Z ostatniej chwili

Dzień dobry.

Ostatecznie stronę przygotujmy do przyszłego piątku (16 sierpnia).

Proszę o przesłanie wszystkich materiałów, które mają znaleźć się na stronie internetowej gsutw.pl

Pozdrawiam.

Wojciech Daczkowski
W/w wiadomość przysłał pan prezes. Przekazuję Wam do informacji

Danuta Grzanowska