senior

Data publikacji: 2023-03-12

Najciekawsze treści z portalu gazetasenior.pl

Kobiece serce okiem kardiologa. Czym się wyróżnia i dlaczego panie powinny lepiej o nie dbać?

Świadczenie 500 plus dla seniora 2023 [nowy wyższy próg dochodowy]

Które ośrodki wybrać na wypoczynek dla seniora? Radzi Centrum Usług Logistycznych [zyskaj 10% RABATU]

Kabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień Kobiet !

Data publikacji: 2023-03-11

Jesteśmy dumne z tego , że jesteśmy kobietami - bo jak mówi Anna Dymna: „Kobiety są silne  i mądre, kobiety są miłością.”

Dzień Kobiet  to święto przypadające 8 marca. Nasze koleżanki i koledzy jak co roku spotkaliśmy się tego dnia w Centrum Ekonomii Społecznej, by uczcić to święto razem .

Byliśmy zaszczycone obecnością Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Piotra Hoja, który wspomniał o kobietach dyskryminowanych.

Składając życzenia życzył każdej kobiecie zdrowia, by każdy dzień był  tak miły i sympatyczny, jak ten dzień dzisiejszy. Byśmy mogły cieszyć się kobiecością, były dla mężczyzn nie tylko natchnieniem, ale ozdobą i  upiększały ten świat , a w życiu domowym byli  partnerami.

Miłym gestem ze strony Panów było wręczenie kwiatka – tulipan kojarzony z nadchodzącą wiosną.

Atrakcją tego wieczoru był występ Teatru „Baj” z Konarzewa w przedstawieniu „Przyszła baba do lekarza”. Gromkimi  brawami nagrodziliśmy ten występ, pełen humoru.

Wspólnie spędzony czas przy kawie i słodkim, które przygotowały nasze koleżanki to najcenniejszy prezent jaki mogłyśmy otrzymać. Koleżanki dziękujemy Wam za słodkości.

Kolejną niespodziankę przygotował nasz Kabaret OJOJOJ, który przedstawił  ciekawe sentencje o Kobietach. Śmiechu było co nie miara.

Panowała radosna atmosfera , każda z nas czuła się wyjątkowo./DG/

Kabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień Kobiet!Kabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień Kobiet !Kabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień Kobiet!Kabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień Kobiet!Kabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień Kobiet!Kabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień KobietKabaret i moc najlepszych życzeń! Tak GSUTW świętował Dzień Kobiet

Prace naszych koleżanek z sekcji artystycznej

Data publikacji: 2023-03-01

Nasze koleżanki zadziwiają nas swoimi pomysłami. Zobaczcie jakie ciekawe rzeczy robią.

Naszej koleżance Małgosi gratulujemy pomysłów.!

Prace naszych koleżanek z sekcji artystycznejPrace naszych koleżanek z sekcji artystycznejPrace naszych koleżanek z sekcji artystycznejPrace naszych koleżanek z sekcji artystycznej

Gazeta Senior

Data publikacji: 2023-02-27

Najciekawsze treści z portalu gazetasenior.pl

Dofinansowanie wózka lub skutera z napędem elektrycznym. Program Aktywny Samorząd 2023 [terminy, kwoty, wniosek]

Emerytura honorowa dla stulatków w górę o 600 zł [dodatkowe 5,5 tys. co miesiąc] – komu należy się z urzędu, kto musi złożyć wniosek?

Dlaczego warto uczyć się języków obcych w starszym wieku? Zachęca UTW online [UTW APS]

Klub Seniora PROMESSA zaprosił UTW

Data publikacji: 2023-02-24

23 lutego br. Klub Seniora Promessa zaprosił na przedstawienie kabaretu SGUTW "OJOJO

Poletko literackie, które działa w klubie , a liderem jest nasza honorowa członkini Aleksandra Chwalisz napisała tekst dla kabaretu "Wieczór przy świecach".

Nasze koleżanki i kolega z kabaretu świetnie zagrali swoje role podczas tego spotkania. Śmiechu było co nie miara.Zebrani seniorzy nagrodzili występ gromkimi brawami , a liderce zaśpiewali sto lat z okazji zbliżających się Jej imienin.Lenko dziękujemy,  scenariusz zmodyfikowany trochę przez występujących artystów podobał się publiczności.Gratulacje dla kabaretu OJOJOJ.

