Władze

Tak zaczynaliśmy

Z inicjatywy burmistrza Grodziska Wlkp. Henryka Szymańskiego, oraz dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Wiesława Kasprzaka w Grodzisku Wlkp. w dniu 28 listopada 2008 r. otwarty został Grodziski Uniwersytet III Wieku, działający przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych im. Jana Pawła II w Grodzisku Wlkp. Budynek G.C.P.Ś., w którym mamy siedzibę nosi nazwę „PROMESSA” i mieści się przy ulicy Powstańców Chocieszyńskich 23F

Patronat naukowy nad GSUTW objęła Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, w osobie J.M. rektora prof. dra hab. Michała Iwaszkiewicza. Honorowym rektorem GUTW został dr Włodzimierz Łęcki, pełniący tę funkcję do dziś. Honorowym prezesem GUTW został grodziszczanin – pan Andrzej Niczyperowicz. Obecnie patronat naukowy nad Grodziskim Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku sprawuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii, w osobach: J.M. rektora – prof. dr hab. Przemysława Wojtaszka i prodziekana – prof. dr hab. Małgorzaty Garncarskiej.


Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego
Henryk Szymański

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Wiesław Kasprzak

Patronat Naukowy

Wydział Biologii

Dziekan Wydziału


J.M. rektor prof. dr hab.
Przemysław Wojtaszek UAM Poznań


dr Włodzimierz Łęcki były wojewoda poznański,
senator RP,
Honorowy rektor GSUTW

mgr Andrzej Niczyperowicz
Honorowy prezes GSUTW
Aktualny skład władz Grodziskiego Stowarzyszenia UTW

Zarząd:
Prezes – Agnieszka Stopa
v-ce prezes -Ewa Wolińska
Danuta Grzanowska – sekretarz
Barbara Szczeszek – skarbnik
Bożena Klonowska – Iwaszkiewicz – członek zarządu

Członkowie Rady Programowej:
1. Ewa Bannach – 886 251 251
2. Barbara Kandulska – 664 789 913
3. Małgorzata Kluczyńska –  przewodnicząca Rady Programowej – 500 242 788
4. Ireneusz Kurpisz – 603 389 823
5. Zofia Ogórek — 609 528 527
6. Krystyna Pilarska – 507 730 120
7. Maria Stańczyk –  885 993 720
8.Łucja Zych -z-ca przewodniczącej –  604 946 528
9. Irena Żabicka –  666 362 301
Komisja Rewizyjna:
Stanisława Napierała – przewodnicząca
Małgorzata Chojnacka – członek
Irena Hubiak – członek

HYMN GRODZISKIEGO STOWARZYSZENIA UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Gdy się latka toczą, już cokolwiek z górki,

Miałbyś chęć zawrócić życie do powtórki.

Co ze sobą począć, rodzi się pytanie?

A może studentem UTW zostaniesz?

 

Refren: Radość życia znajdziesz tu, znajdziesz tu, znajdziesz tu

                        Na grodziskim UTW!

U.

T.

W.

 

Mieć znów lat dwadzieścia – kusi nas szalenie,

A rozum dzisiejszy, no i doświadczenie.

To wcale nie trudne, tak spojrzeć na świat,

By odrzucić całkiem brzemię swoich lat!!!

 

                Refren: Radość życia ……..

 

Śpiewaj, tańcz, spaceruj i szlifuj języki,

Nie stroń od pływania, ni od gimnastyki,

Słuchaj, zwiedzaj, zgłębiaj kulturę i sztukę

Bowiem w każdym wieku czas jest na naukę.

 

                Refren: Radość życia…

 

 

 

autorka: Aleksandra Chwalisz