Klub Seniora PROMESSA zaprosił UTWKlub Seniora PROMESSA zaprosił UTWKlub Seniora PROMESSA zaprosił UTWKlub Seniora PROMESSA zaprosił UTWKlub Seniora PROMESSA zaprosił UTWKlub Seniora PROMESSA zaprosił UTW

Wrażenia z pobytu naszj koleżanki w Islandii

Data publikacji: 2023-02-22

Dzisiejsze spotkanie pełne wrażeń naszej koleżanki Marii Schnaider - Maciejewskiej, z pobytu w Islandii. W prezentacji multimedialnej opowiedziała nam swoje wrażenia z tego pobytu.

Obejrzyjcie piękne zdjęcia na których uwieczniła najciekawsze obrazy tego kraju.

Czego prawdopodobnie o Islandii nie wiemy?

Islandia dosłownie znaczy kraina lodu, lodowce stanowią 11 % powierzchni kraju. Główne zasoby gospodarki to energia wodna i geotermalna wykorzystywana do ogrzewania całych miast i wytwarzania prądu.

Największą gałęzią gospodarki jest rybołówstwo i rolnictwo. Dużą grupa ludności zatrudniona jest w usługach głównie turystycznych.

Islandia jest nadal republiką konstytucyjną.

Głową państwa jest prezydent wybierany co 4 lata w głosowaniu powszechnym.

Główny podmiotem władzy ustawodawczej jest jednoizbowy parlament liczący 63 posłów, wybieranych na 4 letnią kadencję.

Władzę wykonawczą stanowi premier, wyznaczany przez prezydenta i rząd, który ponosi odpowiedzialność przed parlamentem.

Republika Islandii położona jest na wyspie  Islandii i kilku mniejszych wyspach od północy wyspy oblewa Morze  Grenlandzkie, od Grenlandii oddziela ją cieśnina Duńska, od wschodu Morze Norweskie, a od południowego zachodu Ocean Atlantycki.  Kraj ma 102 tys. km. kw. Powierzchni zamieszkuje go niecałe 300 tys. ludności głównie Islandczyków, drugą grupę pod względem liczebności stanowią Polacy.

Dziękujemy  naszej koleżance za przybliżenia nam  tego państwa nordyckiego i podzielenie się swoimi wrażeniami.

Wrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w IslandiiWrażenia z pobytu naszj koleżanki w Islandii

Gazeta Senior

Data publikacji: 2023-02-16

Najciekawsze treści z portalu: gazetasenior.pl

Waloryzacja emerytur od 1 marca 2023. Pewne 14,8 proc. i gwarantowana podwyżka 250 zł [TABELA netto-brutto]

Ćwiczenia pamięci u osób starszych – jakie gry są dobre na trening mózgu?

„Właściciele”, czyli humorystyczny obraz Czechów – w kinach od 17 lutego [ZWIASTUN]

Wolne miejsca na wyjazd do Pobierowa

Data publikacji: 2023-02-12

Chętnych na wyjazd do Pobierowa w dniach od 27.04 - 5.05.23r. zapraszamy. /wolnych 6 miejsc/

Koszt 1200zł + 130zł dojazd

Teresa Bernard: +48 516 065 053

Załączniki:

 1. Wolne miejsca na wyjazd do Pobierowa (plik pdf 256KB)

Zapraszamy na kurs o zdrowiu na Akademii ABCsenior

Data publikacji: 2023-02-08

Załączniki:

 1. Zapraszamy na kurs o zdrowiu na Akademii ABCsenio (plik pdf 504KB)

Sekcja Artystyczna

Data publikacji: 2023-02-07

Nasze kol. pod kier. Małgorzaty Chojnackiej wykonały piękne kartki świąteczne. Zobaczcie sami i oceńcie. Zapraszamy chętnych na zajęcia sekcji artystycznej.

Sekcja ArtystycznaSekcja ArtystycznaSekcja ArtystycznaSekcja ArtystycznaSekcja ArtystycznaSekcja Artystyczna

Gazeta Senior

Data publikacji: 2023-02-01

Gazeta Senior wydanie luty 02/2023

I Obywatelski Parlament Seniorów w Poznaniu

Data publikacji: 2023-01-31

W dniu 26 stycznia 2023r.  nasze koleżanki Agnieszka Stopa – Prezes GSUTW

i Ewa Wolińska Z-ca Prezesa GSUTW, uczestniczyły  w  I Posiedzeniu Wielkopolskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Poznaniu. 

Koleżanki są DELEGATAMI Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, jako pierwszego  w historii Polski ogólnopolskiego przedstawicielstwa osób starszych.  

Posiedzenie  Delegatury Wielkopolskiej odbyło się w Urzędzie Miejskim na Placu Kolegiackim,w pięknej Białej Sali. Ciekawy program spotkania przedstawiał się następująco:

Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Poznania Pana Grzegorza Ganowicza.

Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu Pana prof. Antoniego Szczucińskiego.

Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu Pana prof. Antoniego Szczucińskiego.

Wystąpienie Pana Zbigniewa Tomczaka – Przewodniczącego Obywatelskiego Parlamentu Seniorów – Historia OPS,

Wystąpienie Pana prof. dr hab. Józefa Orczyka – autora wielu publikacji na temat Polityki społecznej w tym Polityki senioralnej „Usługi społeczne – emeryci, czy potencjał pracy”.

Wystąpienie Pana dr Grzegorza Grygiela - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, "Deinstytucjonalizacja w kontekście procesu starzenia się społeczeństwa - wyzwania dla polityki społecznej".

Sprawozdanie z dotychczasowych działań Wojewódzkiej Delegatury OPS przedstawiła Przewodnicząca Ewa Woźniak.

Dalej nastąpił wybór nowych władz Wielkopolskiej Delegatury OPS na kolejną kadencję, poprzez tajne głosowanie.

Na Przewodniczącą wybrano ponownie Panią Ewę Woźniak, Panie Anna Skarbak i Agnieszka Stopa zostały zastępczyniami Przewodniczącej, natomiast skład Zarządu uzupełniły Panie Grażyna Feter   i Ewa Wolińska jako Członkinie Zarządu.

 I Obywatelski Parlament Seniorów w PoznaniuI Obywatelski Parlament Seniorów w PoznaniuI Obywatelski Parlament Seniorów w PoznaniuI Obywatelski Parlament Seniorów w PoznaniuI Obywatelski Parlament Seniorów w PoznaniuI Obywatelski Parlament Seniorów w PoznaniuI Obywatelski Parlament Seniorów w PoznaniuI Obywatelski Parlament Seniorów w PoznaniuI Obywatelski Parlament Seniorów w PoznaniuI Obywatelski Parlament Seniorów w PoznaniuI Obywatelski Parlament Seniorów w PoznaniuI Obywatelski Parlament Seniorów w Poznaniu

Gazeta Senior

Data publikacji: 2023-01-30

Najciekawsze treści z portalu gazetasenior.pl

Elektroniczna legitymacja emeryta 2023. Jak wygląda? Ulgi i zniżki na nową legitymację [mLegitymacja emeryta-rencisty]

13. emerytura 2023. Kiedy wypłata trzynastki? [KWOTA do ręki, TERMINY, WNIOSEK?]

Jurek Owsiak – człowiek orkiestra. Rozmowa m.in. o geriatrii, emeryturze i wnukach

Zajęcia z TAI CHI odwołane

Data publikacji: 2023-01-30

Uprzejmie informujemy,że zajęcia z Tai Chi zostały odwołane.

O terminie wznowienia powiadomimy.

Rada Programowa

Gazeta Senior

Data publikacji: 2023-01-12

Najciekawsze treści z portalu gazetasenior.pl

Gazeta Senior wydanie styczeń 1/2023

Bezpłatne leki dla seniorów, czyli program leki 75+, leki 70+? [LISTA 2023]

„Lunana. Szkoła na końcu świata” przeurocza historia i kandydat do Oskara. W kinach od 13 stycznia [ZWIASTUN]

Margota Kott – pisarka poza ramą [WYWIAD]

Spotkanie Noworoczne w Granowie

Data publikacji: 2023-01-09

9 stycznia, br. odbyło się  spotkanie noworoczne w restauracji "Florencja" w Granowie.

Uczestników spotkania powitała prezes Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, Agnieszka Stopa.

- Cieszę się, że możemy się spotkać z tak miłej okazji. Okres świąt Bożego Narodzenia jest zawsze czasem skłaniającym do refleksji i zadumy. Nowy rok niesie w darze wiele życzeń, wyjdźmy mu dumnie naprzeciw, a wszystko pokaże. Ma dla nas miłość, szczęście, szacunek i szczery uśmiech. Niech każdy jego dzień nowy i świeży, będzie bardzo radosny i powoli bieży. Cieszmy się każdą chwilą w naszym towarzystwie. Niech kwitnie przyjaźń, niech będzie pomyślnie - mówiła.

Kolejnym punktem programu był występ kabaretu OJOJOJ, który przedstawił nam spotkanie przyjaciół podczas  "Kolacji przy świecach" Aktorzy rozbawili zebranych w sali studentów i gości. Aktorskie umiejętności seniorów zostały nagrodzone gromkimi oklaskami.

Najlepsze życzenia na 2023 rok słuchaczom UTW złożyli również zaproszeni goście, wśród których znaleźli się między innymi wicestarosta Sławomir Górny, przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego Sebastian Skrzypczak oraz burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan.

Część towarzyska upłynęła w miłej i serdecznej atmosferze przy kawie i  pysznym cieście.

 

 

Spotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w GranowieSpotkanie Noworoczne w Granowie

Gazeta Senior

Data publikacji: 2023-01-04

Najciekawsze treści z portalu gazetasenior.pl

Dodatki do emerytury 2023, czyli 13. i 14. emerytura, waloryzacja, zwrot podatku, 500plus dla seniora, 200plus [ZESTAWIENIE]

PIT-0 dla seniora 2023, czyli zerowy PIT pracujących seniorów [KRYTERIA, KWOTY, WNIOSEK]

Dopłaty z NFZ w górę. Zmiany w refundacji wyrobów medycznych 2023 [Lista produktów, wysokość limitów]

Świąteczne spotkanie w Opalenickim UTW

Data publikacji: 2022-12-17

W piątek 16.12.2022r.na zaproszenie Opalenickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku delegacja naszych studentów udała się na spotkanie świąteczne, które odbyło się w Przedszkolu na Zamkowej.

Pani dziekan Elżbieta Adamczewska powitała zebranych gości :  Burmistrza Tomasza Szulca, dyrektora Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich oraz przybyłych seniorów na świąteczne spotkanie. Program uroczystości składał się z trzech części: Pierwszą cz. poprowadził pan Konrad Piotrzkiewicz, który przybliżył zebranym postać ks. Jana Twardowskiego.

 To , co pozostawił po sobie, wiersze, kazania, utwory prozatorskie jest ofertą żywą , aktualną, która iskrzy się, prowadzi wielu czytelników w świat zamyślenia, wrażliwości i pogody ducha.

Drugim punktem uroczystości był występ Opalenickiego  Zespołu wokalnego Leszka Górki. Prowadzący Opalenicką Grupę Wokalną dr Leszek Górka, to ceniony w środowisku dyrygent i chórmistrz, wykładowca akademicki /szkolny aranżer i instrumentalista/. Doktor sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura. Absolwent Wydziału Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Poznaniu. Zespół wokalny razem ze swoim dyrygentem wykonał nasze piękne kolędy, włączając zebranych seniorów ,którzy chętnie wtórowali zespołowi. Przepięknie brzmiały kolędy w  wykonaniu Opalenickiego Zespołu Kameralnego , który wprowadził wszystkich w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Za tę ucztę duchową serdecznie Wam DZIĘKUJEMY.

Ostatnia część spotkania to część towarzyska przy kawie i słodkim upłynęła w sympatycznej atmosferze.

Serdecznie dziękujemy p.Dziekan Elżbiecie Adamczewskiej , Radzie Programowej  Opalenickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za zaproszenie i miłą atmosferę spotkania. Do spotkania u nas.

Opr. Danuta Grzanowska

Świąteczne spotkanie w Opalenickim UTWŚwiąteczne spotkanie w Opalenickim UTWŚwiąteczne spotkanie w Opalenickim UTWŚwiąteczne spotkanie w Opalenickim UTWŚwiąteczne spotkanie w Opalenickim UTWŚwiąteczne spotkanie w Opalenickim UTWŚwiąteczne spotkanie w Opalenickim UTWŚwiąteczne spotkanie w Opalenickim UTWŚwiąteczne spotkanie w Opalenickim UTWŚwiąteczne spotkanie w Opalenickim UTWŚwiąteczne spotkanie w Opalenickim UTW

Życzenia świąteczne

Data publikacji: 2022-12-10

Drodzy Seniorzy

Zarząd i Rada Programowa GSUTW pragną złożyć wszystkim Seniorom życzenia świąteczne

Życzenia świąteczneŻyczenia świąteczneŻyczenia świąteczneŻyczenia świąteczneŻyczenia świąteczne 	Życzenia świąteczne 	Życzenia świąteczneŻyczenia świąteczneŻyczenia świąteczne

Listopadowa wycieczka do Włoch

Data publikacji: 2022-12-10

Na odwiedzenie Włoch wybrała się kilkuosobowa grupa naszych studentów. Program wycieczki był kuszący, chociaż dość intensywny. W pięciu dniach łącznie z podróżą odwiedziliśmy z przewodnikami:

Wenecję – rejs tramwajem wodnym, zwiedziliśmy Bazylikę i Plac św. Marka, Most Westchnień, Most Rialto Canal Grande, Pałac Dożów i dużo czasu wolnego, podczas którego mieliśmy możliwość podziwiać urocze uliczki,  także z perspektywy podczas przejażdżki gondolą.  Miasto bardzo nas zauroczyło.

Rzym -  pobyt w tym mieście rozpoczęliśmy od Watykanu, Plac i Bazylika św. Piotra, odwiedziny grobu Jana Pawła II i oczywiście spotkanie z Ojcem Świętym na Anioł Pański, niedziela, tłumy ludzi i nasza grupa przygotowana z flagą Polski i naszego miasta Grodziska Wielkopolskiego. Bardzo chcieliśmy być widoczni /też i w telewizji/, ale przy tych tłumach raczej to się nie udało. Spacerkiem po Rzymie Coloseum, Forum Romanum, Plac Hiszpański, słynne Schody Hiszpańskie, Fontanna            di Trevi, i takim sposobem przedzierając się przez zatłoczone uliczki Rzymu,  przeszliśmy tego dnia     15 km. Zmęczenie było nie małe, ale co zobaczyliśmy, to nasze.

Florencję – tu w pierwszej kolejności podziwialiśmy  piękną panoramę miasta z tarasu widokowego, spacerkiem dotarliśmy do Mostu Złotników, Katedra Santa Maria del Fiore i tam trafiliśmy na Jarmark Adwentowy, gdzie mieliśmy okazję zakosztować regionalnych specjałów nacieszyć oczy różnościami. Dalej Kampanila Palazzo Vecchoio, Bazylika Santa Croce, i nocny przejazd do Polski. W Grodzisku byliśmy o godz. 16,00, trochę zmęczeni, ale bardziej zadowoleni i usatysfakcjonowani.

Opr. Agnieszka Stopa

Listopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do WłochListopadowa wycieczka do Włoch

Gazeta Senior

Data publikacji: 2022-12-09

Najciekawsze treści z portalu gazetasenior.pl

Świadczenie 500 plus dla seniora 2023 [nowy wyższy próg dochodowy]

Zwrot podatku dla emerytów [Zastrzyk gotówki 2023] Dla kogo, kiedy i czy trzeba składać wniosek?

Sztuka na wielkim ekranie [OPERA, TEATR, WYSTAWY] w Kinie Nowe Horyzonty

Serdecznie zapraszamy na wykład „ O bezpieczeństwie w sieci.....

Data publikacji: 2022-12-07

Serdecznie zapraszamy

na wykład

„ O bezpieczeństwie w sieci, w domu. Jak radzić sobie

Z niepewnością i lękiem dotyczącym zagrożeń

współczesnego świata”

W dniu 14.12.2022 (w środę)

Który odbędzie się w Promessie w Sali telewizyjnej

Prowadzonym przez psychologów i przedstawicieli

Komendy Powiatowej Policji.

Startujemy o 15.30

Po wykładzie zapraszamy na rozmowy w kameralnym

Gronie przy posiłku integracyjnym promującym produkty

BARU Dworcowego.

14 12.2022r. grupa seniorów uczestniczyła w w/w wykładzie .Wykład prowadziły panie psycholog oraz policjant  z KPP w Grodzisku Wlkp.

OPS w Grodzisku realizował program w ramach Grodziskiego Kiermaszu Rodzinnego Inspiracji i Tradycji. Podczas spotkania panie psycholog ukazały nam jak radzić sobie w sytuacji stresu i panować nad strachem.Po wykładzie była możliwość dyskusji z policjantem i paniami psycholog.

O bezpieczeństwie w sieci..... 'O bezpieczeństwie w sieci..... 'O bezpieczeństwie w sieci..... 'O bezpieczeństwie w sieci..... 'O bezpieczeństwie w sieci..... '

Andrzejkowe popołudnie

Data publikacji: 2022-11-30

Każda panna wzrok wytęża, by odnaleźć swego męża.

Na św. Andrzeja dziewczynom z wróżby nadzieja.

Noc Andrzeja świętego przyniesie nam narzeczonego.

Czary mary, wosku lanie,

co ma stać się, niech się stanie!

Której but na progu stanie - pierwsza panna na wydanie.

Dziś cień wosku ci ukaże, co ci życie niesie w darze.

Św. Andrzej od andrzejek pochodził z Galilei, był rybakiem i uczniem Jana Chrzciciela, potem poszedł za Chrystusem. Przyprowadził też do Niego swojego brata Szymona Piotra. Przedstawiał Jezusowi pogan, którzy chcieli Go poznać. Zginął ukrzyżowany na krzyżu ustawionym pochyło w kształcie litery X - zwanym krzyżem świętego Andrzeja. Wcześniej zdążył założyć w Bizancjum kościół. Podobno był obieżyświatem - nauczając, podróżował po wielu krajach.

Andrzejki zawdzięczamy Grekom.

Wróżby św. Andrzeja powstały w środowisku greckim, gdzie dostrzeżono etymologiczne podobieństwo nazwy - mąż, mężczyzna i Andreas – Andrzej.

Andrzej - Chłop mocny na ciele i umyśle. Swą inteligencję i zdobytą wiedzę wykorzystuje w praktyce; uczy się nieźle ,bo jest zdolny! . Lubi emocje, sporty, czasem gry losowe. Koleżeński, pomocny w potrzebie. Lubią go dziewczęta, ale w tej mierze jest wybredny. Elegant. Żądny sławy, niekiedy aż nazbyt.

Wróżby to dobra zabawa. Nie ma w tym nic złego ani wstydliwego, że pragniemy dowiedzieć się co nas czeka. Traktujmy jednak przepowiednie z przymrużeniem oka i nie bierzmy sobie do serca smutnych wróżb.

W popołudniowe andrzejki nasze kol. Ewa i Krysia przygotowały niespodzianki związane z tradycją andrzejek.

Przedstawiły nam jaki był Andrzej? Związane z tym wieczorem wróżby,które potraktowaliśmy z przymrużeniem oka.Przy kawie  i pączusiach wspaniale bawiliśmy się. Zobaczcie zdjęcia i sami oceńcie czy było wesoło?

 

Andrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnieAndrzejkowe popołudnie

Wyjazd do Teatru Wielkiego do Poznania

Data publikacji: 2022-11-28

Wyjazd do Teatru Wielkiego do Poznaia na spektakl baletowy"Don Kichot" Mariusa Petipy 4 grudnia 22r.

Zbiórka godz. 16.30 Targowisko przy Promessie.

Gazeta Senior

Data publikacji: 2022-11-28

Gazeta Senior wydanie grudzień 12/2022

Najciekawsze treści z portalu gazetasenior.pl

Oszczędzamy CIEPŁO – jak zmniejszyć rachunek za ogrzewanie [20 RAD]

Opaska bezpieczeństwa dla seniora od SiDLY. Lider rynku sprzętu medycznego – Timago i lider teleopieki w Polsce – SiDLY łączą siły dla seniorów

Zaproszenie na Dzień Otwarty Notariatu - sobota 26.11.22r.

Data publikacji: 2022-11-24

Szanowni Państwo,
w tym roku już po raz 13. zostanie zorganizowany Dzień Otwarty Notariatu – w sobotę 26 listopada w godzinach 10-16. Zachęcam do zadawania pytań notariuszom, którzy będą na nie odpowiadać m.in. telefonicznie.
Przypominam także, że notariusz udziela informacji prawnych bezpłatnie, jeśli planujecie Państwo dokonanie czynności notarialnej.
Załączam informację prasową, w której znajdą Państwo numery telefonów, oraz grafiki – w nadziei na publikację w Państwa kanałach informacyjnych.

Z poważaniem
Anna Sado
Specjalista ds. Komunikacji

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa
tel. 22 635 78 40
kom. 690 300 549

 

Zaproszenie na Dzień Otwarty Notariatu - sobota 26.11.22r.'

Załączniki:

 1. Zaproszenie na Dzień Otwarty Notariatu - sobota 26.11.22r.' (plik docx 267KB)

Informacja dla seniorów

Data publikacji: 2022-11-20

Uprzejmie informujemy,że wykład " Makijaż dla cery  dojrzałej"  w dniu 23 listopada nie odbędzie się z przyczyn od nas niezależnych.

Natomiast w tym dniu p.Maciejewska - poprowadzi wspomnienia z pobytu w Norwegii.

Serdecznie zapraszamy

Gazeta Senior

Data publikacji: 2022-11-16

Najciekawsze treści z portalu gazetasenior.pl

Będzie 15. emerytura w 2023! Wszystko, co wiemy na temat dodatkowej emerytury [Termin, Kryterium dochodowe]

Wczasy dla seniora. Urlop w cenie 13. emerytury! [MAJ, CZERWIEC, WRZESIEŃ 2023]

Święta w uzdrowisku księżnej Daisy? Nie tylko dla seniorów. Szczawno-Zdrój zaprasza

Droga do niepodległości

Data publikacji: 2022-11-09

Z okazji Święta Niepodległości 9 listopada wystąpił kabaret "OJOJOJ", który ukazał nam drogę do niepodległości,którego ukoronowaniem były działania polskich patriotów.

Każdego roku 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości - upamiętnia ono rocznicę odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego. Po 123 latach niewoli, jaką nam zgotowały Rosja, Austria i Prusy mogliśmy być u siebie , mówić swobodnie w naszym języku.

Jesteśmy dumni z naszej historii.Kulminacyjnym punktem naszej uroczystości było wspólne śpiewanie "Do hymnu" w której uczestnicy spotkania odśpiewali polski hymn narodowy.Pieśni niepodległej rozbrzmiewały na ustach seniorów z radością. "Naród , który traci pamięć przestaje być Narodem..." powiedział Józef Piłsudski twórca polskiej niepodległości.

Dziękujemy naszym kol.kol. którzy czytali :Agnieszce Stopa, Ewie Wolińskiej, Krystynie Pilarskiej, Irenie Żabickiej i Wodzisławowi Nowak.

Mile spędziliśmy ten wieczór przy kawie i smaczych marcińskich  rogalach. /DG./

Uroczystość z okazji Święta NiepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległościDroga do niepodległości'Droga do niepodległości

Zaproszenie na Grodziskie Senioralia

Data publikacji: 2022-10-27

Zaproszenie na Grodziskie Senioralia' < Powrót do listy artykułów

Zaproszenie na szkolenie pn.Senior bezpieczny i samodzielny kierowca

Data publikacji: 2022-10-25

Witam serdecznie,

z uwagi na duże zainteresowanie tematem, organizujemy dodatkowy nabór na szkolenie.

Senior samodzielny i bezpieczny kierowca - zapraszamy na kolejną edycję szkolenia upowszechniającego innowację społeczną!

Szkolenie skierowane jest dla osób w wieku 65+, aktywnych kierowców, którzy chcą odświeżyć swoją wiedzę teoretyczną jak i umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia auta.

Wraz z ekspertami z Automobilklub Wielkopolski pokażemy Państwu jak bezpieczniej poczuć się za kierownicą oraz jakie umiejętności należy doskonalić, aby jak najdłużej poruszać się autem.

Miejsce szkolenia: TOR Poznań, ul. Wyścigowa 3, 62-081 Przeźmierowo.

Szkolenie odbędzie się 4 listopada. Zajęcia odbędą się w dwóch grupach, w zależności od wyboru:

Grupa I - godzina 9.00 do 14.00

Grupa II - godzina 14.00 do 18.00

Na szkolenie należy przyjechać własnym autem.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 października. Aby zapisać się na szkolenie, należy wypełnić ankietę https://seniorkierowca.webankieta.pl/. O zakwalifikowaniu się na spotkanie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 501247967.

Załączniki:

 1. Zaproszenie na szkolenie pn.Senior bezpieczny i samodzielny kierowca (plik docx 119KB)
 2. Zaproszenie na szkolenie pn.Senior bezpieczny i samodzielny kierowca (plik docx 119KB)

Gazeta Senior

Data publikacji: 2022-10-19

Najciekawsze treści z portalu gazetasenior.pl

Seniorze, nie daj się oszukać! Oszustwo na wnuczka i inne wyłudzenia na seniorach [Różne PRZYKŁADY]

Jak zamówić prenumeratę „Gazety Senior” do domu przez Internet? [INSTRUKCJA GRAFICZNA]

Jak znaleźć niezależne mieszkania emerytalne dla seniorów w Polsce?

Ważne informacje dla seniora

Data publikacji: 2022-10-19

Załączniki:

 1. "Ważne informacje dla seniora' (plik pdf 2187KB)

Rajd rowerowy na trasie Grodzisk - Ruchocice - Grodzisk

Data publikacji: 2022-10-17

Organizatorzy sekcji turystycznej w osobach Barbara Kandulska , Barbara Radomska – Witczak  i Agnieszka  Stopa zorganizowali rajd rowerowy w dniu 12 października na trasie :

Grodzisk Wlkp.  – Ruchocice – Grodzisk Wlkp. Długość trasy ok.10km

Wyjazd uczestników rajdu spod marketu Lidl godz. 9.00

Na trasie przewidziano odpoczynek w Ruchocicach z poczęstunkiem drożdżówki. Cała trasa rowerowa przebiegała  spokojnie przy pięknej słonecznej pogodzie. Uczestnicy wrócili zadowoleni.

Rajd rowerowy na trasie Grodzisk - Ruchocice - Grodzisk'Rajd rowerowy na trasie Grodzisk - Ruchocice - Grodzisk'Rajd rowerowy na trasie Grodzisk - Ruchocice - Grodzisk'Rajd rowerowy na trasie Grodzisk - Ruchocice - Grodzisk'

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

Data publikacji: 2022-10-04

3 października br. w Centrum Kultury Rondo w Grodzisku  Wlkp. oficjalnie rozpoczęliśmy nowy rok akademicki 2022/2023

Podczas uroczystości zaproszeni  goście z-ca Burmistrza  Marcin Brudło, Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Gawron, przewodniczący Rady Powiatu Sebastian Skrzypczak, honorowy Prezes Stowarzyszenia GSUTW Andrzej Niczyperowicz, dyrektorzy szkół: SP1 Agata Paszywiat, LO Katarzyna Pierszalska, OPS Ewa Chróst, GCPŚ Beata Głowacka, Grodziskiej Orkiestry Dętej Renata Kubale, opiekun Zespołu Tanecznego Cybinka Marcelina Floraszek złożyli najlepsze życzenia studentom.

Podczas swego wystąpienia prezes GSUTW Agnieszka Stopa porównała piękną porę roku jesień do wieku dojrzałego seniorów , który może być najlepszym okresem ich życia.

Dzięki działalności naszego uniwersytetu wielu mieszkańców może skorzystać z szeregu ofert jakie oferujemy m.in. ciekawych wykładów, wykładów wyjazdowych na UAM w Poznaniu, bogatej sekcji zainteresowań , warsztatów, spotkań integracyjnych oraz uroczystości świątecznych,gdzie seniorzy mogą rozwijać swoje pasje.

Uniwersytet Trzeciego Wieku stwarza możliwości społecznej aktywizacji, jest pretekstem do wyjścia z czterech ścian domu. Staramy się iść z duchem czasu, uczymy się sprawnie korzystać z Internetu ,uprawiamy zajęcia sportowe dostostosowane do możliwości wieku, uczymy się języków obcych.

Grodziska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Renaty Kubale od wielu lat rozpoczyna naszą inaugurację roku akademickiego  hejnałem Grodziska wykonanym przez trębaczy tej orkiestry oraz studencką pieśń Gaudeamus  igitur.

Zespół Taneczny Cybinka pod kier. Marceliny Floraszek zaprezentował się w pięknej gali pielęgnując tradycje ludowe w postaci tańców, zwyczajów i obrzędów regionalnych został nagrodzony przez seniorów gromkimi brawami. Nasze zespoły Orkiestra i Cybinka wpisały się w życie naszego miasta i jesteśmy dumni z ich sukcesów. Za uświetnienie naszej uroczystości serdecznie dziękujemy. Było nam miło Was usłyszeć i zobaczyć.

Na koniec uroczystości odbył się wykład inauguracyjny dr Adama Borowicza z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pt.” Atrakcyjność osobista; darem natury a kreacją.”

Wykład bardzo ciekawy i interesujący. Wykładowca podkreślił ,abyśmy byli atrakcyjni powinniśmy:

- być ciekawi świata

- wykonywać pracę z satysfakcją

- być zadowolonym z życia osobistego

- dbać o kondycję fizyczną

- dążyć do życia towarzyskiego

- akceptować swój wygląd

Po zakończonym wykładzie mieliśmy okazję wymienić swoje poglądy przy wspólnej kawie i cieście.

Miło rozmawiało się po długiej przerwie wakacyjnej.

(D.G.)

 

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

Gazeta Senior

Data publikacji: 2022-10-02

Gazeta Senior wydanie październik 10/2022

Najciekawsze treści z portalu gazetasenior.pl

Emerytura honorowa dla stulatków [dodatkowe 4,9 tys. co miesiąc] – komu należy się z urzędu, kto musi złożyć wniosek?

Małżeństwo plus, czyli 500 plus dla małżeństw – co to za program? Kto otrzyma wsparcie? Kiedy wejdzie w życie?

15. emerytura. Wszystko, co wiemy na temat dodatkowej emerytury

Plan zajęć na październik

Data publikacji: 2022-10-02

Załączniki:

 1. Plan zajęć na październik (plik pdf 205KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...